Dėl prieš tautinius socialistus vykdomų ikiteisminių tyrimų

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-02-06 10:47:15, skaitė 3915, komentavo 0

Dėl prieš tautinius socialistus vykdomų ikiteisminių tyrimų

kova_ne_terorizmas.jpg

Matydami „Delfio“ portale pasirodžiusį straipsnį „Lietuvoje susekti terorizmo kurstymu įtariami V. Putino gerbėjai“, laikome neatidėliotinu dalyku atsakyti į jame esančius pareiškimus, ypatingai dėl Generalinės prokuratūros pranešimo dėl Panevėžio bei Klaipėdos apygardos prokuratūrose vykdomų ikiteisminių tyrimų.

Visų pirmiausia, yra formuojamas iškreiptas ir tikrovės neatitinkantis kontekstas, esą tautiniai socialistai „propaguoja Kremliaus ideologiją“: tai yra aiškus melas, turint omenyje, kad mes niekada nepasisakėme nei už Rusijoje egzistuojančią tvarką ar jos įvedimą Lietuvoje (Rusijos santvarka – kapitalizmas), bet paprasčiausiai nebijome išreikšti kritišką požiūrį į Lietuvos valdžios vykdomą politiką, kuri prisideda prie karo isterijos kurstymo, galinčio padaryti didelę žalą Lietuvai bei jos piliečiams.

Jei nesiimama Rusijos demonizavimo, tai, anot šių „teisuolių“, būtinai turi reikšti buvimą „V. Putino gerbėjais“, kaip mus savo straipsnyje klaidinančiai įvardija ponas Šarūnas Černiauskas.

Toliau yra mėginama tautinių socialistų veiklą sugretinti su vadinamosios „Vilniaus Liaudies Respublikos“ idėjos šalininkais. Tai yra tiktai dar didesnis melas.

Mes, tautiniai socialistai, aiškiai ir griežtai pasisakome už Lietuvos suverenitetą bei teritorinį vientisumą ir su šiuo („Vilniaus Liaudies Respublikos“) projektu ne tik neturime nieko bendro, bet ir patys nežinome, kas tai rengia. Tai, žinoma, gali būti arba kurių nors šovinistiškai nusiteikusių lenkų darbas, arba – o tai visiškai tikėtinas dalykas – politinių režimo oponentų persekiojimu suinteresuotų veikėjų įvykdyta provokacija.

„Delfi“ išėjusiame straipsnyje rašoma:

„Panevėžio apygardos prokuratūroje „tautinių socialistų“ veikla tiriama pagal Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnį, numatantį atsakomybę už teroristinių nusikaltimų kurstymą – už tai gresia iki ketverių metų už grotų. Panevėžio prokurorai taip pat vykdo tyrimą pagal dar du BK straipsnius: „Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą“ bei „Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla“. Už pirmąjį gresia iki penkerių metų nelaisvės, už antrąjį – nuo treju iki dešimties metų belangėje.“

Mums belieka, tiek visuomenės, tiek ir teisinių bei represinių organų akivaizdoje, dar kartą pakartoti tikrovę, kuri liečia šitokius nepagrįstus kaltinimus tiek Žilvino Razmino, tiek ir viso tautinių socialistų kolektyvo atžvilgiu.

