Antisemitizmas: tikras ir tariamas

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.lt/20... 2017-07-26 12:38:58, skaitė 962, komentavo 1

Antisemitizmas: tikras ir tariamas

atsisi%25C5%25B3sti.jpg

Tariamas Antisemitizmas yra tautų reakcija į žalingą poveikį žydų tautybės asmenų, kurie kenkia valstybėms, jų gyvenimui, kultūrai, ekonomikai, kurie atlieka destruktorių, piktybinių kenkėjų vaidmenį jų atžvilgiu, ir neturi nieko bendro su neapykanta visai žydų tautai – tikruoju antisemitizmu. Prieš savaitę mes sulaukėme tokio galimo teiginio pagrindimą.

Vengrų kova su Sorošo veikla – tai nėra antisemitizmas, patvirtino Izraelio valstybė

Vengrų tautos kova prieš žydų tautybės asmenį Džordžą Sorošą, kuris griauna Vengrijos valstybę, organizuoja masinę imigraciją į Europą, nėra antisemitizmas. Tai patvirtino Izraelio valstybė.

Trumpai priminsiu: Vengrijos valdančioji partija „Fides“ visoje šalyje iškabino banerius su Sorošo atvaizdu ir užrašu „Sorošas nesijuoks paskutinis“. Per televiziją rodomi analogiški reklaminiai klipai.

„Man suteikia skausmą dabartinio Vengrijos režimo antisemitiniai vaizdai naudojami jos atvirai dezinformacijos kompanijai“, - pasakė Sorošas.

Vengrijos žydų bendruomenė šiuos plakatus nevadina antisemitiniais, bet pareiškė, kad besišypsantis Sorošas gali išprovokuoti neapykantą žydams.

Vengrijos valdžia atmetė visus jos kaltinimus antisemitizmu šios kompanijos kontekste. Šie skelbimai vyriausybės teigimu nėra nukreipti prieš Sorošą asmeniškai, o prieš su juo surištas organizacijas — tokias kaip „Atviros visuomenės“ fondas, kurios diegia nekontroliuojamos migracijos idėjas.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Asmuo, kuris naudoja savo turtus, jėgą, poveikį ir jo finansuojamų organizacijų tinklą, kad perkelti į Europos Sąjungą ir Vengriją milijonus migrantų, kelia mūsų ateičiai pavojų. Milijardierius ir spekuliantas Džordžas Sorošas aiškiai ir nuosekliai duodavo suprasti: būtent tai, ką jis norėjo padaryti“.

59661871370f2cb2148b4568.JPG

Vengrijos vyriausybės aparato vadovas Janoš Lazar pabrėžė, kad „vyriausybė kritikuoja Džordžą Sorošą ne todėl, kad jis žydiškos kilmės“, o dėl todėl, kad jis palaiko nekontroliuojamą migraciją“.Vyriausias Izraelio rabinas David Lau, susitikęs su Vengrijos premjeru pasakė: „Negalima bet kokį ginčą su žydu traktuoti kaip antisemitizmo apraišką“. Jo nuomone, kompanija nėra antisemitinė, „ nes ten nekalbama apie Sorošo žydišką kilmę“. Europos Rabinų centro direktorius Menachem Margolin pareiškė, kad „nors kompanija su panaudojimu pono Sorošo portreto ne labai elegantiška, ji neturi jokio ryšio su jo žydiška kilme, nenurodo į ją ir net neužsimena apie ją“. Jungtinės Vengrijos žydų kongregacijos vadovas Šlomo Koveš pasakė: „Daugelio žmonių akyse Sorošas simbolizuoja figūrą amoralaus kapitalistinio spekulianto, ir todėl jie jo nemyli. Vadinti bet kokią kritiką jo adresu antisemitizmu — reiškia nukreipti visą tą neapykantą į žydų bendruomenę. Mes turime būti labai atsargūs, kada klijuojame antisemitizmo etiketes“.

Sorošas prieš Izraelį

Izraelio pasiuntinys Vengrijoje Josi Armani paskubėjo užimti Orbano vyriausybės kritikų pusę ir pavadino plakatus ir televizijos reklamą antisemitiniais. Tačiau praėjusį sekmadienį Izraelio Užsienio ministerija padarė pareiškimą, kuriame pareiškė: „Jokiu būdu šis pareiškimas nebuvo nukreiptas į tai, kad delegitimizuoti Džordžo Sorošo kritiką, kuris nuosekliai užsiima kenkimu demokratiškai išrinktai Izraelio vyriausybei“. Ministerijos spaudos sekretoriaus žodžiais, milijardieriaus finansuojamos NVO „šmeižia žydų valstybę ir kenkia jos egzistencijai“. Valdančiosios Izraelio partijos „Likud“ atstovas pareiškė, kad partija Knesetui pateiks „Sorošo įstatymo“ projektą, kuris turi uždrausti Izraelio NVO finansavimą asmenų ir organizacijų, kurios anksčiau buvo įtartos dirbančios prieš Izraelio valstybės interesus.

kahane-696x385.jpg

Dar vienas antizemitizmą kurstanti „bacila“ Vokietijoje - buvusi Štazi agentė Anetta Kahane

Ar kas galėtų įsivaizduoti tarkim kokį švedą ar vokietį, kuris gyventų Izraelyje, čia įkurtų žydų kompozitoriaus vardu pavadintą fondą, ir viešai deklaruotų, kad į Izraelį reikia vežti ekonominius migrantus iš Afrikos ir naikinti čia gyvenančių semitų rasę? Jis tuojau pat atsidurtų kalėjime, o geriausiu atveju būtų išmestas už Izraelio valstybės ribų.

