Nutekintas mobilizacijos dokumentas: viešojo sektoriaus darbuotojai jau kviečiami į rezervą

Autorius: end days of lithuania Šaltinis: https://77.lt/nutekintas-mobil... 2024-04-17 17:45:00, skaitė 833, komentavo 7

Nutekintas mobilizacijos dokumentas: viešojo sektoriaus darbuotojai jau kviečiami į rezervą

77.lt šaltiniai viešajame sektoriuje nutekino pastaruoju metu įvairių įstaigų darbuotojams teikiamą pasirašyti keisto popūdžio dokumentą –  „Supažindinimo su funkcijomis, privalomomis paskelbus mobilizaciją ar teikiant priimančios šalies paramą, aktas“.

Dokumente nurodoma, kad jį pasirašęs asmuo prisiima visą eilę įsipareigojimų ir sutinka su galimais ribojimais bei yra informuojamas, kad už netinkamą funkcijų vykdymą gresia administracinė atsakomybė. Dar daugiau įtarimų kelia faktas, kad dokumentas teikiamas Mobilizacijos tvarkos pakeitimo įstatymo pagrindu, kuris buvo priimtas dar 2020 metais. Tad viešojo sektoriaus darbuotojus stebina, kad tokio pobūdžio dokumentai jiems rašytis duodami būtent dabar. Taip pat jiems kilo nemažai klausimų, kaip elgtis, jei nesutinki su dokumento sąlygomis.

Karo padėties ir mobilizacijos įstatymai buvo pakeisti 2020 birželį. Pataisos įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d. Jos nustato tam tikras teises ir pareigas atitinkamiems subjektams: civilinei mobilizacinei institucijai, subjektams, kurie jai yra pavaldūs ir tam tikrus požymius atitinkantiems privatiems juridiniams asmenims. Šios trys subjektų grupės privalo sudarinėti mobilizacinio rezervo sąrašus“, - patikslino teisininkas.

„Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo tvarkoje numatyta, kad pirmosios dvi subjektų grupės – civilinė mobilizacinė institucija (valstybės valdžios institucijos) ir subjektai, kurie jai pavaldūs, sąrašus sudarinėja po to, kai patvirtinami mobilizacijos planai.

Pagal planuose nurodytas funkcijas, uždavinius ir tikslus, kurie reikalingi valstybei mobilizacijos atveju, konkrečios įstaigos vadovas sudaro civilinį mobilizacijos rezervą ir į sąrašą įtraukia tuos darbuotojus, kurie būtų reikalingi patvirtintoms užduotims ir funkcijoms atlikti, - toliau veiksmų seką aiškino A. Mozeris. - Trečia grupė savo darbuotojų sąrašus sudaro tuomet, kai pasirašoma sutartis dėl paramos teikimo, tarkim, į Lietuvą atvykstantiems kitų šalių kariniams vienetams. Konkretus pavyzdys: dalis vokiečių brigados jau atvyko ir bus čia neapibrėžtą, neterminuotą laiką.

Juos reikės aptarnauti, jiems bus reikalingos paslaugos, kurias teiks ir užtikrins privatūs asmenys. Su jais sudaromos paramos teikimo sutartys. Tuomet įmonės vadovas vidaus tvarkomuoju dokumentu sudaro civilinės mobilizacijos sąrašą ir įtraukia į jį tik tuos darbuotojus, kurie reikalingi konkrečioms užduotims ir funkcijoms atlikti. Atitinkamai ir biudžetinių įstaigų ar jų pavaldume esančių vadovai į sąrašą traukia ne visus darbuotojus, o tik tuos, kurie yra reikalingi vykdyti funkcijoms ir užduotims. Bet pirmiausia įstaiga turi gauti patvirtintą mobilizacijos planą.“

Pasak pašnekovo, patvirtintas planas leidžia aiškiau suvokti, kurie iš darbuotojų bus reikalingi jo realizavimui.

„Savotiškas saugiklis yra tame, kad įstaigos vadovas planą privalo suderinti su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM.

Tai yra gerai, nes departamentas gali įvertinti ar planą sudarydamas įstaigos vadovas nepersistengė ir į sąrašą įtraukė tik tuos darbuotojus, kurie realiai yra reikalingi vienai ar kitai užduočiai, - užslėptą problemą įvardino A. Mozeris. - Suderinimo procedūra vyksta tarp Departamento ir įstaigos.

Gali būti duota pažyma, kad planas yra tinkamas arba įvardinti trūkumai ir planą nurodyta tobulinti. Tik tuomet, kai gauti visi reikiami leidimai, dokumentas gali būti duodamas pasirašyti darbuotojams.“

Ką daryti jei darbovietė jus įtraukė į mobilizacijos sąrašus – teisininkas atsako

Teisininkas neslėpė, kad vis daugiau žmonių, gavę pasirašymui atitinkamus dokumentus, kreipiasi į jį patarimo kaip elgtis.

„Pasirodo, kai kurios įstaigos (jų darbuotojai) tokius supažindinimo lapus pasirašymui yra gavę ir 2023 m. vasaros pradžioje. Savo pašto dėžutėje radau 2023 m. birželio mėnesį man rašytą vieną laišką iš darbuotojos, dirbančios Bendrajame pagalbos centre, kuri jau tuomet buvo gavusi pasirašymui tokį dokumentą dėl civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo ir klausė - ką daryti? – patirtimi dalinosi A. Mozeris. – Suprantama, kai atitinkamus dokumentus gauna gydymo įstaigų darbuotojai, tačiau, kiek pastebiu, jie nelabai nori juos pasirašinėti, nors už tai numatyta atsakomybė.

Tikėtina, kad saviveiklos, šiuo atveju, yra ir iš įstaigos vadovų pusės, todėl darbuotojai turėtų reikalauti iš vadovų su Departamentu suderintų planų ir pagrindimo, kodėl jie buvo įtraukti į sąrašą. Nes pasirašius, kiek suprantu, kelio atgal nebus ir darbuotojai, mobilizacijos ar karo padėties įvedimo atveju, turės taikstytis su plane numatytais ribojimais. Žmonės manęs klausia – o gal jau dabar išeiti iš darbo, kad nereikėtų nieko pasirašinėti, nes mes nenorime būti mobilizuoti ir kažkur siunčiami.

Deja, atsakymo, kaip šiuo atveju elgtis, aš vis dar neturiu, todėl nuo komentarų tenka susilaikyti. Kaip ir nėra atsakymo į klausimą – kodėl dokumentai pasirodė tik dabar. Geriausia į tai galėtų atsakyti juos siunčiančios organizacijos, bet kadangi Lietuvoje viskas, kas susiję su krašto gynyba, saugoma po devyniais užraktais, bijau, kad jos irgi nieko nenorės aiškinti, todėl belieka laukti ir stebėti, kas bus toliau“,- reziumavo Alvis Mozeris.