Pasaulį valdančios šeimos

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/pasauli-val... 2018-05-13 17:45:25, skaitė 1562, komentavo 3

Pasaulį valdančios šeimos

Šešėlinės jėgos, kuriančios Naująją Pasaulio tvarką (NPT) nuosekliai įgyvendina planą, įvedantį visišką žmonių ir planetos resursų kontrolę.

Deividas Aikas vadina šį procesą „totaliniu sėlinimu ant pirštų galiukų“, kadangi link mūsų visiško ir neabejotino pavergimo žengiama nedideliais žingsneliais.

Dėl to žmonių masės praktiškai nieko nežino, kad iš jų palaipsniui atimama nepriklausomybė, kai tuo tarpu aštuonkojo, kuris žinomas NPT pavadinimu, galia nenumaldomai auga.

ŠEŠĖLINIŲ JĖGŲ, KURIANČIŲ NPT, GALIA

Kažkur netoli valdžios piramidės viršūnės įsikūrusi superelitui priklausančių šeimų organizacija, labiau žinoma kaip „13 šeimų taryba“. Ji valdo praktiškai visus svarbiausius pasaulyje vykstančius įvykius. Kaip seka iš pavadinimo, tarybą sudaro 13 įtakingiausių pasaulio šeimų atstovai.

Vis daugiau žmonių pradeda susigaudyti, kad 99% pasaulio gyventojų kontroliuoja vienas procentas elito, tačiau 13 šeimų tarybą sudaro gerokai mažiau nei vienas procentas. Ir niekas šioje planetoje negali paduoti paraiškos, kad gautų Taryboje narystę.

Tarybos narių nuomone, jie turi teisę valdyti mus vien dėl to, kad yra antikos dievų tiesioginiai palikuonys ir laiko save karališkomis asmenybėmis. Šioms šeimoms priklauso:

Rotšildai,

Briusai,

Kevendišai (Kenedžiai),

Medičiai,

Hanoveriai,

Habsburgai,

Krupai,

Plantagenetai,

Rokfeleriai,

Romanovai,

Sinkleriai (Sent Klerai),

Varburgai (del Bankai),

Vindzorai (Saksen Koburgai Gotos).

Greičiausiai šis sąrašas nėra galutinis ir kai kurie labai įtakingi klanai mums dar nežinomi.

Rotšildų dinastija, be abejo, yra įtakingiausia ir žinomiausia dinastija pasaulyje, o jos turto orientacija suma siekia iki 500 trilijonų dolerių. Jie įgyvendina savo valdžią per pasaulinę bankų imperiją, kuri praktiškai visiškai priklauso jiems.

Svarbiausioms organizacijoms, kurios iš visų jėgų siekia NPT įvedimo, priklauso:

Londono Sitis (Rotšildų kontroliuojami finansai), kuris NETURI NIEKO BENDRO su Didžiąja Britanija.

Amerikos FRS (finansai. Privatus bankas, kontroliuojamas Rotšildų), kuri NETURI NIEKO BENDRO su JAV.

Vatikanas (ideologinis žmonių apdorojimas, bauginimas, apgaulė), kuris NETURI NIEKO BENDRO su Italija.

Vašingtonas, Kolumbijos apygarda (armija, protų programavimas, smegenų plovimas, genocidas), kuris NETURI NIEKO BENDRO su JAV.

Visos išvardintos organizacijos funkcionuoja kaip atskiros valstybės valstybėse, veikia, vadovaudamosis savais įstatymais ir dėl to pasaulyje neegzistuoja tokių teismų ir arbitrų, kurie galėtų kada nors patraukti jas atsakomybėn.

Šiandien pasaulyje egzistuoja nemažai slaptų bendrijų, kurios veikia kaip mega korporacijos, priklausančios 13-ai šeimų, filialai.

Nežiūrint į tai, kad yra dosniai apdovanojami už savo darbą, šitų slaptų bendrijų nariai nėra „elitinių“ klanų nariai ir neturi supratimo, kas yra jų šeimininkai, kam jie dirba, neturi supratimo, kaip atrodo tikrasis planas, kurį jie padeda vykdyti.


