Yra mažiausiai dvi lietuvių tautos...

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.lt/20... 2018-04-17 10:05:29, skaitė 889, komentavo 4

Yra mažiausiai dvi lietuvių tautos...

https://3.bp.blogspot.com/-ayRN9pwhq6Q/WtVmkrBLZuI/AAAAAAAAJTQ/UwvZpLo6luEQPiubxPxqgT2hGItorCwvgCLcBGAs/s1600/sala-370x270.jpg

Po 1991 metų lietuvių tauta skilo į dvi tautas: išnaudotojus ir išnaudojamuosius. Iš pradžių tai buvo atviri vagys ir atvirai apvogtieji. Vagys, dažniausiai komunistai nomenklatūrininkai ir kitokie lietuvių tautos kankintojai, labai greitai susiorganizavo į vagių politines partijas ir ėmė užgrobinėti visuomenės turtą: įmones, gamyklas, bankus ir t.t. Toliau sekė valstybės žemės turtų užgrobimas.

Prieškario Lietuvoje tautą cementavo katalikų kunigai. Dabartinė Lietuvos katalikų bažnyčia, kuriai vadovauja atsiųstas iš užsienio agentas, o jo tiesioginiu viršininku Romoje yra satanistas, Kristų prilyginęs velniui, tarnauja vien globalizmui, lietuvių ir kitų Europos tautų ir valstybių naikintojams, todėl atlieka ne cementuojančio faktoriaus, bet griovėjo vaidmenį.

Šiandien lietuvių tautos skeveldros negali atsiremti ir į inteligentiją, nes globalizmui tarnaujantys vagys-išnaudotojai apdairiai pavertė mokytojus, gydytojus, mokslo darbuotojus ir dėstytojus skurdžiais, drebančiais dėl išnaudotojų-vagių valdžios jiems numetamo euro. Šie potencialūs tautiškumo gaivintojai neturi kada pakelti akių į dangų, neturi laiko niekam kitam, vien darbui, kad prasimaitintų.

Lietuviai, iš kurių buvo pavogtas jiems priklausęs visuomenės turtas, gamybos priemonės, tapę tikrais proletarais, elgėsi labai teisingai ir logiškai: išvyko ten, kur mokama už jų sukuriamą produktą. Aš manau, kad šis lietuvių išvarymas buvo suplanuotas pasaulio pinigų šeimininkų, kaip ir laikinas Lietuvos turto perleidimas lietuviams-vagims.

Džiaugtis privogtu Lietuvos turtu jiems liko neilgai

Kapitalizmas-yra žydų bankininkų sugalvotas žaidimas. Lietuviai gojai šiame žaidime yra laikini svečiai. Jie to niekaip nesupranta, nes nesidomi žydų šventraščiais, kurie aiškiai sako, kad visas turtas priklauso žydams, o gojus gali būti tik laikinu žydų turto turėtoju. Greitai iš Lietuvos valstybės ir jos žmonių pavogtas turtas sugrįš jo globaliems savininkams, o lietuviški vagys liks prie suskilusios geldos.

Finita la comedia

Kažkokie lietuviai „pramonininkai“- statybininkai, valdiškos žemės statyboms vagišiai, kaip tai juokinga. Tai koks „pramonininkas“ buvo faraonas Tutanchamonas, pastatęs tokią piramidę?

Bankuose lietuvių nebeliko, pramonėje nebeliko, tuojau nebeliks ir tų išprotėjusių statybų tutanchamonų, besidžiaugiančių Sorošo sugrįžimu į Lietuvą, iš miestų ir valstybės vagiama žeme, vežamais vergais iš Ukrainos! Tikri tutanchamonai! Tai toks Lietuvos elitas!?

Ne, tai - finita la comedia!