Astra Astrauskaitė. „Prapulkit skradžiai!"

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2023-11-21 17:02:00, skaitė 397, komentavo 2

Astra Astrauskaitė. „Prapulkit skradžiai!

Namų neranda briedžiai, pelėdžiukas –
Kur vakar buvo, šiandien - nebėra!
Su kuo kariaujat, niekšai išprotėję,
Riaumodami miškų šventovės tyloje?

Sustingdė skausmo speigas geliantis
Miškų kraujuojančias žaizdas – tuščias akis.
Tankmėj šios aklos akys atsimerkia
Vien plynių plynėm – žaizdos neužgis.

Štai griūna pušys, eglės, ąžuolai,
Beržai, lazdynai, drebulės vaitoja.
Užvaldę Lietuvą vien dvasios ubagai
Mūs žemę plėšia, dergia ir maitoja.

Te trenks Perkūnas, prapulkit skradžiai -
Jūs širdį perskėlėt Tėvynės Lietuvos!
Tegul grobuonių, išdavikų mūsų žemė,
Gimtoji žemė niekšų nenešios!

2023-11-20, „Prapulkit skradžiai!"