  1. Dėl kaltinimų teroristinių nusikaltimų kurstymu: nei „Nacionalisto“ puslapis, nei tautiniai socialistai apskritai niekada, niekur ir niekaip nepropagavo smurtinių ar, tuo labiau, teroristinių veiksmų nei prieš esamą valdžią, nei prieš bet kuriuos asmenis ar grupes. Be to, kad terorizmą oficialiai smerkiame savo viešame pareiškime, taip pat privalome pabrėžti ir tai, kad žiniasklaidos bei represinių struktūrų dėmesį pritraukę atsišaukimai aiškiai kalba apie nesmurtinio pasipriešinimo grupes – kas jau savaime yra nesuderinama su bet kokios formos terorizmu.
  2. Dėl kaltinimų antikonstitucinių organizacijų kūrimu: siūlome pasiskaityti, kaip šį nusikaltimą apibrėžia BK 121 straipsnis. „Tas, kas kūrė organizacijas ar ginkluotas grupes, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorijos vientisumą, arba dalyvavo tokių organizacijų ar grupių veikloje, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.“ Jei teisėsaugos organai tikrai ketina vadovautis įstatymais bei egzistuojančiais faktais, pagal kuriuos ir turėtų būti sprendžiama, ar nusikaltimas buvo ar nebuvo įvykdytas ir ar jo neketinama vykdyti, tai, bent jau tautinių socialistų atveju, jokios tikrai nusikalstamo pobūdžio veiklos jie neras, kadangi jos ir nėra. Mes niekada ir niekaip neketinome kurti organizacijos, kuri siektų neteisėtu būdu (t. y. smurtiniais metodais, perversmais ar kt. nelegaliais keliais) pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką: mes agituojame už kiek įmanoma platesnio protestinio (pabrėžtina: nesmurtinio) judėjimo suformavimą, kad šis ilgalaikėje perspektyvoje galėtų tapti realia politine jėga ir, dalyvaudamas rinkimuose, vieną dieną paimti valdžią ir iš tiesų pakeisti Lietuvoje egzistuojančią santvarką. Tačiau tame ketinime jokio nusikalstamo turinio – bent jau remiantis Lietuvos BK – nėra ir negali būti. Tuo tarpu, kai dėl Lietuvos nepriklausomybės ar teritorinio vientisumo klausimų, tai belieka pasikartoti, kad mes esame griežtai pasisakę ir visada pasisakome už Lietuvos nepriklausomybę bei teritorinį vientisumą, tačiau konstatuojame faktą, kad šiandien Lietuvoje realios nepriklausomybės nėra, kad Lietuva yra tapusi Vakarų transnacionalinio kapitalo bei militarizmo struktūrų satelitine valstybe ir keliame politinį tikslą Lietuvai iš jų pasitraukti, kad ji galėtų būti nepriklausoma ne tik nuo Rusijos, bet taip pat ir nuo Vakarų diktato (žiūrėkite kad ir į Baltarusijos pavyzdį). Kai dėl mūsų keliamo „revoliucijos“ lozungo, tai, be abejo, tuo yra turimos omeny radikalios, esminės permainos šalies gyvenime, visiškas egzistuojančios sistemos pakeitimas, bet pats savaime jis niekaip nenurodo į smurtą, o čia turime ir dar pasikartoti, kad nuo smurto bei terorizmo esame ne kartą atsiriboję.
  3. Dėl ikiteisminio tyrimo Klaipėdoje: tie patys kaltinimai dėl „antikonstitucinių organizacijų kūrimo“, kaip ir Panevėžyje, yra visiškai nepagrįsti , atsižvelgiant į viršuje pateiktus faktus bei argumentus.

„...šiuo metu prokurorai sprendžia, ar „tautinių socialistų“ atžvilgiu pradėti trečią ikiteisminį tyrimą.“ – toliau rašo „Delfis“.

Kas tai per ikiteisminis tyrimas, mums kol kas nežinia, tačiau tegalime numanyti, kad tai yra tąsa dar rudenį įsibėgėjusios politinės raganų medžioklės, kuria yra siekiama ne tik įbaudinti bei diskredituoti opozicinius judėjimus, bet taip pat ir sukurti fiktyvius „visuomenės priešus“ bei atitinkamiems politiniams veikėjams pasikelti savuosius reitingus; pats teisėto laisvo žodžio, kad ir neįtinkančio valdančiųjų užgaidoms, prilyginimas terorizmui yra visiškas absurdas, kuris privalės būti arba atmestas sąžiningų teisėsaugos darbuotojų, arba išsigims į teisinį farsą.

Primename, kad dar rudenį Vilniaus vyriausiame policijos komisariate vykdytas tyrimas dėl to paties tariamo antikonstitucinių grupių kūrimo buvo nutrauktas – kas rodo sąžiningą pareigūnų laikyseną, laikantis įstatymų, o ne kurpiant fiktyvias bylas.

Tai, kad Lietuvos teisėsaugos struktūros tiek daug dėmesio skiria taikiai bei įstatymų rėmuose esančiai politinių aktyvistų veiklai tyrinėti bei įsivaizduojamiems nusikaltimams „išradinėti“ rodo, kad Lietuvoje formaliai deklaruojama „demokratija“ bei „nuomonių įvairovė“ gali, kada tik to panorės valdantysis režimas, nukristi nuo valdančiųjų veidų kaip tiktai dar viena kaukė, po kuria slypi tikrasis veidas – brutali kapitalistinė diktatūra, vis labiau ir labiau siekianti įsiteigti Vakarų nurodymams.

Tuo tarpu mes kviečiame visus sąmoningus ir neabejingus tautiečius bei bendrapiliečius vienytis ir neišsigąsti šitokių reiškinių, kurie parodo, kad mes esame teisūs ne tik kritikuodami esamą politiką bei jos pasėkmes tautai, bet ir teigdami, kad kalbos apie žodžio laisvės garantijas Lietuvoje yra tiktai iliuzija