A. Navys, M. Sėjūnas. Mana meila kitam krunti…

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2024/04/20/a-... 2024-04-21 02:02:00, skaitė 489, komentavo 2

A. Navys, M. Sėjūnas. Mana meila kitam krunti…

Sake pasake. Kaima vyr storosta sava parapijonim praneše, kad kaimyniniam kaimi sulaikyti kakie ti priklydelia Volkava užpalykai. Žulikai i kuliganai.

Tadu kaima nuovadas viršinyke pasake, kad storosta negerai pasake, nes pasake tų, kų negalėja sakyt. Nes ne storosta tų turi sakyt, ale nuovadas viršinyke. Nesgi vysas šytas pasakymas būva labai slaptas. Sekretas.

Kaimo storosta dėlei to labai supyka i pasake, kad ne kokis tynajos palycinykes viršinykes reikalas, kų jam sakyt, a kų ne. Kų narėja, tų i bliūznija. Vo tep!

AIe mumi taivuo tep mislynam: kad nor vysas šytas kaima načalninkų lajymas mumi būrams yr kakioj ti šiešesdiešimts šeštoj rūras vietaj, lūpas i krūtynes išpūti valdinykai viens untram nenuslaidžia. Taliau ūdijas, turavojas i vajavojas. Kad juos kur skradžiai, aitų daržų kast.

Rūpi, matai, žmagui, kas ti kū pyrmas a kas kū untras sake pasake. Nors žmanes iš gretima kaima saka, kad vyskų pyrmas pasake jųjų seniūnus Tūskus… ale mat mūsų kaimi šyta kaip ti nesgirdeja.

Nu bet jūs gi razumni žmanes, vyskų gerai rakuojat. Dabartės rinkymai i kožnas palitikierius keberiojas unt bačkelas i nori sava liaudi nudyvint kakia nars gera navyna. Mat, kataras pasakys gerų navynu, tai tam žmagai plos ar už tų prabalsuos.

Del to i pešioja anys vienas untra kudlas i nepasdalyna kas kū pyrmas sake pasake. Ale tik tegu anys, tie palytikai, per daug nenusymena. Atsras dar tų navynų: žiū, kaima muzikontui duntį kažikas par šokius išperde, kokia tai merga benkartų instaisę, orų pragnuozes, garaskuopai i do vysa kyta velne možna leudžiai pridemanstruot.

Bet, matai, žmanem dabartės labai sunku patykt i intykt. Vysakių cyrkų, „svagūnų“ anys prisžiūrėjį…Bet jei katrus palytikus sugebes un vieneračia važiuot i da Cycina „mana meila kitam krunti“ meliodijas natas per bezdą išperst, i do tep, kad iš vadegos liepsnas dangun aitų – vuo tas tai rinkimus točnei laimės.

Taigis taigis, kaipgs…