Lenkai suskaičiavo kainą EK skirstomų pabėgėlių, kuriuos privalės išlaikyti pagal vokiškus standartus

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2024-06-20 15:51:00, skaitė 1115, komentavo 0

Lenkai suskaičiavo kainą EK skirstomų pabėgėlių, kuriuos privalės išlaikyti pagal vokiškus standartus

Lenkijos visuomenėje pasipiktinimą sukėlę tai, kad pagal Migracijos paktą priimta Prieglobsčio direktyva "pabėgėliams" (kiekvienas nelegalus migrantas pagal Migracijos paktą įteisinamas kaip potencialus pabėgėlis) suteikia teisę į nemokamą aukšto standarto apgyvendinimą, socialines išmokas, visapusišką ir nemokamą medicininę priežiūrą, galimybę patekti į darbo rinką. Prieglobsčio direktyva leidžia pabėgėlių šeimų susijungimą (1, 2).

Didelį susirūpinimą sukėlė tai, kad migrantai visoje ES gaus vienodas išmokas. Lenkams nepriimtinas reikalavimas, kad migrantus priimanti valstybė elgtųsi su jais geriau nei su savo piliečiais. Prof. Joanna Senyszyn rašė (3, 4): 

Kaip galime suteikti jiems būstą, jei nesuteikiame būsto savo piliečiams. Suteikite jiems dideles išmokas, ir tai didesnes už tas, kurias gauna mūsų pačių piliečiai. Pagrindinė problema yra ta, kad kai kurie iš šių žmonių nenori dirbti, o jie gauna dideles išmokas ir būstą - kaip Švedijoje. 

Marzena Nykiel dienraštyje "wPolytice" rašo (5):

Apskaičiuota, kad po dvejų metų per metus visose ES šalyse bus 4,5 mln. migrantų, kuriuos reikės paskirstyti. Atsisakymas juos priimti mums brangiai kainuos. Šiuo metu už kiekvieną nepriėmusį asmenį numatyta maždaug 20 000 EUR bauda, tačiau ši suma gali būti padidinta. Taip pat daug sumokėsime už migracijos pakto laikymąsi.
Juk siekiama, kad priverstinai perkeltieji asmenys norėtų likti šalyse, į kurias jie buvo išsiųsti, todėl tose šalyse jie turi gauti tokias pat lengvatas, kokias jiems garantuoja turtingos ES šalys. Vokietijoje migranto pašalpa yra apie 500-600 eurų.
Kaip apskaičiavo buvęs Europos Parlamento narys Jacekas Saryuszas-Wolskis (Jacek Saryusz-Wolski), jei pridėsime maistą, būstą ir šeimos susijungimo galimybę, paaiškės, kad 2+2 asmenų šeima iš Lenkijos valstybės gaus apie 10 000 zlotų (apie 2.315 eurų) pajamų.

Kuomet mes imsime piktintis, kad esame diskriminuojami migrantų atžvilgiu, mums bus atsakyta:

Tai pozityvi diskriminaciją!!! 

Tokį atsakymą, padedamas Seimo kontrolieriaus, aš gavau iš Socialinių reikalų ir darbo ministerijos (6).

Lietuviški pudeliai nekalti, jie tik vykdo ES direktyvas, kurios įteisina šią diskriminaciją (34) .