Kabalistams: nekaltinkit veidrodžio, jei veidas kreivas

Autorius: ŽinokTiesą! Šaltinis: http://tiesa-lt.ucoz.net/load/... 2014-09-24 01:13:25, skaitė 7878, komentavo 1

Kabalistams: nekaltinkit veidrodžio, jei veidas kreivas

Daugelis tų, katrie kalba, kad kažkiek supranta Kabalą, pasakytų, kad Pasaulis sukurtas netobulu ir kiekvieno užduotis yra jo tobulinimas. Būtent dėl to jie stengiasi patobulinti viską ir visus, priveisiant visokių laisvųjų mūrininkų ir kitokių markės „Babilonas“ Pasaulio „tobulintojų“.

Ar apskritai teisinga yra tokia nuostata?

Suprantu jų minčių eigą: „Tobulumui nėra ribų“. Pasaulis juda ir vystosi, ir šis judėjimas neva ir yra tobulėjimo procesas. Na ir būtent Pasaulio netobulumas ir sukuria tą judėjimą link tobulybės.

Galbūt.

Bet ar tai yra absoliutus principas? Kokiose sąlygose įmanomas judėjimas link tobulybės? Esant pasirinkimo laisvei. Ar turi gulintis šalikėlyje akmuo pasirinkimo laisvę? Neturi. Štai čia kabalistai pasakys, kad jis laukia kol prieis kabalistas ir pradės jį tobulinti. Ir tame neva yra misija, Dievo paskirta kabalistui. Bet tai yra Dievo paniekinimas, nes kažkoks keistas dievas gaunasi, nesugebėjo sukurti tobulo pasaulio, nepajėgė?

Akmuo keisis, gamtai bešlifuojant jį taip, kaip norės Dievas, ir tai vyks bet kuriuo atveju, nepaisant to, ar yra netoliese koks kabalistas, ar nėra. Tačiau skirtingai nuo kabalisto, Dievas neklysta, todėl akmuo keičiasi pagal Dievo planą (neišeinant už jo ribų). Subjektas, kuriam buvo suteikta laisvo pasirinkimo galimybė gali tik padėti arba sutrukdyti šiam procesui.

Algoritminė seka yra tokia, kad prieš padarant tam tikrą poelgį, reikia susivokti kaip tą teisingai padaryti. Iš pradžių teorija, po to praktika. Kas Pasaulyje nustato kas yra gerai, o kas yra blogai? Dievas. Būtent dėl to klausimas apie teisingą elgesį — tai klausimas apie Dievo Planą-Apvaizdą ir Nuolaidžiavimą. Kadangi tobulėjimas yra ten, kur yra pasirinkimo laisvė, tuomet kur yra pasirinkimo laisvė? Asmens sieloje. Ir štai čia — taip, galima teigti, jog Dievas sukūrė kiekvieno vidinį Pasaulį netobulu, nes Žmogumi negimstama — juo tampama, dirbant su savimi. Teisingiau būtų pasakyti, kad Dievas nekuria žmogaus vidinio Pasaulio, neprogramuoja jo, o tik suteikia pasirinkimo laisvę ir galimybę atrasti ir gauti valios laisvę kiekvienam, taip ir gimsta asmenybė.

Todėl kabalistai yra teisūs tik su vienu patikslinimu — tai vidiniam žmogaus Pasauliui reikalingas tobulinimas, bet supančiam pasauliui — ne. Todėl kad vidinis Pasaulis tavo valioj, o supantis — Dievo.

Tavo valios su Dievo suderinimas (darna) arba nesuderinimas priklauso nuo Tavo vidinio Pasaulio tobulumo, t.y. nuo tavęs pačio.

Trumpiau tariant, kabalistai ir kiti Pasaulio „tobulintojai“ jau baigia taip „patobulinti“ Pasaulį, kad dabar turime ekonominę, ekologinę, socialinę, dvasinę ir kitokias krizes, t.y. sisteminę valdymo krizę, kadangi žmonių neteisingus poelgius lemia neteisingas aplinkinio pasaulio suvokimas, savęs suvokimas ir Dievo Plano-Apvaizdos suvokimas.

Kabalos nuostata, kad supantis Pasaulis yra netobulas, yra klaida.

Prisiimsiu atsakomybę viso Pasaulio vardu atsakyti šitiems Pasaulio „tobulintojams“: nekaltinkit veidrodžio, jei veidas kreivas.