Garsėsime kaip įstatymų nesilaikanti šalis

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/08/gars... 2018-08-05 12:59:28, skaitė 940, komentavo 0

Garsėsime kaip įstatymų nesilaikanti šalis

„Konstitucinio Teismo teisėjai turi suprasti, kad jie pažeidė žmogaus teises Rolando Pakso byloje“, – sako tarptautinės teisės žinovas, Tituluotų arbitrų instituto eksprezidentas dr. Eugenas Zalpijus. Irmanto Sidarevičiaus, Stasio Žumbio nuotr.

---

Stanislovas Tomas Sveiki, Respublika.lt,

Prašau paneigti informaciją Linos Vyšniauskienės straipsnyje "Garsėsime kaip įstatymų nesilaikanti šalis". Rolandui Paksui byloje atstovavau tik aš – prof. Stanislovas Tomas, o ne E Salpius.

Kaip matoma iš 2014 metų JTŽTK sprendimo – R. Paksui atstovavo tik vienas advokatas – aš – Salpius niekur nepaminėtas, nes jo niekada nebuvo http://hrlibrary.umn.edu/undocs/2155-2012.html

Taip pat Jūs meluojate, kad E. Salpius buvo kreipęsis į JTŽTK dėl Konstitucinio Teismo 2016 m. nutarimo. Jungtinių Tautų svetainėje parašyta, kad tai padariau aš https://tbinternet.ohchr.org/.../treatyb.../Download.aspx... Tik mano vardas yra paminėtas. Jokio Salpius niekada nebuvo.

Būtent reaguojant į mano skundą buvo priimtas šitas dokumentas, kuriame taip pat Salpius neminimas, nes jo niekada nebuvo https://tbinternet.ohchr.org/.../treatyb.../Download.aspx...

Taip pat pridedu Jums 2006-02-26 Rolando Pakso raštą, kuriame Paksas teigia, kad Europos žmogaus teisių teismas atmetė visus E. Salpiaus argumentus, o pagrįstais pripažino tik tuos, kuriuos rašė advokatas prof. Stanislovas Tomas.

Prašau išspręsti šį nesusipratimą ir nebeplatinti informacijos apie šį prisiplakelį.

Pagarbiai
Prof. Mult. Phc. Dr. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbonne)

---

Lina VYŠNIAUSKIENĖ

Prezidento Rolando Pakso interesams atstovaujantis tarptautinės teisės žinovas, advokatas, Tituluotų arbitrų instituto eksprezidentas dr. Eugenas Zalpijus (Eugen Salpius), žmogaus teises ginantis europinėse institucijose, kreipėsi į Jungtines Tautas su skundu dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo vykdymo vilkinimo. Skundą apsvarstė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių gynimo komitetas ir į protokolą įtraukė rezoliuciją dėl padėties Lietuvoje.

Sankcijų galime sulaukti bet kada

Pasak E.Zalpijus, komitetas pasisakė itin griežtai. Ir tai nėra vien tik paprastas fakto konstatavimas. „Tokia rezoliucija labai paveiks Lietuvos įvaizdį civilizuotų šalių akyse. Tai, kad Lietuva nevykdo teismo sprendimo, turi didelę reikšmę. Kaip įstatymų nesilaikanti šalis, Lietuva tuoj pat atsidurs viename lygyje su tokiomis šalimis, kurioms apskritai nerūpi jokios žmogaus teisės“, – „Vakaro žinioms“ sakė teisininkas.

Protokole konstatuojama, kad Lietuva yra ne kartą pareiškusi, neva daro viską, kad sprendimas būtų įvykdytas, tačiau matyti, kad šalis nėra net pradėjusi jokių procedūrų. Išsakytas gana griežtas raginimas Vyriausybei – pagaliau imtis veiksmų. „Komitetas taip pat susirūpinęs dėl pranešimų apie Konstitucinio Teismo sprendimo 2016 m. bei valdžios pareigūnų teiginių, kuriais kvestionuojama teisinė Komiteto nuomonės vertė“, – rašoma protokole. Be to Vyriausybė taip pat paraginta susirūpinti teisėjų mokymu, jų kvalifikacija.

„Konstitucinio Teismo teisėjų kvalifikacija kelia abejonių, nes jie nesupranta, koks rimtas nusižengimas – žmogus teisių pažeidimas. Teisėjai turi suprasti: jie pažeidė žmogaus teises ir privalo pakeisti R.Pakso bylos sprendimą neleisti jam kandidatuoti bet kokiuose rinkimuose iki gyvos galvos. Seimas juk siūlė neleisti kandidatuoti penkerius metus, bet Konstitucinis Teismas bausmę sugriežtino. Teisėjai nesupranta, o gal paprasčiausiai nenori suprasti, kad jį reikia keisti ir tai turi padaryti jie patys – be jokių Konstitucijos keitimų“, – teigė E.Zalpijus.

Pasak jo, tai, kad komitetas paragino teisėjus kelti kvalifikaciją – pasakyta labai griežtai. Anot teisininko, oficialiame dokumente tokia rekomendacija atsiranda tik išimtiniais atvejais. Kol kas dėl konkrečių sankcijų dar nesvarstoma, tačiau tai gali nutikti bet kada, jei Lietuva ir toliau vilkins vykdymą.

Patys darome sau gėdą

Teisininkas sako, kad pasitikėjimą praradusi Lietuva gali netekti balso teisės. Galima tikėtis ir finansinių suvaržymų, net visiškos finansinės atskirties. Tai mūsų šaliai būtų itin skaudus smūgis.

Net plika akimi matyti, kad nebojant galimų griežtų bausmių, sprendimas yra vilkinamas tyčia. Tai tik dar kartą patvirtina, kad problema yra smarkiai politizuota. Panašu, kad Konstituciniam Teismui, kuris bent jau teoriškai turėtų būti laisvas ir nepriklausomas, rūpi politiniai partijų bei Vyriausybės interesai. „Siekiama atsikratyti vienos iš įtakingiausių partijų lyderio. Juk kandidatavęs rinkimuose R.Paksas susirinktų tikrai nemažą balsų skaičių. Teismo sprendimu jam atėmus teisę kandidatuoti, buvo pažeistos ir rinkėjų teisės. Tie, kurie norėtų politikoje matyti R.Paksą savo atstovu, negali to padaryti – nes iš jų atimta teisė rinktis. Tai, sakyčiau, ne dvigubas, kaip prieš tai minėjau, o trigubas pažeidimas“, – kalbėjo R.Pakso atstovas.

Jis pridūrė, kad jei kol kas net ir nebus taikomos sankcijos už sprendimų bei rekomendacijų nevykdymą, tai pasekmės kils savaime.

Jau minėjome, kad Lietuvos įvaizdis dėl tokio elgesio smunka, o tai reiškia, kad šalis tampa nepatraukli investuotojams. Todėl galima manyti, kad net jau ir dabar esame finansiškai nukentėję. E.Zalpijus sako, kad jam labai patinka mūsų šalis ir jis jau daug metų čia lankosi, tačiau nė vienam savo klientui nedrįstų patarti investuoti Lietuvoje.

„Juk jei kiltų koks nors teisinis ginčas, sunku nuspėti, kaip pasielgtų teismai. Gal pirmos pakopos teismai ir nėra taip smarkiai politizuoti, ten nagrinėjamos smulkesnės bylos, tačiau aukštesniuose teismuose, galima spėti, politiniai interesai yra aukščiau už teisę“, – sakė E.Zalpijus.

šaltinis: respublika.lt