Laisvės premijos Adamkui ir Landsbergiui – pasityčiojimas iš sveiko proto

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.ru/20... 2016-12-18 21:27:21, skaitė 2839, komentavo 1

Laisvės premijos Adamkui ir Landsbergiui – pasityčiojimas iš sveiko proto

Ar kas premijuoja piemenį, kuris išvedė ganyti 35 aveles, o vakare parginė 25? Ar kas premijuoja statybininką, kuris turėjo sumūryti namą iš 4 milijonų plytų, o sumūrijo iš 2,5 milijono? O bankininką, buhalterį ar kas premijuoja, jei jam pradėjus dirbti seife yra 3,5 milijono eurų, o jo darbo pabaigoje lieka 2,5 milijono?

 

Ir piemenį, praganiusį beveik trečdalį  kaimenės, ir statybininką pradanginusį milijoną plytų, ir finansininką, pavogusį milijoną eurų – baudžia, tai kodėl mes norime elgtis atvirkščiai? Negalima premijuoti už blogą, aplaidų darbą, ar už nusikaltimą!

 

Valdas Adamkus ir Vytautas Lansbergis – du žmonės, kurių darbo rezultatas neigiamas. Jie ženkliai prisidėjo prie to, kad Lietuva neteko milijono (o su turėjusiu būti natūraliu prieaugliu nuo 1991 metų iki šiol – 1,5 milijono), gyventojų. Išvežtas Lietuvos genofondas. Lietuva sunaikinta, ji nepajėgs atsikurti niekada, neapgaudinėkim savęs. Juk išvyko jaunimas, o pasiliko seniai, alkoholikai, idiotai ir vagys. Tai už ką šitiems dviem ponams premijos? Už Lietuvos sunaikinimą?

 

Aš čia nevardinu  Lietuvos ekonominių ir socialinių rodiklių, jie išvardinti Eurostato svetainėje, bet ir jie yra patys blogiausi Euro zonoje. Jie baisūs! Mūsų darbas mažiausiai apmokamas, mes gauname mažiausias pensijas, esame labiausiai nugirdyti ir išmirštantys. Tai baisaus skurdo ir valstybės nuosmukio statistika! Tai valstybės krachas!

 

 

Aš manau, kad Adamkų ir Lansbergį už jų darbo rezultatus reikia bausti, o ne premijuoti!