Manipuliacijos masių sąmone, arba kaip litukrijoje (ir ne tik) įsigalėjo nacistinis režimas

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-09-27 20:50:00, skaitė 445, komentavo 4

Manipuliacijos masių sąmone, arba kaip litukrijoje (ir ne tik) įsigalėjo nacistinis režimas

Masių sąmonės manipuliavimo pamoka, padėsianti suprasti, kaip naciams Antrojo pasaulinio karo metais pavyko pakeisti paprastų Vokietijos gyventojų nuotaikas. Labai naudingas straipsnis, padedantis norint suprasti situaciją litukrijoje ir okrainoje (ir ne tik).

1967 m. Ronas Jonesas dėstė istoriją Ellwood Cubberle vidurinėje mokykloje Palo Alto mieste, jankyno valstijoje, Kalifornijoje. Mokydamasis Antrojo pasaulinio karo istorijos, vienas studentų paklausė Joneso, kaip paprasti tų laikų vokiečiai galėjo apsimesti nieko nežinantys apie koncentracijos stovyklas ir masinį žmonių naikinimą jų šalyje. Kadangi klasė buvo aplenkusi mokymo programą, Jonesas nusprendė paskirti vieną savaitę šiam klausimui išnagrinėti.

Pirmadienis

Pirmadienį jis skaitė paskaitą mokiniams apie drausmės galią. Apie tai, kaip jaučiasi sportininkas, kuris sunkiai ir reguliariai treniravosi, kad pasiektų sėkmę sporte. Apie tai, kaip sunkiai dirba balerina ar menininkas, kad kiekvienas judesys būtų tobulas. Apie mokslininko kantrybę, aistringai ieškant mokslinės idėjos. Jonesas liepė mokiniams sėdėti padėtyje „ramiai“, nes taip geriau mokytis. Tada jis kelis kartus mokiniams liepė atsistoti ir atsisėsti į naują padėtį, tada taip pat ne kartą liepė palikti auditoriją ir tyliai įeiti ir užimti savo vietas. „Žaidimas“ moksleiviams patiko ir jie noriai vykdė nurodymus. Jonesas liepė mokiniams aiškiai ir vaizdžiai atsakyti į klausimus ir jie susidomėję pakluso. Pakluso net ir pasyvūs mokiniai.

Antradienis

Antradienį mokytojas įėjo į klasę ir pamatė visus tyliai sėdinčius. Kai kurie mokiniai šypsojosi. Tačiau dauguma žvelgė tiesiai į priekį su nuoširdžia susikaupimo išraiška. Mokinių buvo įsitempę kaklo raumenys, nė ženklo šypsenų, minčių ar net klausimų. Jonesas paaiškino klasei bendruomenės galią. Jis liepė mokiniams choru giedoti: „Jėga disciplinoje, stiprybė bendruomenėje“. Mokiniai veikė akivaizdžiai įkvėpti, matydami savo grupės stiprybę. Pamokos pabaigoje Jonesas mokiniams parodė sveikinimą, kurį jie turėjo pasakyti susitikdami vienas su kitu – pakeldamas lenktą dešinę ranką prie peties – ir pavadino šį gestą „Trečiosios bangos“ sveikinimu. Kitomis dienomis mokiniai reguliariai sveikindavosi šiuo gestu.

Trečiadienis

Trečiadienį Jonesas visiems mokiniams išdavė nario korteles. Nei vienas studentas nenorėjo palikti auditorijos. Trylika mokinių paliko kitas klases, kad galėtų dalyvauti eksperimente. Mokytojas visiems įteikė nario kortelę. Ant trijų bilietų jis uždėjo raudonus kryžius ir informavo gavėjus, kad jiems buvo duoti specialūs nurodymai pranešti apie visus, kurie nesilaiko klasės taisyklių. Tačiau praktiškai savanoriais informatoriais tapo apie 20 žmonių. Vienas iš mokinių, pasižymėjęs masyviu kūno sudėjimu ir ribotais mokymosi gebėjimais, pasakė Jonesui, kad bus jo asmens sargybinis, ir sekė jį po visą mokyklą. Trys sėkmingiausi klasės mokiniai, kurių gebėjimai naujomis sąlygomis nebuvo paklausūs, apie eksperimentą informavo tėvus. Dėl to Jonesas sulaukė skambučio iš vietinio rabino, kuris buvo patenkintas, kad klasėje mokomasi apie vokiečių asmenybių tipus. Rabinas pažadėjo viską paaiškinti moksleivių tėvams. Jonesą nepaprastai nuvylė net suaugusiųjų nepasipriešinimas, o mokyklos direktorius pasveikino jį Trečiosios bangos sveikinimu. Dienos pabaigoje į organizaciją buvo priimta daugiau nei du šimtai studentų. Daugelis į dalyvavimą Trečiojoje bangoje žiūrėjo labai rimtai. Jie reikalavo griežto taisyklių laikymosi iš kitų mokinių ir gąsdino tuos, kurie į eksperimentą nežiūrėjo rimtai.