Vokietijoje fondą Amadeus įkūrė ir valdo buvusi Štazi agentė, Angelos Merkel bendražygė, žydųkairiųjų aktyvistė Anetta Kahane, kuri siekia deeuropeizuoti Europą, kuri deklaruoja, kad Europos Sąjungai yra gyvybiškai svarbu pakeisti savo imigracijos politiką tam, kad kontinentas nebūtų baltas.

Ji pasakė: „Tai labai svarbu; mes turime pakeisti švietimo sistemą ir valstybių tarpusavio supratimą. Jos daugiau nebebus baltos ar vien švediškos ar vien portugališkos ar vien vokiškos. Jos yra multikultūriškumo vietos pasaulyje.“

Fondas ypač persekioja žmones, kurie pasisako prieš atvirų durų politiką ir masinę imigraciją ir migrantų smurtą prieš vokiečius.

Visiškai akivaizdu, kad šių liberalfašistinių išsigimėlių iš Vokietijos veikla yra Europos sąjungos „tėvo“ masono Kudenchove Kalergi idėjų įgyvendinimas, kad tai baltosios rasės genocidas. Fondo veikla nieko bendro neturi su žydiškumu, fonde dirba ir kitų tautybių žmonės. Visi jie yra genocido organizatoriai ir nusikaltėliai.

Šis germanofobės Kahane organizuotas fondas „Amadeus“ vokiečiams kala į galvas, kad baltaodžiai ir šviesiaplaukiai yra pavojingi Vokietijos visuomenei! Vokietijoje šio fondo leidžiamas žurnalas tėvams perspėjo, kad „linksmi ir šviesiaplaukiai“ yra pavojingi, kad jie gali būti dešinieji.

Žurnale patalpintos iliustracijos, kuriose pavaizduota šviesiaplaukė mama ir jos šviesiaplaukis vaikas, nuotraukas palydi komentaras, kad tėvai turi imtis priemonių prieš „dešiniųjų šeimas“ ir „duoti jiems  suprasti, kad jų ideologijai nėra vietos pasaulyje“. Žurnale teigiama, kad ypatingi dešiniųjų šeimų požymiai yra, kad jie „nepastebimi, šviesūs, mieli, patrauklūs“.

Išprotėjęs liberalfašistas Heike Radvan iš Amadėjo fondo tvirtina, kad „vaikai iš dešiniųjų tėvų nebūtinai turi skirtis iš kitų vaikų, bet jie dažnai yra labai paklusnūs ir nedaugiakalbiai“, o kitas degeneratas iš šio fondo Köttig tvirtina, kad dešiniosios šeimos skiriasi nuo „įprastų šeimų“ tuo, kad moko savų vertybių, kurios „stipriai orientuotos į vokiškus papročius ir tradicijas“.

Prausner sako, kad „dešinieji vaikai“ žino, kad jie turi išsaugoti savo šeimą, asmeninį gyvenimą, kad dešiniojo ekstremizmo požymiu yra tai, kad ant ant jų drabužių nėra amerikietiškų užrašų.

Dar šita išprotėjusi liberalfašistė Prausner tvirtina, kad „kasos ir ilgi sijonai“ tarnauja signalu, kad vaikas turi dešiniosios krypties tėvus. Šie „specialistai“ siūlo rekomendacijas vaikų darželiams, kviečia jungtis į tėvų komitetus ir priešintis dešiniesiems tėvams.

Thomas Feist, parlamento narys nuo valdančiosios Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) padarė užklausimą dėl Antonio Amadeus fondo, kuris yra finansuojamas valstybės ir vykdo neva „labdarą“, bet realiai remia bauginimus ir prievartą, skundžia žmones savo interneto puslapyje.

Šį mėnesį pasirodė nauja šio fašistinio Amadeus germanofobinių beprotysčių dozė. Šį kartą jų dėmesio centre tolerancija – ypač mėgiamas globalistų arkliukas.

Kiekvienas gyvas organizmas turi imuninę sistemą, kuri kovoja su iš išorės besiskverbiančiais parazitais: virusais, bakterijomis, pirmuonimis, kirmėlėmis ir t.t. Visi žino, kas atsitinka žmogui, kai jis suserga ŽIV ir tampa tolerantiškas visiems užkratams. Lygiai tas pats vyksta su valstybėmis. Jei valstybė ir jos gyventojai tampa tolerantiški bet kokiam blogiui, tuomet ji pasmerkta.

Ką bendro atskirų išsigimusių žydų veikla turi bendro su žydų tauta? Nieko. Todėl imuninis žmonių atsakas šiems kenkėjams neturi nieko bendro su neapykanta visai žydų tautai.

Šorošas, Kahane, nedaro garbės žydų tautai ir nepadeda geriems tautų tarpusavio santykiams, bet, kaip žmonės sako: „nėra šeimos be išsigimėlio.“