Patriotų trydos: kas nori kraujo Lietuvoje

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://ragelskis.lt... 2015-02-15 02:22:30, skaitė 7595, komentavo 0

Patriotų trydos: kas nori kraujo Lietuvoje


Salvadoras Dali. "Pilietinio karo nuojauta", 1935 metai, Ispanija

Trumpai, nuo ko prasidėjo. LTnacionalistas pakvietė patriotines jėgas vasario 15-ą į alternatyvų "Nepriklausomybės paskelbimo" minėjimą Kaune. 15-ą dėl to, kad išvengti galimų konfliktų su 16-ą dieną tradiciškai eitynes ta pačia minėjimo proga rengiančiais tautininkais.

Viskas kaip ir tvarkoj: vieni laiko save patriotais, ir kviečia susirinkti, kiti laiko save patriotais, ir irgi kviečia susirinkti. Kadangi vienokie ir kitokie rinksis skirtingu laiku - tai apie tai galima būtų ir pamiršti. Susirinks, padainuos, pakalbės į megafoną, pažygiuos su vėliavom ir transparantais, paskanduos kiekvienas savo šūkius ir gyvensime toliau.

Žinoma, rinkimuose dalyvaujančios Tautininkų sąjungos pirmininkas Julius Panka, negalėjo nepasinaudoti proga ir nepasidaryti reklaminio pareiškimo savo feisbuko profilyje:

Patebėkime - Julius Panka, kaip ir ragina išvengti konflikto ir saviems patriotams nesusieiti su anais patriotais (kurių jis, aišku, nelaiko patriotais), tačiau tas emocinis pranešimo fonas, išreikšti smurto vaizdiniai - "koloradiniai išgamos", "pasitikti akmenimis", "Molotovo kokteiliais" - natūraliai iššaukia tolimesnę jautresnės psichikos asmenų reakciją.

Arba Juliaus Pankos "paraginimu" pasinaudoja būtent tiekam reikia sukurstyti neapykantą šalies viduje tarp žmonių, teigiančių, kad jie kovoja UŽ SAVO TĖVYNĖS interesus.

Ir štai, Tautininkų feisbuko grupėje pasirodo kvietimas ne susilaikyti nuo galimo konflikto, o lygiai atvirkščiai - specialiai ateiti ir pakonfliktuoti:

Pilieti, Rusijos prokremliniai pakalikai vėl siunčia išbandymus mūsų valstybei. Tie patys žmonės, kurie 1991 metais kvietė Rusijos tankus šaudyti į mus, dabar nori sukiršinti mus su sąjungininkais - NATO ir JAV. Rusiškos, prokremliškos jėgos organizuoja eitynes Kaune šį sekmadienį. Todėl kviečiu atvykti vasario 15 d.12.45. min. prie Soboro ir palaikyti mūsų sąjungininkus bei parodyti kad Lietuvos dauguma mano kitaip nei ši prokremliška vatnikų grupė.

Kvietimas išreikšti kitą, negu mitingo organizatorių, nuomonę būtų visiškai normalus, jeigu ne išankstinis konflikto programavimas:

  •  melas apie savo oponentus, vadinant juos "prokremliniais" - (būti "antinatiniu" ir "antiamerikonišku" - tai ne tas pats, kas būti "prokremliniu", juolab, kad "Rusija" išvis net neminima);
  • šmeižtas, kad "1991 metais kvietė Rusijos tankus šaudyti į mus" - (vienas pagrindinių organizatorių - Žilvinas Razminas yra Lietuvos kariuomenės kūrėjas, apdovanotas už nuopelnus mūsų valstybei, o dauguma kitų dalyvių 1991-ais išvis buvo paaugliai, kurie negalėjo nieko ir niekur kviesti).

Ir žinoma, šie kiršintojai jokiu būdu negalėjo užakcentuoti, kad "provašingtoninis" ir "pronatinis" palaikymas privalo būti taikus. Ne, vietoj to, vėl įmetamas emocinis paniekinamasis kabliukas, skirtas paskatinti neypatingo intelekto, bet padidinto agresyvumo asmenims imtis veiksmų prieš "prokremlišką vatnikų grupę".

Tikslas sujudinti visuomenės dumblą buvo pasiektas ir asmeninių profilių komentaruose išlindo provokacijos organizatorių darbo vaisiai:

Ir štai čia, mes jau pereiname prie antrosios dalies, kuri nėra tokia smagi, kaip paprasti socialinio tinklo plepalai ir apsižodžiavimai, nes du konkretūs asmenys aptarinėja konkretų ruošiamą nusikaltimą.

SVARBUS PAPILDYMAS (2014 vasario 16-a):

Aukščiau pateiktas pokalbio fragmentas - klastotė, ką įvardijo pats Renatas Vasiliauskas pokalbyje su Šauksmas.lt studija. Tam įsitikinti užtenka pasižiūrėti į atseit jo replikų laiką, kuris sutampa. Man labai gaila ir labai gėda, kad nepastebėjau tokio akivaizdaus feiko, ir juo remdamasis surašiau visus žemiau esančius išvedžiojimus, kurie tampa neargumentuotais pezalais. Išskyrus tai, kas parašyta apie Aušrį Kriščiūną - nupezusį alinį pocreotą ir myžnę bobą išvarvėjusiais smegenais - šitas dalykas tebegalioja.

