Rasizmas ir netolerancija jūsų darže

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/rasizmas-ir... 2017-08-27 11:59:00, skaitė 1714, komentavo 0

Rasizmas ir netolerancija jūsų darže

Rasizmas-ir-netolerancija-jūsų-darže-700x525.jpg

Rauti piktžoles – tai fašizmas! Negalima žudyti piktžolių vien už tai, kad pas jas kitokios formos lapai ir kitokios spalvos vaisiai.

Visi augalai – skirtingi, visi augalai – lygūs! Daržo privalumas – jo įvairovėje ir svetingume.

Tu ką, nori, kad tavo daržas sumažėtų iki plotelio aplink kaliausę? Mūsų daržas tapo didis tik dėka piktžolių, nes kiekvienai piktžolei atsirado vietos lysvėse.

Duokite konkretų apibūdinimą, ką galima laikyti braškėmis! Pakrapštyk braškę – atrasi piktžolę. Jokių braškių neegzistuoja – tai mongoliškų ir suomiškų piktžolių hibridas.

Nebūna blogų augalų rūšių, yra tik blogi egzemplioriai. Negalima spręsti apie visas piktžoles pagal atskirus jų atstovus. Turiu kelias pažįstamas piktžoles – labai puikūs ir geraširdžiai augalai!

Yra įvairių braškių „kenkėjų“. Visi jie sugėrė savyje braškių lysvės kultūrines sultis ir dėl to turi visišką teisę augti šioje vietoje, išreikšdami pačias geriausias tikrų braškių savybes. Dėl to antifašistas-daržininkas turi integruoti į savo daržą tuos kenkėjus, paversti lysves tikrais svetingais namais augalams, kurie trokšta augti jo darže.

Bukagalviai fašistai tik maskuojasi pareiškimais, kad piktžolės atseit kažkuo jiems trukdo. Juk akivaizdu, kad nė viena braškė nenorės dirbti tų darbų lysvėje, kuriuos dabar dirba darbščios piktžolės.

Ir, juo labiau, niekas nekaltas, kad braškės nenori daugintis taip pat sparčiai ir aktyviai kaip piktžolės. Jos tik vietą darže užima, kurią galima būtų užsodinti piktžolėmis.

Viskas, ką sugeba braškės – tai tik nokti saulutėje ir gerti vandenį iš laistytuvo.

Braškėmis galima laikyti bet kokias piktžoles, kurios augo darže kelis metus ir laiko daržą savo namais. Daržas didelis, visiems vietos užteks. Ir apskritai – visi gimsta iš sėklų, ir piktžolės nekaltos, kad jos neskanios ir nuodingos. Jos tokiomis gimė.

Piktžolės – tokios pat daržo gyventojos kaip ir braškės. Braškių ir piktžolių sukryžminimas leis sukurti augalą, kuris turės pačias geriausias abiejų rūšių savybes. O kokie gražūs augalai gausis!

Visi geros valios žmonės palaiko šventą piktžolių apsisprendimo teisę kiekviename darže. Pasaulis yra žalias, o ne braškių spalvos.

Braškės – tai ne augalas, o dvasinė būsena. Dėl to braškėmis turi būti laikoma kiekviena piktžolė, kuri pati save laiko braške. Ir apskritai – piktžolės, praplečiančios didžiojo daržo ribas yra kur kas geriau už braškes, kurios svajoja apie vien savimi apsodintas kelias nedideles lysves.

O kas, po teisybei, suteikė teisę spręsti, kas yra piktžolė, o kas – kultūrinis augalas, remiantis vien tik skonio ar estetiniais parametrais? Tai amoralu! Daržas – tai ne vien tavo daržas, tai dalis Pasaulinio Daržo, kuris pasižymi įvairove. Sunaikinsi įvairovę – sunaikinsi pačią Gyvybę!

Sakyti „Daržas – braškėms“ gali tik idiotai ir provokatoriai..

www