ES valdžia kuria „Tiesos ministeriją“

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.lt/20... 2017-02-15 08:45:00, skaitė 2632, komentavo 1

ES valdžia kuria „Tiesos ministeriją“

ES valdžia kuria „Tiesos ministeriją“

„Šaltojo karo“ laikais Tarybų Sąjungoje buvo uždraustas pranašingas Džordžo Orvelo romanas "1984", nes skaitytojai jį vertino kaip savo represinio režimo alegoriją. 

Informacijos, kuri kėlė tarybinės socialinės ir politinės sistemos ydas, buvo laikoma nusikaltimu. Kremlius plačiai naudojo visus įmanomus kriminalinius įstatymus, kad užčiaupti burnas disidentams, teisių gynėjams, religiniams veikėjams ir įvairioms grupėms, pasisakančioms už TSRS respublikų nepriklausomybę. Analogiški įstatymai buvo taikomi šios knygos platinimui Rytų Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose Rytų bloko šalyse. 

Laimei, šiandien situacija ženkliai pasikeitė. Tačiau praeities atgarsiai vis dar pasigirsta. Diskusijos dėl feikinių žinių fone ir grėsmės, kurią jos atneša į politinę ir socialinę Vakarų sąrangą, politikai demokratai Europoje pasiūlė net įvesti sankcijas ir net skirti įkalinimo bausmes tiems, ką pripažins kaltais skleidus melagingą informaciją. 

Justicijos, vartotojų ir lyčių lygybės Eurokomisaras Vera Jurova įspėjo Facebook ir Twitter tipo kompanijas, kad jei jos neatras kovos su melaginga informacija būdų, kuri kursto neapykantą visuomenėje, prieš panašius veiksmus bus priimtas atitinkamas įstatymas. Komisaras Andris Ansipas praėjusį mėnesį sugriežtino šitą grasinimą, pareiškęs, kad media gigantų ir tradicinių MIP veiksmai iššaukė škvalą incidentų, nukreiptų prieš melagingą informaciją.

ES valstybės planuoja sukurti tinklą vyriausybinių organų, kurių kompetencijoje bus šalinimas melagingos informacijos, už kurią bus skiriamos baudos MIP. 

Vokietijos politikai, besistengiantys sukliudyti Rusijos ir populistinių judėjimų įsikišimui į būsimus parlamento rinkimus, paskelbė eilę siūlymų. Justicijos ministras Heiko Maas tvirtina, kad valdžia turi turėti įgaliojimus skirti įkalinimo bausmes už klaidingą informaciją socialiniuose tinkluose. 

Liberalios demokratijos giliai sujaudintos dezinformacija, kuri griauna demokratinės visuomenės pamatus. Džnas Stiuartas Mill tvirtina John Stuart Mill tvirtino, kad žodžio laisvė skatins „ginčus, kuriuose gimsta teisybė“. Tačiau šis suvokimas ženkliai iškraipomas, kada melo ir dezinformacijos neįmanoma atskirti nuo tiesos. 

Košmariškas scenarijus, kurio vystymosi pageidautina išvengti. Tačiau naudojimas teisinių priemonių kovojant su dezinformacija, gali būti, ne pats geriausias būdas sprendžiant problemą. Nereikia grįžti į „šaltojo karo“ laikus, kad suprasti kas vyksta, kada vyriausybės tampa paskutinės instancijos tiesa.

Per pastaruosius dvejus metus Egipte nuteisti mirties bausme ar ilgos trukmės laisvės atėmimo bausmėms šeši „Al-Džazira“ žurnalistai, apkaltinti, be viso kito, ir už melagingos informacijos skleidimą. 2013 metais Gambijoje — iki Jachje Džamme nuvertimo, vieno iš blogiausių Afrikos diktatorių, – skirdavo laisvės atėmimo bausmes iki 15 metų ir milžiniškas baudas tiems, kas platina „melagingą informaciją“.


Pasitikėjimo MIP lygis JAV

Žinoma, susiformavusi demokratinė santvarka Europoje turi mažai ką bendro su TSRS ar kitais neliberaliais režimais. Tačiau teisiniai instrumentai, siūlomi Europos politikų, nukreipti į tai, kad nuslopinti melagingos informacijos platinimą, iššaukią pavojų ne mažesnį, negu tos, kurias naudoja autoritarinės vyriausybės, kad priversti tylėti kitaminčius. Tai labai pavojinga. <...>

Už „geležinės uždangos“ neoficialiomis MIP buvo labiau pasitikima, negu oficialiomis, nežiūrint į tai, kad ne visos jos operavo tiksliais ir patikrintais faktais.

http://www.vestifinance.ru/articles/81227