Įregistruotas visuomeninis judėjimas „Tautininkų Sąjunga“

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2024/04/09/ir... 2024-04-11 20:38:00, skaitė 878, komentavo 5

Įregistruotas visuomeninis judėjimas „Tautininkų Sąjunga“

Balandžio 9 d. Visuomeninio judėjimo „Tautininkų Sąjunga“ steigėjai pranešė, kad gavo Registrų Centro patvirtinimą dėl šios organizacijos, kurios juridinis forma yra asociacija, įregistravimo.

Gegužės 11 d. numatomas šio judėjimo kūrėjų visuotinis susirinkimas, kuriame bus išrinkta Tautininkų Sąjungos taryba ir kitos institucijos.

Steigėjų išplatintame pranešimą rašoma, kad „Tautininkų Sąjunga“ veiks kaip nepartinis piliečių, išpažįstančių tautines vertybes ir puoselėjančių lietuvių tautininkų tradicijas, judėjimas, kuriame galės dalyvauti ir užsienio lietuviai.

Gintaras Songaila | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Gintaras Songaila | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

„Tautininkų Sąjunga telks piliečius Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių vertybių bei materialių ir dvasinių kultūros vertybių gynimui; skatins piliečių iniciatyvumą ir dalyvavimą valstybės valdyme, tautinės valstybės kūrime, puoselės piliečių istorinę atmintį, gins lietuvių kalbos valstybinį statusą, rūpinsis kultūros ir gamtos paveldu, etninės lietuvių kultūros gyvavimu“, – sako vienas iš asociacijos steigėjų, buvęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio inciatyvinės grupės ir Seimo narys Gintaras Songaila.

Pasak jo judėjimo nariais galės tapti įvairių politinių grupių atstovai, viešosios politikos ir visuomenės veikėjai, kurie laikysis Tautininkų Sąjungos vertybinių ir idėjinių nuostatų, siekiant užtikrinti lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ateitį, gerovę ir saugumą. Tautininkų Sąjunga prisidės prie siekio telkti plačią koaliciją tautinės valstybės išsaugojimui ir stiprinimui.

Sakalas Gorodeckis | asmeninė nuotr.

Sakalas Gorodeckis | asmeninė nuotr.

Vienas šio visuomeninio judėjimo „Tautininkų Sąjunga“ steigėjų žinomas visuomenininkas, tautininkas Sakalas Gorodeckis paklaustas kam prireikė kurti dar vieną visuomeninę organizaciją sakė:

„Nei viena politinė jėga kuri sugebėjo atnešti gėrį savo valstybei neapsiėjo be visuomeninio judėjimo galinčio pritraukti ir sutelkti daug platesnes visuomenės pajėgas negu tai gali padaryti politinė partija. Tad mūsų steiginio siekis ir yra paskatinti visuomenines tautines pilietines inciatyvas peržengiančias partinio veikimo ribas“, – sakė S. Gorodeckis.

Norintys dalyvauti judėjimo „Tautininkų Sąjunga“ veikloje kviečiami užpildyti dalyvio anketą.