Vokietija dvigubina karinę paramą Ukrainai

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/11/12/vo... 2023-11-13 19:48:00, skaitė 657, komentavo 1

Vokietija dvigubina karinę paramą Ukrainai

Strateginės aplinkybės

Europa abejoja, ar Jungtinės Valstijos kitais metais galės skirti pakankamai lėšų Ukrainai, todėl Briuselis ragina nemažinti paramos Kijevui. ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams Džozefas Borelis pareiškė, jog Ukrainos pergalė prieš Rusiją nebus greita.

Labai svarbu, jog šiame Ukrainos paramos „štilyje“, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pareikalavo skirti kariaujančiai šaliai papildomus 5 mlrd. eurų.

Pranešama, jog Bundestagas iš dalies sutiko su šiuo reikalavimu ir nusprendė padidinti karinį biudžetą 4 mlrd. eurų. Tad 2024 m. karinė pagalba Kijevui sudarys 8 mlrd. eurų, o Vokietija pasieks būtiną NATO gynybos išlaidų lygį, t.y. 2,1 proc. bendrojo vidaus produkto per metus.

Ukrainai būtina skirti kuo daugiau ginklų ir kuo daugiau pinigų, kad galėtų stabdyti driskių ordas. Tačiau kad ir kaip trokštume ar įsivaizduotume, jog Ukraina greitai išlaisvins visas okupuotas teritorijas, realybė sako ką kitą.

Povandeniuose geopolitiniuose žaidimuose dalyvauja JAV, Kinija bei kitos šalys. Ukrainos karas ir stabilumas didžiąja dalimi yra jų, pasaulio galingųjų, rankose. Ne atsitiktinai Naujajame Delyje susitiko JAV valstybės sekretorius Entonis Blinkenas ir Indijos užsienio reikalų ministras Subrahmajamas Džaišankaras.

Tai, jog kartu su jais derybose dalyvavo JAV gynybos sekretorius Loidas Ostinas ir Indijos gynybos ministras Radžnathas Sinchas (राजनाथ सिंह) , rodo, jog pokalbiai buvo itin reikšmingi. Kalbėta apie naujus iššūkius ir siekius „kurti bendrą pasaulinę darbotvarkę“.

„Užsikabinsime“ už šio sakinio, kaip naujos pasaulio tvarkos projekto, kurį šiuo metu kuria ir derina didžiosios valstybės. Panašu, jog netrukus išvysime naują formatą, kuriame pagrindinį vaidmenį atliks JAV ir Kinija. Apie Rusiją jame kalbama nebus.

Esame tikri, jog vyrai tarsis apie tai, kaip „nuleisti garą“ karštuosiuose pasaulio taškuose, kaip užganėdinti Pekiną Taivano klausimu ir sutarti dėl Izraelio – „Hamas“ karo pabaigos bei Gazos ruožo likimo.

Pasaulio galingųjų susitikimai, vizitai, pasitarimai rodo, jog ieškoma išeities ir visas puses tenkinančios (laikinos) pasaulio taikos formulės. Sprendimų priėmėjai įsitikino, jog Pekino ir Maskvos grasinimai ir mėginimai „pasiimti“ Ukrainą ir Taivaną, mojuojant branduoline kuvalda veda į kraujo upes, destrukciją ir konfliktuojančių pusių ekonominį kolapsą.

Nenorime vaidinti pranašų, tačiau panašu į tai, jog Taivano klausimas bus atidėtas ateičiai, Vašingtonui pažadant nesikišti ir neaitrinti salos nepriklausomybės klausimo. (Vakarų poziciją atspindi ir G. Landsbergio nesusitikimas su Taivano užsienio reikalų ministru).

Panašiu principu gali būti pasielgta ir dėl Ukrainos, pareikalaujant abiems pusėms nutraukti ugnį ir sėsti prie derybų stalo. Gali būti, jog Pekinas nutrauks ginklų tiekimą Maskvai su sąlyga, jog to nedarys ir Vašingtonas Kijevo atžvilgiu.

Ir, be abejo, pirmu klausimu bus sprendžiama Gazos ruožo ateitis, ieškant atsakymų anklavo politinei padėčiai.

Tad šiokia tokia šviesa tunelio gale matosi. Panašu, jog nepamatuotas ambicijas, norą valdyti visą pasaulį po truputį nugali blaivus protas. Tiksliau jo likučiai, grįsti susinaikinimo baime.

Reikšmingi postūmiai

Po rusų raketų atakų vakar kai kuriose Donecko, Zaporožės, Sumų, Černihivo, Charkovo ir Chersono srityse nutrūko elektros tiekimas.

Sumų srityje po apšaudymo buvo apgadinta pastotė, tačiau Ukrainos elektrinių gaminamos elektros energijos vartotojų poreikiams pakanka.

Vakar driskiai klastingai smogė ir Ukrainos sostinei. Į Kijevą skrido balistiniai užtaisai, vieną raketą sunaikino priešlėktuvinės gynybos pajėgos.

Pranešama, jog rusai mėgina pereiti į puolimą prie Bachmuto, tačiau nesėkmingai.