Ketvirtadienis

Iki ketvirtadienio klasės dydis išaugo iki aštuoniasdešimties žmonių. Jonesas kalbėjo apie tai, kas yra pasididžiavimas. „Pasididžiavimas yra daugiau nei reklaminiai skydeliai ir fejerverkai. Puikybė yra kažkas, ko niekas iš jūsų negali atimti. Didžiuotis – reiškia žinoti, kad esi geriausias... Šio jausmo negalima sugriauti...“ Mokiniams jis aiškino, kad jie dalyvauja nacionalinėje jaunimo programoje, kurios užduotis – politiniai pokyčiai žmonių labui. „Viskas, ką iki šiol padarėme, buvo pasiruošimas tikram dalykui. Visoje šalyje pedagogai renka ir moko jaunimo karius, kurie disciplina, bendruomene, pasididžiavimu ir veiksmais gali parodyti tautai, kad visuomenė gali tapti geresne vieta. Jei galime pakeisti praktiką šioje mokykloje, tai galime pakeisti ir gamyklų, parduotuvių, universitetų ir visų kitų organizacijų praktiką. Esate atrinkta jaunų žmonių grupė, kuri padės šiam tikslui. Jei žengsite į priekį ir parodysite, ko išmokote per pastarąsias keturias dienas... galime pakeisti savo žmonių likimą. Jonesas įsakė keturiems sargybiniams pašalinti iš auditorijos tris merginas, kurių lojalumas buvo abejotinas, ir palydėti jas į biblioteką. Tada jis sakė, kad penktadienio vidurdienį judėjimo lyderis ir naujas kandidatas į prezidentus per televiziją paskelbs Trečiąją bangą.

Penktadienis

Penktadienį auditoryjoje susigrūdo 200 studentų. Nebuvo nė vienos tuščios vietos. Visur kabėjo Trečiosios bangos vėliavos. Lygiai dvyliktą valandą Džounsas uždarė duris ir prie kiekvienų durų paskyrė po sargybinį. Joneso draugai vaizdavo fotografus, kurie šmirinėjo po auditoriją. „Prieš pradėdamas nacionalinę spaudos konferenciją, kuri prasidės po penkių minučių, noriu parodyti spaudai, kaip esame pasiruošę. Šiais žodžiais mokytojas saliutavo, iškeldamas dešinę ranką. Du šimtai rankų iškart ir automatiškai iššoko į viršų. Tada jis pasakė šūkį „Jėga yra disciplinoje“. Ją pakartojo visi bbuvę auditorijoje. Šūkis buvo kartojamas vėl ir vėl. Kiekvieną kartą minios atsakas darėsi vis garsesnis. Penkias minutes po dvylikos Džounsas įjungė televizorių, bet ekrane nieko nepasirodė. Tada jis kreipėsi į mokinius: „Atidžiai klausykite. Nėra lyderio! Nacionalinio jaunimo judėjimo, vadinamo Trečiąja banga, nėra. Jumis buvo manipuliuojama, jus vedė ambicijos ir atsidūrėte tokioje padėtyje, kurioje esate dabar. Jūs nesate geresnis ar prastesnis už vokiečius, kuriuos studijavome. Jūs manėte, kad esate išrinktieji, kad esate geresni už tuos, kurių nėra šiame kambaryje. Jūs pardavėte savo laisvę už disciplinos ir tobulumo patogumus. Jūs nusprendėte atsisakyti savo įsitikinimų ir priimti grupės valią bei didelį melą. Po to Jonesas parodė mokiniams filmą apie nacistinę Vokietiją. Su savo disciplina, paradais ir deglų eisenomis. Ir kuo viskas baigėsi.

Išvada

Tada Jonesas padarė išvadą: „Jei mums pavyko visiškai atkurti vokiečių mentalitetą, niekas iš jūsų niekada nepripažins, kad buvote paskutiniame Trečiosios bangos susirinkime. Kaip ir vokiečiams, tau bus sunku pripažinti sau, kad nuėjai taip toli“.

Moksleiviai iš auditorijos išėjo prislėgti, daugelis negalėjo sulaikyti ašarų.