Kultūros ministerija bei kultūriniai kairieji (liberalai) – lietuvių kalbos bei lietuvių tautos priešai

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/11/15/v-... 2023-11-16 14:12:00, skaitė 246, komentavo 1

Kultūros ministerija bei kultūriniai kairieji (liberalai) – lietuvių kalbos bei lietuvių tautos priešai

Ši LRT laida (Ar lietuvių kalba reguliuojama per griežtai?) yra neįtikėtinai siaubinga, Kultūros ministras bandė apologizuoti Vilniaus regiono okupavimą, bet šį apramino paskambinęs studijon asmuo.

Dar kabinėtasi prie buvusio VLKK pirmininko Audrio Antanaičio dėl jo komentarų, kai paties ministro bendražygė LR Seime varo net su keiksmažodžiais, bet nieko, niekas nesiūlo atsistatydinti. Taikomi dvigubi standartai. Pati laida esmėj prasidėjo nuo kabinėjimosi.

ES skyrė 35 mln. lietuvių kalbos išsaugojimui, šios lėšos numuilintos LR Kultūros ministro politinių bendražygių. Kai šis klausimas laidoj liko pakeltas, staiga jis buvo nutildytas.>

Okupacijos bei genocido pasekoj įbrukta lenkų kalba sulyginta su žemaičių skandinaviška tarme, kuri mažina korupciją, nes kuria vakarietišką mentalitetą. Lietuvoj gyvena tautinės bendrijos, ne tautinės mažumos, todėl vieši užrašai, net dekoratyviniai galimi tik valstybine kalba.

Lietuviai Gudijoj yra okupuoti bei gyvena savo baltiškose etninėse žemėse, ir jie turi teisę lietuviškiems užrašams. Lietuva neturi nė milimetro okupuotų slaviškų žemių.

Lietuvių kalbos paplitimas 16 amžiuje | wikipedia.org nuotr.
Lietuvių kalbos paplitimas 16 amžiuje | wikipedia.org nuotr.

Laidos vedėja nutildė skambintoją dėl svetimų W,Q,X raidžių teigdama, jog Britanijoj irgi lietuviškai asmenvardžius parašytų laikraštyje su Ž, Š, Ų. Tikrai? Gal galite parodyti nors vieną tokį pavyzdį?

Laidoj pasiūlyta paimti pietryčių Lietuvos žemėlapį 19 a. bei žvilgterėti į vietovardžius. Tuo laiku šen vyko lietuvių tautos genocidas, siūlau paklausti kaip vadinti vietovardžius lietuvius žmones, kurie per stebuklą šį genocidą išgyveno. Pietryčių Lietuva yra baltų etninės žemės bei šen vietovardžiai gali likti tik baltiški.

Verta priminti, jog 1872 m. įvyko Vilniaus regiono surašymas, pagal kurį daugiau nei 63 proc. šio regiono gyventojų buvo lietuviai. Vėliau, Varšuvos nurodymu, iš bažnyčių rytų Lietuvoj pašalinama lietuvių kalba bei prasideda lietuvių kalbos sąmoningas naikinimas, regiono lenkinimas.

1897 m. kalbinis surašymas rodo, jog lietuviškai kalbančių kiekis beliko 17 proc. Lenkiška taisyklinga kalba kalbėjo tik 8 proc. gyventojų, kas aiškiai rodo, jog esminis sulenkinimas yra 20 a. pradžios reiškinys.

Pietryčių Lietuvos lietuvių kultūrinis genocidas galutinai pabaigiamas per Lenkijos okupacija, trukusią 1920 – 1939 m. Taip, nepabijokime šio žodžio – Pietryčių Lietuva yra LIETUVOS DONBASAS.

Šio regiono Lydos miestas yra Gudijos okupuotas su likusia 18,000 kv. km teritorija, kur Lietuva net bijo užsiminti apie ten okupacijoj gyvenančių lietuvių teises. Ten uždaryta paskutinė lietuviška mokykla. LR Kultūros ministerija kovoja Lietuvoj už imigrantų teises, bet negali pasirūpinti lietuvių teisėmis.

Straipsnio autorė (laidoje buvo nagrinėjamas Kristinos Sabaliauskaitės str. Kultūros karai ir paliaubos: lietuvių kalbos grėsmės) pradėjo kaltinti buvusį Lietuvių valstybinės kalbos komisijos pirmininką Audrį Antanaitį  melu! Atsiprašau, kas čia per bendravimas? Prašytume vengti intrigų, paskalų – panašių į žurnalo „Žmonės“ turinį – viešoj laidoj.

Vėliau laidos vedėja pasako, jog dauguma skambinančiųjų nori mažiau reguliavimo, nors atvirkščiai dauguma skambinančiųjų palaikė reguliavimą bei dalis net norėjo dar didesnio reguliavimo! K. Sabaliauskaitė aiškino, jog vienas jos pažįstamas iš Lenkijos nesuvokia VLKK funkcijos mūsų valstybėj.

Tuomet jam galima buvo paaiškinti, jei lietuviai 19 a. pab. – 20 a. pradžioj būtų įvykdę lenkų genocidą šalia Varšuvos, tuomet visa Lenkija suprastų VLKK funkciją. Beje klestinti, sėkminga Islandija mums yra idealas, o ne rytų centrinė Europa.

Patiko tik tai, jog buvęs Lietuvių valstybinės kalbos komisijos pirmininkas kalbėjo faktais, nepatiko, jog priešininkai kalbėjo vadovaudamiesi jausmais. Dar patiko, jog apklausoj dauguma žmonių palaikė lietuvių kalbos reguliavimą.

Peršasi išvada, jog Lietuvos žmonėms svarbu vienytis prieš kultūrinius kairiuosius, kurie turbūt nekenčia Lietuvių kalbos? 

Islandijos kalbos politika yra kartu ir griežta, ir veiksminga, kuri suformavo vieną sėkmingiausių pasaulio šalių. Kalba kuria žmonių mąstymo būdą, kuris gali kurti aukštą pragyvenimo lygį, mažinti korupciją.

Lietuvai pavyzdys yra Islandija, kur vidutinė alga artėja link 4000 eur. į rankas bei šalis pirmauja korupcijos išnaikinimo reitinge.

Esama Lietuvos kalbos politika turėtų būti ne naikinama, bet koreguojama Islandijos pavyzdžiu, remiantis dvejais aspektais:

1. Gyvybiškumu, bet paremtu baltiškuoju paveldu, kuris atitinka racionalųjį mentalitetą. Pvz., kalbininkai sugalvojo naujadarą „pasviręs brūkšnys“, žinoma, jog labiau tinkamas žodis būtų „svirtis“.

2. Suformuoti naują kalbos viziją, kurios pasekoj kalba formuotų sėkmės bei sąžiningo mąstymo būdą, artintų Lietuvą arčiau Šiaurės šalių. Verta padaryti Žemaičių šnektą oficialia bendrine kalba.