Praėjusią parą driskiai neteko daugiau nei 1000 taip vadinamų karių dėl vadovybės įsakymų ir „pėstininkų šturmo“ renesanso mūšio lauke. Rusų karo vadai pėstininkų dėka tikisi užimti sudėtingas bei miškingas vietoves, nes šarvuotosios technikos lieka vis mažiau ir mažiau.

Ko jau ko, o gyvosios mėsos Maskva kol kas tikrai nestinga.

Trumpai

Londone vakar vyko didžiulė palestiniečių šalininkų demonstracija – mitinge dalyvavo apie 300 000 žmonių. Policija Londone sulaikė 82 kontrprotestuotojus, kurie bandė konfliktuoti su mitingo dalyviais. Briuselyje ir Paryžiuje tūkstančiai žmonių taip pat dalyvavo palestiniečius palaikančiose demonstracijose.

Rijade vykusio bendroje arabų ir islamo šalių aukščiausiojo lygio susitikimo rezoliucijoje smerkiama „Izraelio agresija prieš Gazos ruožą“. Joje reikalaujama nutraukti tai, kas vadinama „Izraelio agresija prieš Gazos ruožą“, taip pat „karo nusikaltimus ir barbariškas, žiaurias ir nežmoniškas žudynes“.

Vakarų žiniasklaida (mes taip pat) įspėja dėl pavojų, vartojant dirbtinio intelekto sukurtus produktus. Dirbtinio intelekto generatorius gali sukurti vaizdus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo tikri. Programos, gavusios rašytines užduotis, jas paverčia vaizdais.

Bėda, jog šiomis programomis moka naudotis pasaulio blogiukai ir jau pritaikė Izraelio – „Hamas“ kare. Dirbtinio intelekto sukurtais vaizdais iliustruojamos tariamos civilių gyventojų kančios, žadinama užuojauta vaizduojamiems žmonėms (netikriems).

Klasikine laikoma „nuotrauka“, kurioje vaizduojamas tėvas su penkiais vaikais priešais griuvėsių krūvą. Vaizdas buvo šimtus tūkstančių kartų peržiūrėtas buvusiame „Twitter“ ir „Instagram“ tinkluose.

Tai, jog foto netikra, galima atpažinti pagal įvairias klaidas, kurių nepastebi eilinio žmogaus akis.

Naujausiomis technologijomis siekiama vieno – sukelti stiprius jausmus, gailestį, pyktį, baimę, neapykantą, sujaukti, išjungti protą. Jausmų apimtas ir „reikiamą valandą“ tikslingai provokatorių stumtelėtas žmogėnas pakyla žudyti tokių pat kaip jis niekuo dėtų žmonių.

Lietuvoje

Puikiai suprantame, kad vykstant karui, stichinei nelaimei, akys norom nenorom krypsta į nuotraukas ir filmuotus vaizdus. Suprantama, jog rūpi, kaip viskas ten yra iš tikrųjų. Tad akys seka siaubingus karo vaizdus, kur gausybė prievartos, smurto, ašarų ir nevilties.

Prisisotinus tokios „medžiagos“, kiekvieno net ir psichiškai sveiko bei psichologiškai stabilaus žmogaus būsena pasikeičia. Žmogaus organizmas patiria stresą.

Akys informaciją siunčia smegenims, smegenys apdoroja vaizdus ir į juos reaguoja. Žinoma, neigiamai. Išsiskiria streso hormonai, kyla kraujo spaudimas, sutrinka virškinimas.

Ilgą laiką „vartojant“ tokią informaciją, ima kankinti nemiga, žmogaus psichinė energija senka, didėja nervingumas, kyla pykčio ar net panikos priepuoliai. Gali prasidėti nesutarimai šeimoje, darbe.

Ką daryt? Nes teisybę norisi ir reikia žinot. Ne tik dėl pačios informacijos, bet ir dėl to, kad būtų galima pasiruošt.

Taip, tas tiesa. Tačiau visais atvejais turėkite omenyje, kad didžioji dalis jūsų naudojamos vaizdo medžiagos, sekamų „politpatologų“ ir tariamų ar tikrų apžvalgininkų sako netiesą. O informacija gali būti „fake“ naujienų fabriko produkcija.

Mūsų nuoširdus patarimas: „nevalgykite“ visos informacijos iš eilės ir be atrankos. „Neskrolinkite“ be tikslo ir tyčia-netyčia neįsižiūrėkite į siūlomus vaizdus.

Galbūt, tai klastingas, netikras netikro meno kūrinys. Neapkraukite akių ir smegenų įvairiausiomis interneto šiukšlėmis, ypač smurtine medžiaga. Elkitės taip, tarsi būtumėt prie įvairių virtuvių stilių patiekalų.

Kaip negrūdate į skrandį nesuderinamo maisto neribotais kiekiais, užpildami litrais degtinės, taip nepilkite į smegenis vaizdinių nuodų. Pasidarys bloga. Apsinuodysite ir apsivemsite.

Vaizdinė medžiaga kenkia lygiai taip pat, o gal ir žymiai daugiau, nei maistas. Tai nuodai protui, sielai ir kūnui. Pasaulis nėra vien žudynės, potvyniai, sprogdinimai, mitingai, riaušės, kraujas ir smurtas. Saugokitės šio itin pavojingo narkotiko.