„Komjaunimo tiesa ir Co“ pretenduoja į tiesos monopolį

Autorius: Arvydas Daunys, Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/02/komj... 2015-02-10 10:47:47, skaitė 3964, komentavo 0

„Komjaunimo tiesa ir Co“ pretenduoja į tiesos monopolį

Nestebina pastaruoju metu oficiozų MIP pasirodantys išpuoliai prieš kitaip mąstančius ir/ar matančius situaciją Lietuvoje bei pasaulyje ir kviečiančius visuomenę susiimti ir galų gale keisti esamą status quo. Jie vienareikšmiškai įvardinti rusų agentais ir Lietuvos priešais. Atrodo jau niekas, kas vyksta mūsų Tėvynėje neturėtų stebinti.

Priešo paieška, siekiant pridengti savo nevykusios, o dažnai ir atvirai kenkėjiškos politikos padarinius įgauna vis platesnį mąstą. Ir ne šiaip paieška, o pasitelkiant esą „mokslininkus (studentus)“ iš mokslinių įstaigų, naudojančius labai „mokslinius“ ir mokslo pasaulyje aprobuotus būdus siekti „tiesos“ arba mėgstančius išgerti „ekspertus“ (ypač vairuojant), kalbančius bet kokia, tačiau tik ne argumentų ir faktų, kuriuos galima būtų patikrinti, kalba.

Šiaip, žmogui, laikančiam save protingu bei mąstančiu savo paties (o ne primestų) vertybių lauko ribose, šiandien jau gėda prisipažinti skaitant „Komjaunimo tiesą (KT)“, kurioje nuo pat tų laikų dirba tie patys žmonės (pasikeitė tik redaktorius, perėjęs dirbt į kitą užsienio, skandinaviško kapitalo, smegenų plovimo priemonę.

Ir naudoja „KT“ tuos pačius, klasikinius, smegenų plovimo metodus kaip ir kadaise. Iškraipant bei interpretuojant ir pateikiant visuomenei joje pačioje vykstančius procesus taip, kaip naudinga oficialiąją politiką vykdantiems valdantiesiems.

Jei žmogus pasisako prieš skalūnų dujų gavybos technologiją, kurios kenksmingumas pripažintas visame pasaulyje ir yra pakankamai tą įrodančios medžiagos, – jis, per tą patį KT apskelbiamas Gazpromo, o tuo pačiu ir Rusijos agentu, kas savaime, esant dabartinėms tendencijoms jį pateikia kaip Lietuvos priešą.

Jei žmogus pasisako prieš Norvegijos „barnevern“ organizaciją, įstatymu įteisintomis sąlygomis grobiančią mūsų vaikus – jis irgi rusų agentas, mat rusams naudinga bet koks nepasitenkinimas tvyrantis ES vidinėje erdvėje (nors Norvegija nepriklauso ES).

Beje, pagrindinis ir žinomiausias „Komjaunimo tiesos“ šauklys prieš keletą dienų pareiškė – necituosiu ką, nes galite pasiskaityti žemiau esančioje nuotraukoje (nuotrauka iš Facebook). Man tiesiog nekyla rankos tą rašyti. Tačiau tendencijos tokios – mes runkeliai, su kuriais „pagarbos vertos“, Europos vaikų teisių apsaugos organizacijos gali daryti ką nori. Ir to dar bus mažai. Ir todėl reikia dar palaikyti tas organizacijas, kad jos drąsiau darytų tai ką daro.

uzkalnis

Prieš porą dienų pasirodžiusiame, eiliniame KT paplavų sraute, nesudėtinga buvo suprasti brukamą mintį (ne pirmą ir žinoma ne paskutinę), jog visi, nesvarbu kas ir kur jie bebūtų, kalbėtų ar rašytų, – visi, kas pasisako prieš egzistuojančią sistemą ir siūlo su ja kovoti – yra rusų agentai, Lietuvos valstybės priešai.

