Antikonstitucininkas Dainius Žalimas siekia Lietuvos prezidento posto

Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected] Šaltinis: https://ekspertai.eu/antikonst... 2024-04-11 20:12:00, skaitė 873, komentavo 4

Antikonstitucininkas Dainius Žalimas siekia Lietuvos prezidento posto

Apie prezidento kėdę svajojantis D. Žalimas.

LR Konstitucinis Teismas [1] teisingai išaiškino koks turi būti Seimo rinkimų įstatymas: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Tačiau tas pats LR Konstitucinis Teismas [1] nutarė visai kitaip, antikonstituciškai, melagingai lyg nematytų ką pats teisingai ir konstituciškai tekste aukščiau nustatė:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutyte, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Timinskas, Dainius Žalimas.“

Kaip matome profesorius Dainius Žalimas konstitucininkas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas ir vėliau KT pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas, Europos Tarybos Venecijos komisijos narys dalyvauja Lietuvos prezidento rinkimuose. Tuo tarpu Dainius Žalimas yra šio visiškai akivaizdžiai neteisėto, melagingo ir ypač svarbaus ir antilietuviško , antikonstituciško sprendimo bendraautorius. Kiti bendraautoriai elgiasi gerokai kukliau, tiesiog nedalyvauja.

Apie save Dainius Žalimas sako „Mūsų valstybės Konstitucija sako, kad mūsų šalis turi būti teisinga vienodai visiems. Tos turi būti ir jos Prezidentas. Teisingas visiems.“ Kaip gali toks asmuo būti teisingas visiems, kai yra visiškai neteisingas visiems, tiesiog melagis? Ir tai matyti iš Konstitucinio Teismo nutarimo, kuris yra specialiai antikonstitucinis, ir kurio bendraautorius yra Dainius Žalimas. Taip pat prieštarauja, visiškai nesiderina su Europos Tarybos Venecijos komisijos išvada, kurios nariu Dainius Žalimas sakosi esąs. Tai kaip tokia ET Venecijos komisija jį laiko ir neišmeta? Viską ką esmingai padarė Dainius Žalimas yra atvirkščiai, neteisėtai, neteisingai. Rinkimai yra labai esmingi ir sako: Ką išsirenki, tą ir turi. Melagingai išsirenki – melą ir neteisybes turi.

Antikonstitucininkas Dainius Žalimas taip pat išniekina, iškraipo, subjauroja LR Konstitucijos 12 –tą straipsnį dėl Lietuvos pilietybės, kuri žada būti vienu iš klausimų 2024 gegužės mėn. 12 dieną [4, 5] prezidento rinkimuose.

Tai Laisvės partijos kandidatas į prezidentus Dainius Žalimas. Tėvynės Sąjunga –Lietuvos krikščionys demokratai Dainių Žalimą yra iškėlę rinkimuose į Europos Parlamentą, sąrašo numeris 8. Tai kaip čia yra, kas per žmonės jį kelia?

Į žodį „antikonstitucininkai“ telpa, įeina čekistai, nkvdistai, kgbistai, komunistai, fsbistai, organizuoti žmogžudžiai, visokie melagiai ir vagys ir kitokie, kurie negerbia ir nevykdo LR Konstitucijos.

Literatūra:

1. LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“

2. 2024-03-12 Antikonstitucininkai

3.2016-09-11 ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo

4. 2018-10-13 Dvi pilietybės ne konstitucinė problema. Išprotėjimas nesibaigia

5. 2019-03-12 Pakartotinis kreipimasis LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

Susiję:

Nukentėjusysis Žalimas paskelbė, kad būdamas prezidentu jis bus telkiantis autoritetas

zalimas-ir-jo-svajone.jpg

Jei Žalimas taps Lietuvos prezidentu, Lietuvos parama Ukrainai bus telkiama daug sėkmingiau