Prieš "Rheinmetal" amunicijos gamyklos statybą universiteto miestelyje!

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-04-17 20:57:00, skaitė 703, komentavo 6

Prieš

Mes, žemiau pasirašiusieji, studentai, dėstytojai, darbuotojai ir bendruomenės lyderiai, reiškiame didelį susirūpinimą dėl siūlomos šaudmenų gamyklos statybos mūsų universiteto miestelyje.

Reikalaujame:

1. Nutraukti visus šaudmenų gamyklos statybos universiteto teritorijoje planavimo darbus.

2. Surengti viešus svarstymus su universiteto, studentų bendruomenės ir vietos gyventojų atstovais,

kad būtų aptartas galimas neigiamas poveikis sveikatai, saugai ir aplinkai.

3. užtikrinti skaidrumą ir atvirumą priimant sprendimus šiuo klausimu, įskaitant visos turimos informacijos apie planuojamą projektą ir jo galimą poveikį paskelbimą.

Raginame atsakingai žiūrėti į aplinkosaugos, švietimo ir visuomenės sveikatos klausimus ir tikime, kad mūsų universitetas turėtų išlikti vieta, skirta švietimui, mokslui ir inovacijoms, o ne pramoninei mirtinų ginklų gamybai.

 

 

O aš, nuo savęs, pasakysiu, kad landzberg fašistinė chunta dėjo didelį ir plaukuotą ant jūsų reikalavimų. Kaip dėjo ant jūsų reikalavimų dėl mirtino snarglio epidemijos suvaržymų.

 

Jei šeimininkas liepė, tai gamykla bus pastatyta. Šioje fašistų užvaldytoje teritorijoje jūs jokių teisių neturite. Išskyrus vieną-pavirsti patrankų mėsa būsimo karo su Rusija fronte.