Ten pat (KT) džiūgaujama dėl Facebook surastos Lietuvos priešų irštvos, kurios atžvilgiu pradėtas teisminis tyrimas, ir nuoširdžiai tikimasi, jog tiems priešams už „virtualiai teroristinę ir tokią pat virtualią separatistinę“ veiklą bus duota labai daug, mat įstatymas už tai numato iki 10 metų realaus (ne virtualaus) laisvės atėmimo.

Bauginimo tendencija akivaizdi – pradžioje pateikiama realiai egzistuojanti Facebook grupė, vėliau įvardijama tos grupės virtualios veiklos kryptis, interpretuota (pateikta) tos pačios „Komjaunimo Tiesos“ kaip atvirai priešiška Lietuvos suverenumui, o vėliau kaip baubas skaitytojams grūmojama lazda – 10 metų laisvės atėmimo. Tas pats su tinklapiais atvirai pasisakančiais prieš valdžios politiką. Kurių redaktoriams grasinama baudžiamosiomis bylomis.

Beje, trumpai apie tą aptariamą Lietuvos suverenumą, kurio buvimu šiandien abejoja net moksleiviai. Nekalbant apie mąstančius piliečius. Suverenumą, kuris mūsų Konstitucijos viename iš straipsnių iš dalies apibrėžiamas taip:

137 straipsnis

Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.“

Ar visi tiki, jog Amerikos karinės bazės Lietuvos teritorijoje nepatenka į šį apibrėžimą, esą, kaip sąjungininkų NATO kariuomenės daliniai? Konstitucijos straipsnis nepalieka vietos interpretacijoms kalbant apie karines bazes Valstybės teritorijoje. Ir tai vienas iš suverenumo apibrėžimų.

Čia noriu patikslinti, jog JAV kariuomenė nėra NATO kariuomenė, kaip mėgina visuomenę kvailinti KT ir į ją panašios smegenų plovimo priemonės. NATO apskritai pagal apibrėžimą neturi savo kariuomenės. Yra NATO aljansas, kuriame kiekviena šalis finansuoja savo kariuomenę. Taip Lietuvoje oro erdvę patruliavo prancūzų, lenkų ir kt. šalių oro pajėgų daliniai. Dabar patruliuoja italai. Tai atskirų valstybių kariuomenės daliniai apmokami iš tų valstybių biudžeto. NATO bendro karinio biudžeto kaip tokio nėra. Bet grįžkime prie suverenumo…

Čia įdomiausia, jog tie, kas pastoviai pažeidinėja šį Lietuvos suverenumą ginantį straipsnį, „Komjaunimo Tiesos“ yra įvardijami Lietuvos patriotais. Ir jie patys save tokiais laiko.

O visi kiti, kurie gina Lietuvos suverenitetą remdamiesi šiuo Konstitucijos straipsniu, automatiškai įrašomi į Lietuvos priešų ir atitinkamai – rusų agentų sąrašą, mat esą rusams naudinga, kad Lietuvoje nebūtų JAV kariuomenės.

O tai gal ir patiems lietuviams būtų naudinga, kad mūsų šalyje nebūtų svetimos kariuomenės dalinių? Juk tada į mus nebūtų nutaikomos tų pačių rusų raketos? Nes šiuo atveju esame paprasčiausia buferinė zona tarp Rytų ir Vakarų, vietoje to, kad būti kur kas palankesne saviems gyventojams tranzitine-apsikeitimo zona.

Apie suverenumo pažeidimus iš valdančiųjų pusės galima kalbėti daug – į vieną popieriaus lapą jie visi tikrai nesutilptų, todėl Lietuvoje šiandien suverenumo labiau nėra, nei yra. Nors „patriotai“ kiekviena proga pabrėžia grėsmę „prarasti Lietuvos suverenumą“.

Šiuo atveju galima daryti prielaidą, jog visi, kurie remiasi Lietuvos Konstitucija yra rusų agentai, o sekant iš to ir pati Konstitucija sukurta rusų agentų, todėl tikrieji Lietuvos „patriotai“ esantys valdžioje ją nuolat pažeidinėja taip rodydami savo požiūri į priešišką jų interesams dokumentą, kurio kai kurių straipsnių jie kol kas savarankiškai pakeist negali.

