Ukrainos advokatė Tatjana Montian apie Ukrainos padėtį: Ukraina – mirusi valstybė

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.lt/20... 2017-02-06 08:50:59, skaitė 2643, komentavo 2

Ukrainos advokatė Tatjana Montian apie Ukrainos padėtį: Ukraina – mirusi valstybė

Ukrainos advokatė Tatjana Montian apie Ukrainos padėtį: Ukraina – mirusi valstybė (video)

Lietuvos valdžia nuolatos remia Ukrainą: organizuoja ukrainiečių paramos akcijas, nors lietuvių neremia, gydo sužeistus Ukrainos kareivius, nors savų piliečių negydo, siunčia vagonais šovinius, nors Lietuvos kariai ir policija neturi kuo šaudyti.

Įdomu, kai beveik nugaišusi musė bando remti dar labiau nugaišusį dramblį. Idiotizmas?

Šio idiotizmo paaiškinimas gali būti vienintelis – vagiui ir bepročiui lietuviui, įlindusiam į valdžią, yra artimesnis beprotis ir vagis ukrainietis, negu jų apvogtas ir nualintas tėvynainis.

Tatjana Montian vaizdingai pasakoja apie tragišką savo Tėvynės padėtį. Apie niekšus, kurie tai padarė. Apie savo tėvynės ateitį, kurios nėra.

O Lietuva turi ateitį?