A. Švarplys. Visuomenei reikia sukilti

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/09/03/a-... 2023-09-04 17:48:00, skaitė 998, komentavo 6

A. Švarplys. Visuomenei reikia sukilti

Šitoje nuotraukoje (pateikiama žemiau) yra santrauka iš Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomendacijų lytiniam švietimui.

Šito brudo kol kas dar nėra Lietuvos Gyvenimo Įgūdžių Programoje, kuri startuoja mokyklose nuo šios rugsėjo 1d. Bet nėra jokių abejonių, kad šita vadžia to siekia ir jeigu visuomenė nesukils tas bus įgyvendinta ateityje.

Gyvenimo Įgūdžių Programa turi bendrąją dalį ir du priedus.

Bendroji dalis yra čia.
Pirmas priedas yra čia.
Antras priedas yra čia.

Esminis dalykas: su šita Gyvenimo Įgūdžių Programa į Lietuvos mokyklinį švietimą įvedama lytinė orientacija ir tapatybė kaip norma. Nuo 7-8 klasės pradedama aiškinti apie tai kaip apie normalų dalyką, kurį reikia gerbti, pritarti, saugoti nuo diskriminacijos.

Lytinis švietimas | Iš A.Švarplio FB paskyros nuotr.

Lytinis švietimas | Iš A.Švarplio FB paskyros nuotr.

Citata iš Bendrosios Dalies: “20. Siekiant Programos tikslų, neleistina:
20.8. diskriminuoti asmenį dėl jo, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) šeiminio ar kitokio statuso, lytinės orientacijos ir ( ar) jos nepriėmimo, lytinės tapatybės, nėštumo nutraukimo;

20.9. skatinti nepasitenkinimą savo kūnu, išvaizda ar lytine orientacija, savo kūno, išvaizdos ar lytinės orientacijos nepriėmimą;”

Citata iš Priedas nr.1: “2.5. Lytinis brendimas. Gerbia įvairios lytinės
orientacijos asmenis, atpažįsta savo lytinius impulsus ir supranta savo lygiavertiškumą. Pozityviai vertina savo ir kitų lytiškumą, gerbia kitos lytinės orientacijos asmenis.”

Citata iš Priedas nr.2: “9-10klasė. Gerbia įvairios lytinės
orientacijos asmenis, atpažįsta savo lytinius impulsus ir supranta
savo lygiavertiškumą.

Pagrindžia, kodėl kiekvienas asmuo turėtų būti gerbiamas ir laikomas vertingu nepriklausomai nuo jo lytinės orientacijos. Svarsto, kokius emocinius išgyvenimus patiria įvairių lytinių orientacijų asmenys.”

11-12klasė: Pozityviai vertina savo lytiškumą, priima ir gerbia savo ir kitos lytinės orientacijos asmenis. Pripažįsta nelygstamą kiekvieno vertę, nepriklausomai nuo jo lytinės orientacijos. Supranta įvairių lytinių orientacijų asmenų patiriamus išgyvenimus asmeniniame ir
socialiniame kontekstuose, atpažįsta galimus jų diskriminavimo požymius ir pasipriešina atskirties didinimui.”
———————————
Akivaizdu, kad šios nuostatos viršija mokyklos įgaliojimus, nes diegia tai kaip normą ir skatina jai pritarti. T.y. užsiiminėja politiniu spaudimu seksualinę ideologiją primesti vaikams.

Mano nuomone, reikia gerbti kiekvieną žmogų kaip asmenį, bet niekas neturi pareigos gerbti ir laikyti gėriu žmogaus poelgių, veiksmų, pasaulėžiūros, seksualinių įsivaizdavimų. Tai du skirtingi dalykai. Gerbiam žmogaus asmens vertę ir pripažįstam visą Lietuvos įstatymų apsaugą asmeniui ekonomikoje, politikoje, teisėje, viešajame gyvenime pagal teisinės lygybės principą, bet negerbiam seksualinių fantazijų ir nemanom, kad tai yra gerai. Asmuo turi teises, seksualinės fantazijos – neturi.

Šitą programą Lietuvos Vyriausybė rengė kartu su lyčių lygybės (taigi, su lgbt+++) organzacijomis ir ignoravo tradicinių, katalikiškų, į šeimą orientuotų organizacijų siūlymus.

Taigi, Vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, priveligijavo seksualinių orientacijų (lgbt+++) ideologiją (organizacijas), diskriminavo tradicinės šeimos nuostatas (kurias gina Lietuvos Konstitucija), primeta pasaulėžiūrines nuostatas mokyklai, tėvams ir vaikams, pažeidžia tėvų teises mokyti vaikus savo pasaulėžiūros, todėl tai yra neteisėta politika.

Todėl visuomenei reikia sukilti.