Kapitalizmas teorijoje ir praktikoje

SMEGENŲ PLOVIMAS

Kitas masinio pavergimo būdas – taip vadinama švietimo sistema. Mokyklos nustojo būti tuo, kuo jos buvo anksčiau, o vaikai mokosi jose įsiminti, nemąstydami ir aklai paklusdami.

Iš tikrųjų ši sistema pernelyg brangi ir neaktuali, kad galima būtų išsaugoti ją interneto epochoje.

Kodėl neaktuali? Todėl, kad internetas suteikia mums laisvą priėjimą prie praktiškai neriboto informacijos kiekio.

Tai kodėl mes kaip ir anksčiau švaistome milžiniškas sumas valstybiniam švietimui? Todėl, kad pasaulinis elitas reikalauja, kad mūsų vaikai išmoktų neprieštaraudami paklusti ir mąstyti stereotipais.

KĄ GALIME SU TUO PADARYTI?

Dabar žmonijos tikėjimas kybo ant plaukelio, kadangi NPT aštuonkojo kontrolė vis labiau plečiasi. Iš vienos pusės mes atsidūrėme per žingsnį nuo visiško pavergimo, tačiau iš kitos pusės mes galėtume lengvai sugriauti jų valdžios piramidę paprasčiausiai susivieniję prieš jų apgaulę ir įvykdę pasaulinę revoliuciją žmonių protuose ir širdyse.

Daugybę metų klausinėjau savęs, kas yra jų galingiausias ginklas, kurį jie naudoja, kad mus pavergtų. Ar tas ginklas – tai nekokybiška švietimo sistema drauge su nuolatiniu mūsų smegenų plovimu? O gal tai baimė, kurią pagimdė religija? Gal tai baimė, kad mus nubaus sistema )būsim pasodinti į kalėjimą ar net nužudyti), o gal tasai ginklas – tai neregimas pavergimas, pasitelkus monetarinę sistemą?

Mano manymu, viskas, kas čia išvardinta drauge padarė milžinišką įtaką mūsų visuomenei, mūsų mąstymui, tačiau pats stipriausias ginklas yra finansinės sistemos perdavimas paveldėjimo keliu.

VALIUTINIAI VERGAI

Finansinė sistema nepastebimai pavergė žmoniją ir dabar mus naudoja kaip valiutinius vergus. Mes kasdien dirbame nuo 9 valandos ryti iki 5 valandos vakaro, ne pačiomis geriausiomis sąlygomis, be kokio nors kūrybinio ar konstruktyvaus stimulo.

Daugeliu atvejų vienintelis motyvas, kuris verčia mus eiti į darbą – tai gauti eilinę algą, ir nesvarbu kaip daug ir kaip sąžiningai mes dirbame – mums vis tiek niekada nepakanka pinigų.

Ar susimąstėte kada nors, kodėl mega korporacijos moka dešimtis milijonų vadovams ir minimalius pinigus – darbuotojams?

Toks būdas buvo kruopščiai sukurtas tam, kad žmogus, nuolat balansuodamas ant finansinės bedugnės pakraščio, niekada neturėtų galimybės užsiimti savęs tobulinimu, savianalize ir, galiausiai, dvasiniu pabudimu.

Jie nesiruošia išauklėti žmones, kurie sugebėtų kritiškai mąstyti ir turėtų pakylėtus tikslus. Tokie žmonės šioms šeimoms itin pavojingi.

Jiems reikalingi paklusnūs robotai, kuriems pakaks proto, kad valdytų mašinas ir palaikytų sistemos veiklą, tačiau kurie bus pakankamai kvaili, kad imtų uždavinėti klausimus.

Visų reikšmingiausių problemų, būdingų mūsų pasauliui, šaknys slypi finansuose: karai, ligos, planetos apiplėšimas, žmogaus pavergimas, nežmoniškų darbo sąlygų sukūrimas – visa tai neša pelną.

Mūsų lyderius ištvirkino pinigai ir žmogaus misija šiame pasaulyje irgi yra pakeista pinigais.

Tai kodėl visų pirma mums reikalinga finansinė sistema? Iš tikrųjų mums jos nereikia )bent jau dabar nebereikia). Mūsų planeta neima iš mūsų nė cento už savo gamtinius resursus ir mes turime technologijas, kurios leidžia išgauti resursus be fizinio darbo naudojimo.

www