Anglosaksoniškasis liberalizmas yra visos žmonijos priešas

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2024-03-28 22:49:00, skaitė 762, komentavo 6

Anglosaksoniškasis liberalizmas yra visos žmonijos priešas

Reikia vėl ir vėl priminti, kad ideologinis pasaulinio teroro pagrindas yra anglosaksiškas liberalizmas.

Ši ideologija remiasi aklu, atkakliu tikėjimu absoliučiu šiuolaikinės Vakarų liberaliosios kapitalistinės civilizacijos pranašumu, jos universalumu ir planetiškumu.

Liberalai įsitikinę, kad modernybės ir postmodernizmo epochoje susiformavusi socialinė-politinė santvarka (liberali demokratija) ir ekonominė sistema (kapitalizmas) yra visos žmonijos likimas.

Tradicinės vertybės, suverenios valstybės, religijos, žmonės ir civilizacijos, kultūros ir etinės sistemos turi išnykti, o liberali sistema turi viešpatauti visur.

Tokioje situacijoje anglosaksų šalys, kurios pirmosios pasiekė šį istorinį etapą, natūraliai atsiduria priešakyje. Jos juda link nacional-liberalizmo, t.y. link dar vienos fašizmo atmainos.

Žmogaus teisių, pilietinės arba atviros visuomenės ideologija ir tarptautinės teisės bei anglosaksų nustatytų taisyklių viršenybė prieš nacionalines administracijas ir kitų valstybių interesus yra nekintamos dogmos. Ir visi, kurie su tuo nesutinka, tampa atstumtaisiais ir tiesioginio spaudimo aukomis.

Instrumentiniais tikslais liberalai prieš savo priešus naudoja bet kokias pagalbines priemones (pagalbines ideologijas), įskaitant nacizmą (kaip okrainoje), salafio islamizmą (dėl polinkio į terorizmą) arba komunizmą (šiuolaikinį). Kultūriniai marksistai Vakaruose yra viso šio priešakyje. Jie propaguoja LGBT darbotvarkę, nelegalią migraciją, desoverenizaciją, galutinį šeimos, religijos, tradicinių vertybių sunaikinimą.

Tačiau visos šios ideologijos yra antrinės. Liberalizmas yra pasaulinės Vakarų hegemonijos ištaka. Kitos ideologijos turi grynai taikomąją reikšmę ir padeda liberalams spręsti tam tikras vietines ar technines problemas, susidoroti su liberalų priešais šiandien.

Su neonacizmu, islamizmu ar kairiuoju ekstremizmu galite kovoti kiek tik norite, bet tai neduos rezultatų, kol nebus pasiekta pergalė prieš pagrindinį blogį – prieš liberalizmą.

Ši ideologija yra daug pavojingesnė už kitas. Tik po to, kai ji bus teisėtai pripažinta ekstremistine, pradėsime iš tikrųjų laimėti. Kol tai neįvyks, visi sveikimo procesai mūsų visuomenėje bus blokuojami.

Liberalūs tinklai skverbiasi į Rusiją (ir į Lietuvą) nuo XX amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigos, o 90-aisiais jie viešpatavo atvirai ir visiškai valdė, girdamiesi, kad Rusijos Federacija (ir Lietuva) yra jų valstybė, kurią jie įkūrė kaip globalių liberalių Vakarų kolonijinį forpostą.

Pradėdamas SKO, Rusija metė mirtiną iššūkį pasauliniam liberalizmui ir anglosaksų hegemonijai.

Kelio atgalios jau nebėra. Liberalizmas turi būti sunaikintas – iš pradžių Rusijoje, o paskui ir Lietuvoje ir kitose šalyse.

Tad palinkėkime mūsų broliams rusams sėkmės šioje kovoje.

RUSIJA-PIRMYN!