Vilniaus apygardos prokuratūra bijo tirti Jono Ohmano galimai neteisėtą veiką

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: http://visuomenedotcom.wordpre... 2014-09-20 02:14:28, skaitė 4901, komentavo 1

Vilniaus apygardos prokuratūra bijo tirti Jono Ohmano galimai neteisėtą veiką

Gerbiami skaitytojai, jūs turite unikalią progą perskaityti straipsnį, kurį jo autoriai įkainojo 500 eurų! Naudokitės šia galimybe, nes netrukus, autorių reikalavimu ši ir kitos 500 eurų vertės perpublikacijos bus pašalintos iš LDiena.lt

Yra tokia nauja piktnaudžiavimo rūšis: kai nenori kažką tirti, prisikabini, jog nežinai, kas čia rašo.

Generalinė prokuratūra žino, kas čia rašo, perdavė mano skundą dėl Jono Ohmano siuntų tirti Vilniaus apygardos prokuratūrai, o jie vargšeliai, nebežino, kas čia rašo, nors man namų adresu išsiuntė, nes nežino, kas čia rašo.

Cirkas be pinigų.

Patys turbūt puikiai supranta, jog stabdyti karinį krovinį ir šalmų vagystę galima buvo tik internetu. Kadangi spartanas buvo iškrėstas, atrodė, jog tyrimas pradėtas. Jonas Ohmanas toks galingas žmogus, jog prieš jį dreba Vilniaus apygardos prokuratūra. O aš ajo nebijau.

Gal esu zuikis drąsuolis, tačiau Lietuvos Respublikos kariuomenės šalmai ir liemenės mėtėsi toje “humanitarinėje siuntoje”. Todėl prokuratūrai privalo tirti, iš kur jie atsirado, kas juos iš kur nurašė, ir kur išgabeno. Todėl išsiunčiau dar kartą registruotąja pašto siunta. Per tą laiką prokuratūra matyt tikėjosi pridengti Ohmaną, kad jis siuntų galėtų išsiųsti, tačiau netirti, kodėl.

VšĮ “Aspectus memoria” nėra įsiregistravę PVM mokėtojais, yra taip pat nusikaltimas. Nes mes visi vargo pelės mokame nuo kiekvieno lito, o Jonui matai jau kitokie įstatymai galioja. Na negalioja jam kitokie įstatymai.

Lauksime prokuratūros neveikimo, kurį būtinai apskųsiu teismui. Praktika rodo, jog tokie piktnaudžiautojai vis tiek vėliau įsiregistruoja PVM mokėtojais.

Lietuvos Generalinei prokuratūrai

Kristina Sulikienė

DĖL VILNIAUS APYGARDOS PROKURATŪROS GALIMAI NETEISĖTŲ VEIKSMŲ

2014 09 19

Minėta prokuratūra man persiuntė atgal mano pareiškimą dėl galimai neteisėtos VšĮ Aspectus memoria veiklos, kai jos direktorius Jonas Ohmanas, Švedijos pilietis, nemokėdamas jokių mokesčių, renka pinigus į šios vaizdo įrašų ir audio įmonės sąskaitą karinei pagalbai Kolomoiskio privatiems batalionams Rytų Ukrainoje: nors viešai aiškina, jog renka „Ukrainoa armijai“. Kolomoiskis nėra Ukraina, ir jis nėra valstybės atstovas, batalionus organizuoja kaip privatus asmuo. Donbase, kurio ypatingas statusas jau pasirašytas, regione jis turi verslo interesų. Todėl organizuoja taikių gyventojų skerdynes ir finansuoja karius.

„Humanitarinę“ siuntą 7 tonas neaiškios paskirties daiktų – tikrai ne humanitarinių – šis švedas bandė prastumti į mūsų Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų lėktuvus. Jam tai nepavyko, jis labai kritikavo mūsų „biurokratinę valdžią“, tyčiojosi netgi iš KAM ministro, o jam pritarė buvusi KAM ministrė, jog „Olekai, taip nedaroma“ – nors per prievartą kišti karinę siuntą į humanitarinį skrydį draudžia įstatymai, skrydžių taisyklės ir tarptautinės teisės normos.

Man nesunku atspausdinti savo raštą, nueiti į paštą, ir išsiųsti – taip prokuratūra bus sutaupiusi beveik mėnesį laiko. Tačiau vėliau reikės tirti, ir atsakyti į klausimus, iš kur buvo paimti 18 Lietuvos kariuomenės maskuote dengtų šalmų, kurių vieno vertė apie 1000eurų, iš kur paimtos keturios neperšaunamos liemenės, ir kur pirkti optiniai taikikliai. Taip pat visa finansinė mano pareiškimo dalis privalo būti tiriama: ar VšĮ Aspectus memoria nėra priedangos organizacija, veikiantis prieš Lietuvą, naudodamasi VšĮ mokestinėmis išimtimis, renkanti milijonus litų paramos.

Sąskaitos kol vyks tyrimas privalo būti užšaldytos, nes Ukrainos kionfliktu Jonas Ohmanas neapsiribos – kur nors kitur vyks karinis konfliktas, tai jis rinks tas lėšas vėl per mūsų valstybėje veikiančią įstaigą, ir nemokės mokesčių, o vėliau kils didžiulis skandalas.

Prašome tirti pareiškimą, o jeigu Vilniaus apygarda nesugeba – tai tegul tai daro generalinė prokuratūra. Juk 7 tonos paramos tai ne juokas, tai labai stambus mastas. Privaloma tirti visas prekes, iš kur jos paimtos, privaloma įtraukti ir karines prokuratūros iš galimai karinės amunicijos gavimo šalių. Šiuo metu Ohmano paramos grupė renka pinigus 2000 miegmaišių, jų kiekvieno kaina apie 300 Litų, taigi, VšĮ sąskaitoje gali būti apie pusę mln. litų. Arba bus, jeigu prokuratūra nesiims aktyvių tyrimo veiksmų.

Taip pat būtina tikrinti, kas finansavo šitą paramą – nes sumos didžiulės, ar ne užsienio valstybės, o gal pats Kolomoiskis, kuris, kalbama, kaip ir kiti Ukrainos valdantieji, turi verslo ryšių ir Lietuvoje.

PRIDEDAMA: „neidentifikuotas“ mano 2014 09 01 pareiškimas.

Kristina Sulikienė

Identifikacija: parašas –

P.S. Juokinga elektroniniais laikais kabinėtis prie to, jog pareiškimas atsiųstas el paštu, o ne paprastu paštu…Iš mano kaimo laiškai eina lygiai tris dienas. Per tris dienas Ohmano siunta būtų pasiekusi tikslą, ir Kolomoiskio „Aidaras“ būtų išpyškinęs taikius gyventojus su tais pritaisytais Ohmano įdėtais optiniais taikikliais. Dabar jie patys buvo išpyškinti liaudies kovotojų, nes žudo ir terorizuoja gyventojus jau keturi mėnesiai. ESBO stebėtojai dar kartą nustatė, jog jokios Rusijos kariuomenės ten nėra, ten pyškinasi tarpusavyje ukrainiečiai. Todėl Ohmano „parama“ yra šlykštus karo kurstymas. Pilietiniame kare palaikyti vieną ar kitą pusę yra nusikaltimas. O Lietuva tylėdama ir netirdama kai Švedijos pilietis galimai atlieka nusikalstamą veiką, pati galimai siekia dalyvauti nusikjaltime. Ohmanas Rytų Ukrainoje prisistato „lietuviu“…