I. Vėgėlė. Kai valdžią tenka iškęsti…

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/11/06/i-... 2023-11-07 17:58:00, skaitė 162, komentavo 1

I. Vėgėlė. Kai valdžią tenka iškęsti…

Valstybės gynimo tarybos posėdžiai vykstant sudėtingiems geopolitiniams procesams – gerai. Valstybės gynybos planas – gerai.

Dar geriau, jei tai būtų buvę padaryta prieš 20 mėnesių, kuomet buvo užpulta Ukraina. Arba net prieš tai. Duomenų apie gresiantį konfliktą mūsų institucijos turėjo.

Būtų dar geriau, jei Gynybos planui įgyvendinti būtų skirti tinkami finansiniai ir žmogiškieji resursai. O matant, koks visa naikinantis yra šiuolaikinis karas, tinkamas dėmesys būtų skirtas civilių saugai.

Bet būtų visų geriausia, jei rūpestis Žmonėmis ir Tautos vienybe būtų nuolatinis ir tikras.

Jei būtų siekiama įsiklausyti ir rūpintis ne tik tuomet, kai Tautą netrukus reikės pakviesti prie balsadėžių, bet ir tuomet, kai Žmonės reikalauja teisingumo, dėmesio šeimai, rūpesčio ekonomikos smukimu, infliacija, išaugusiomis bankų palūkanomis ar energetikos kainomis.

Kai mes nerimaujame dėl netinkamo švietimo bei narkotinių medžiagų mokyklose plitimo.

Kai nuotaika tokia, kad šią valdžią reikia iškęsti (tai pačios valdžios citata), tuomet jokie planai gali nepadėti.

Solidarumas nėra dovana, bet abipusis pasitikėjimas ir nuolatinė pagalba.

Vienas žymiausių šių laikų karvedžių – Karlas Gustavas Manerhaimas (Carl Gustaf Mannerheim) – mūsų Gynimo tarybai galėtų priminti, kad „Įtvirtinimai, artilerija ir užsienio pagalba nebus vertingi, nebent paprastas kareivis žinos, kad JIS gina SAVO ŠALĮ… Kare psichologiniai veiksniai dažnai yra lemiami.”