Dokumentą, kurį jie, tačiau, gali nebaudžiamai pažeidinėt, nes virš jų „tik dievas“ – jie visiškai „suverenūs ir nepriklausomi“ nuo savo šalies piliečių valios. Nes paklūsta svetimai valiai, kurios šaknys ne Lietuvoje. Nes visa „teisėsauga“ yra jų pačių sukurtas organas, veikiantis jų sukurtų taisyklių pagrindu ir skirtas ginti juos pačius bei jų interesus nuo savo pačių piliečių.

Ir kai piliečiai pasisako prieš tokį jų „suverenumą“ – visokių „Komjaunimo tiesų“ tuojau pat būna įvardijami, kaip Lietuvos priešai, kas suteikia „suvereniems patriotams“ legalų pagrindą pradėti ikiteisminius baudžiamuosius tyrimus ir persekiojamus. Esą tauta reikalauja, tauta piktinasi. Nors ta KT tauta – tai tas ponas (nuotrauka aukščiau) ir dar kažkiek pasidavusių šiam smegenų plovimui „patriotų“.

Ypač tas jautėsi po „Žemės referendumo“, kai žmonės į policijas buvo tampomi (kai kuriais duomenimis iki dabar) tuo pretekstu, jog pasirašė parašų rinkimo lapuose. Kitaip, kaip bauginimu to pavadinti neišeina. Ir jie savo tikslą palaipsniui pasiekia – žmonės pradeda bijoti.

Na ir pabaigai, neseniai jaunųjų menininkų sukurtas muzikinis vaizdo klipas „Siaubas – rusai puola“ užuominomis buvo įvardintas kaip „esą“ parodantis perdėtą paranoją viešojoje erdvėje dėl Rusijos vykdomo informacinio karo. Esą jokios paranojos iš tiesų nėra – Rusija puola visais frontais ir viskas, ką dėsto šiuo klausimu „Komjaunimo tiesa“ – yra gryniausia tiesa. Atitinkamai tai, ką mato žmonės – melu ar priešų dezinformacijos poveikiu.

Ir šio puolimo fone, kiekvienas pasisakanti prieš minėtų „patriotų“ vykdomą politiką, padedant „KT ir Co“ fanfaroms, apskelbiamas tautos ir valstybės priešu, rusų agentu – bei vertu didžiausios laisvės atėmimo bausmės, apibrėžiamos dešimčia (10) metų kalėjimo.

Tendencija visiškai aiški – totali cenzūra, palengva kriminalizuojant visų nepritariančių esamai valdžios politikai pasisakymus, įvardijant juos kurstymu susidoroti su „teisėtai išrinkta valdžia“, kas pažiūrėjus šį video kelia tam tikrų abejonių dėl to „teisėtumo“, ar sugriauti galiojančią „konstitucinę“ santvarką, ar, kaip jau minėjau sugriauti Lietuvos teritorinį vientisumą.

Šioje vietoje „Komjaunimo Tiesa ir Co“, kartu su valdžioje esančiais „patriotais“, kurių didelė dalis yra persikrikštiję komunistai, pretenduoja į tiesos monopolį ir jaučiasi pasiryžimas apginti šią savo „teisę“ visomis jiems prieinamomis priemonėmis. Kurių jie, reikia tą pripažint, turi tikrai pakankamai.

Ir čia jau tik nuo mūsų priklausys ar leisimės įbauginami ir nulenkiami (kaip lenkevičius), klusniai atsukdami kitą skruostą ar visgi vieną kartą pripažinsime patys sau, jog tokia padėtis darosi paprasčiausiai nepakenčiama save gerbiančiam žmogui bei imsimės priemonių, kurių dar nėra uždraudę „patriotai“, tai padėčiai keist.

Sarmatai