D. Razauskas. Ką daryti, kai pavežėjas nekalba lietuviškai

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/09/09/d-... 2023-09-09 17:15:00, skaitė 622, komentavo 5

D. Razauskas. Ką daryti, kai pavežėjas nekalba lietuviškai

Jau ne pirmą kartą girdžiu viešai svarstant šį klausimą. Šįryt (2023.09.08) per LRT radiją atsitiktinai išgirdau laidą, kurioje bandyta aiškintis, ar gerai, kad kai kurios pavežėjų įmonės už pavežimą, vairuotojui nekalbant lietuviškai, nustatė mažesnį tarifą.

Kitaip tariant, jei tave pavežė lietuviškai nekalbantis vairuotojas, tu galėsi mokėti mažiau.

Arba atvirkščiai: jeigu tave pavežė lietuviškai kalbantis vairuotojas, tu turėsi mokėti daugiau.

O tai reiškia, kad lietuvių kalba kainuoja, kad be lietuvių kalbos gyventi pigiau.

Toks klausimo sprendimo būdas man atrodo labai perspektyvus, tik aš jį pratęsčiau ligi galo ir patarčiau, jeigu pavežė lietuviškai nekalbantis vairuotojas, nemokėti išvis. Atvežtam į vietą tiesiog išlipti ir nueiti.

Tegul jis tada, nekalbėdamas lietuviškai, galvoja, ką jam daryti.

O jeigu vis dėlto prisistatytų policija, reikia paprasčiausiai sakyti tiesą: vairuotojas nekalbėjo lietuviškai, todėl nesugebėjo pranešti, jog reikia užmokėti.

Nes klausimas, „ką daryti, jeigu pavežėjas nekalba lietuviškai“, – klausimas ne man. Tai klausimas pavežėjui. Tai jo rūpestis.

***

Ar aš tikrai noriu Lietuvoje kalbėti lietuviškai?

Galima būtų tęsti 30 metų trunkančius plepalus apie „valstybinį lietuvių kalbos statusą“ ir kitus „bla bla bla“ (tiksliau, „blia blia blia“). Tačiau visų teisių pagrindas yra noras – ar aš tikrai noriu Lietuvoje kalbėti lietuviškai. Ar mes tikrai to dar norime?

Jeigu tikrai norime savo namie kalbėti lietuviškai ir būti lietuviais, tai niekas negali mums sutrukdyti, nei rusakalbiai pavežėjai, nei valdžią užsėdusi Tevynės išdavikų sąjunga su visais savo sąjungininkais. Užtenka tiesiog kalbėti lietuviškai ir nekalbėti kitaip. Nepasiduodant jokiam spaudimui, nei švelniam, nei nešvelniam. Nė už ką.

Iš tikrųjų jie, tie lietuviškai nekalbantys pavežėjai ir visi kiti į juos panašūs yra „ruskimiro“ kanalizacija – hibridinio karo dalis. Todėl su jais reikėtų elgtis taip, kaip elgiasi ukrainiečiai.

Bet mes juk turime dar ir kitų ne mažiau karštų norų bei aistrų! Netgi savitą lietuvišką lytinę orientaciją – laižyti užpakalius užsieniečiams.

Dėl to irgi turėčiau patarimą: pasistatykite namie guminį prototipinį Užsienietį ir, geismui užėjus, slapta numaukite jam kelnes ir palaižykite. Taip ši aistra gal bent kiek atlyžtų, nebetrukdytų viešai kalbėti lietuviškai ir būti lietuviu – šeimininku savo namuose. Jei tik, žinoma, beliko noro.