Tačiau dabar turi būti nagrinėjamas kitas klausimas - kodėl yra gaminamos šitos "demaskuojančios" klastotės, kas jų autorius ir kam jos yra naudingos?

Klausimas rimtas, kadangi per paskutinį laiką, man teko matyti dvi tokias, kurių vieną atpažinau kaip feiką, o štai ant šitos užkibau.

Toks "demaskavimas" - dar povojingesnis kiršinimas, nes bandoma sužaisti dviejų oponuojančių pusių patiklumu ir jeigu jos teoriškai, galbūt ir galėtų susitarti, šitokios provokacijos aplamai užkerta kelią galimam taikiam ir racionaliam konflikto sprendimui.

Šitai temai galima bus skirti atskirą straipsnelį. O dabar palieku visa ką prirašiau, kad prisiminčiau ir pats, ir kiti, kaip atrodo manipuliacijos žertvos (t.y., aš) ir manipuliacijos rezultatai.

1 - Renatas Vasiliauskas https://www.facebook.com/renatas.vasia


Nuotrauka iš Feisbuko profilio

2 - Aušrys Kriščiūnas (geriau žinomas, kaip senos humoristinės laidos personažas "Tynta") http://lt.wikipedia.org/wiki/Aušrys_Kriščiūnas


"Kauno Diena" nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, patekęs į ją su partiniu "Jaunoji Lietuva" sąrašu, Aušrys Kriščiūnas įpratęs švaistytis po feisbuką rusiškais keiksmais ir grąsinimais oponentams "susitikti ir vyriškai pasikalbėti", kurių žinoma, kaip tikras alinis pocreotas ir myžnė boba, net hipotetiškai nemano vykdyti. Taip kad iš jo žodžių galima būtų tik pasijuokti.

Tačiau šiuo atveju, jis tiesiogiai kursto ir ragina kitą asmenį įvykdyti kriminalinį nusikaltimą. Maža to, asmenį kuris akivaizdžiai yra paveikus tokiems kurstymams, nes pats entuziastingai "plėtoja temą".

Nežinantiems, kas vyko Odesoje, primenu:

2014 gegužės 2-ą dieną organizuota ir ginkluota futbolo klubų sirgalių, kovinių savanorių dalinių ir samdinių kolona (2.500-3.000 asmenų) užpuolė kelių šimtų žmonių taikų piketą aikštėje priešaais Odesos profsąjungų rūmus. Dali taikių mitinguotojų buvo išvaikyti, dalis buvo sumušta vietoje, tačiau didžiausia tragedija laukė dviejų šimtų su viršum žmonių, bandžiųsių pasislepti nuo užpuolikų profsąjungų rūmuose.

Juose buvo paruošti spąstai. Keturių aukštų pastate, prieš užpuolimą viršutinius aukštus užėmė banditai, kurie užblokavo praėjimus į viųutinius aukštus. Žmonės bėgę nuo puolančių smogikų lauke - buvo uždaryti pirmuose dviejuose aukštuose. pastato pirmas aukštas buvo padegtas iš lauko, o bandžiusius gelbėtis lipant aukštyn žudė ir pribaiginėjo viršuje esančios žudikų zonderkomandos.

Buvo nužudyta apie 240 žmonių. Kai kurie itin žiauriai: sudeginti gyvi, uždaužyti strypais, subadyti, pasmaugti.

Ir dabar, kai Renatas Vasiliauskas sako "Padarysim jiems odesa nesijaudink" - kyla klausimas: ar mes turime leisti, kad kažkokie sadistiniai išsigimėliai, degintų ir žudytų lietuvius, kaip tai buvo prieš nepilnus metus Odesoje, o Lietuvoje tai irgi buvo daroma prieš 70-imt metų Pirčiupiuose?

Aš nesutinku, kad Lietuvoje išsigimėliai sadistai organizuotų Pirčiupius-2.

Žmogus laikantis save Lietuvos patriotu, turėtų suprasti, kad kitų lietuvių žudymas - su "kova už Tėvynės laisvę", neturi nieko bendro.

Todėl galima konstatuoti:

Sadistinius išsigimėliškus polinkius demonstruojantis Renatas Vasiliauskas ir jį kurstantis Aušrys Kriščiūnas yra ne patriotai, o lygiai atvirkščiai - išgamos, naikinantys Lietuvą iš vidaus.

Ir visi, jiems pritariantys ar juos palaikantys - lygiai taip pat. Savo išsigimėliškus instinktus nukreipdami prieš kitus lietuvius šitie subjektai sąžiningai tarnauja valdžią uzurpavusiam parazitų klanui, kiršindami ir skaldydami patriotišką Tautos dalį.

Leninas savo laiku tokius degradatyvius visuomenės elementus vadino "naudingais idiotais", nes tie rėkdami lozungus "mes už Rusiją!" realybėje naikino ir ardė patriotines jėgas, galėjusias sustabdyti bolševikinį perversmą ir po jo sekusią revoliuciją.

Tačiau šiandien Renatui Vasiliauskui, Aušriui Kriščiūnui ir kitiems jų bendraminčiaims net toks apibūdinimas būtų per didelė garbė, nes noras žudyti ir kankinti kitus žmones - tai jau ne idiotizmas.

Jiems tinka vienintelis apibūdinimas: "valdžiai naudingi išsigimėliai".

Būtent dėl to naudingumo jie ir yra nebaudžiami.