L. Kalėdienė. Kamuntavičiaus testas: tu lietuvis ar lietuvistas?

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/10/30/l-... 2023-10-30 17:55:00, skaitė 232, komentavo 2

L. Kalėdienė. Kamuntavičiaus testas: tu lietuvis ar lietuvistas?

Rūstis Kamuntavičius savo straipsnyje „Lietuvizmas – kas tai yra ir kodėl mums reikia jo bijoti“ sugalvojo tokį testą, kad išsiaiškintų, ką priskirti jo išgalvotiems lietuvistams: esą lietuvistai = patriotai. O patriotų vertinimą jis pasiskolino iš Santaros-Šviesos suvažiavimo: kai praranda žmogiškumą, asmuo tampa patriotu…

Kai praranda žmogiškumą, asmuo tampa patriotu.

Lietuvizmas, anot Kamuntavičiaus, – „tai teorija, teigianti, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo lietuviška valstybė“. Esą „lietuvistai tvirtai tiki, kad istoriją galima nusavinti ir atimti“.

R. Kamuntavičius. Lietuvizmas – kas tai yra ir kodėl mums jo reikia bijoti

Oi, kaip tai nenauja – kelis metus per LRT prof. Alfredo Bumblausko „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyviai bet kokį LDK lietuviškumą  neigė net susiriesdami. O dabar to paties profesoriaus vadovaujama grupė rengia naująją Lietuvos istorijos koncepciją apie Lietuvą be lietuvių, na, beveik be lietuvių.

Matyt, netrukus supažindins oficialiai, nes pasipylė pristatomieji straipsniai, vienas iš kurių ir yra Kamuntavičiaus.

Kad bumblauskinė koncepcija pasirodys visai netrukus, rodo suintensyvėję parengiamojo etapo įvykiai ir spalio 29 d. „15min“ portale paskelbtas dar vienas naująją Lietuvos istorijos koncepciją atitinkantis straipsnis – tos pačios ekspedicijos dalyvė Barbara Stankevič visai rimtu veidu siūlo Vilniją su visu Vilniumi priskirti lenkų tautinei mažumai, na, dar su gudais, totoriais ir karaimais, nes, jos manymu, šios žemės negali būti vadinamos, kaip įstatymiškai yra dabar, etnografine Dzūkija.

Vilniaus kraštas - ne Dzūkija | Alkas.lt ekrano nuotr.

Vilniaus kraštas – ne Dzūkija | Alkas.lt ekrano nuotr.

Grįžtant prie tos pačios serijos Kamuntavičiaus straipsnio matyti, kad pagrindinis tikslas – sumenkinti lietuvius savo tėvynėje. Savo skaitytojams užduoda klausimą – ar tu Lietuvos patriotas, pagal jį – ar tu lietuvistas, ar ne.

Anot jo, ar tu jau praradęs žmogiškumą, ar ne. Žiauriai – jei tu jautiesi patriotu, savo tėvynės piliečiu, tai tu nebesi vertas nė žmogaus vardo.

O kaip patikrinti, kas patriotas, o kas ne? Patriotus sieja meilė ir ištikimybė vienai tėvynei. Patriotai savo tėvynėje savi, o ne patriotai – svetimi, DLKŽ patriotą apibrėžia taip: „žmogus, mylintis savo tėvynę, atsidavęs savo tautai, pasiryžęs jai aukotis“.

Tai primena šiuolaikinėje sociolingvistikoje aktualizuotą iš Biblijos pasiskolintą „savųjų ir svetimųjų testą“, dar vadinamą „šibolet  testu“.

Biblijos Teisėjų knygos 12-ajame skyriuje „Karas tarp Efraimo ir Gileado“ pasakojama, kaip atskirti priešus nuo savųjų. Vykstant karui Izraelio teisėjas

Jefta pašaukė visus Gileado vyrus ir kovojo su Efraimu. Gileado vyrai nugalėjo Efraimą, nes jie buvo sakę: „Gileado žmonės, jūs esate tik bėgliai iš Efraimo, – būti Manase yra tolygu būti Efraime“. Gileado žmonės užėmė Jordano brastas į Efraimą. Kada tik bėglys iš Efraimo jiems sakydavo: „Leiskite man pereiti“, – Gileado žmonės jam atsakydavo: „Ar esi iš Efraimo?“ Jei jis sakydavo: „Ne“, – jie jam liepdavo: „Tark tad „šibolet'“, – bet jis ištardavo: „sibolet“, nes negalėdavo teisingai ištarti. Dėl to jį tuojau nutverdavo ir užmušdavo čia pat prie Jordano brastų. Tuo metu krito keturiasdešimt du tūkstančiai Efraimo žmonių.

Tiesa, pavojinga dabar tokius testus atlikinėti – netoliese nuo Jordano upės vėl verda kovos. Anais laikais neišlaikiusius testo tiesiog nutverdavo ir čia pat užmušdavo, nes ne savas.

O dabar? Jeigu tu tiesiog lietuvis, ir dar patriotas? Kai aplink vis daugiau ir daugiau ne patriotų? Kai visais būdais vengiama net minėti žodį tauta – jis nė karto nepaminėtas valstybės ateities vizijoje Lietuva-2050.

Autorė yra kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ ir Nacionalinio susivienijimo tarybos narė

__________________

šibolet – hebrajų k. שיבולת’ – biblinė sąvoka, perkeltine prasme reiškianti būdingą kalbinę ypatybę, pagal kurią galima atpažinti etninę žmonių grupę, tam tikras kalbos testas, kuriuo galima nustatyti, kad kalba, kurią žmogus kalba, jam nėra gimtoji, kad jis prisistato ne tuo kuo esąs (Alkas.lt pastaba).