2023 kovo 31 dieną Vilniuje įvykdytas teroro aktas

Autorius: Ingrida Rag Šaltinis: https://www.facebook.com/ingri... 2023-04-01 00:21:00, skaitė 883, komentavo 51

2023 kovo 31 dieną Vilniuje įvykdytas teroro aktas

Šią naktį likau gyva. Atsitiktinumas - gyva, nesudeginta liko ir mano šeima. Jie spėjo padegti tik mūsų mašiną, čia pat, po buto langais stovinčią. Pasirodo, tokių stresinių situacijų metu, svarbu garsiai rėkti - bent taip bandant apsiginti. Kyla natūralus klausimas - už ką? Elementaru, tai yra klasikinis būdas Lietuvoje ir artimajame užsienyje - ugnimi bausti visus, “vatos” įdagu pažymėtus.

https://youtu.be/dNbG-p50nlY

Už ką žmogus, lojalus savo šaliai, savo tautai, besilaikantis visų moralės normų, gerbiantis ir pripažįstantis visas civilizuoto pasaulio laisves, teises ir pareigas, tampa atstumtuoju, paribio atmata, vatniku? Faktiškai užtenka to, kad tarkime jūsų šeimos narys kažkada, prieš septynerius metus buvo paminėtas kokiame nors “Grėsmių nacionaliniam saugumui apraše”. Tokiuose stropiai kas metai parengiamuose Valstybės saugumo departamentas aprašuose paminėtų veikėjų gyvenimas, karjera, geras vardas Lietuvoje faktiškai yra sužlugdomas.

Bėda ta, kad VSD kas metai viešindama tokius aprašus, ir juose nurodydama įsivaizduojamus “visuomenės priešus”, neduoda aiškių nurodymų - o kaip gi visuomenei reikėtų elgtis su tais “grėsmę nacionaliniam saugumui” keliančių asmenų artimaisiais. Jau daug metų stebiu kaip remiantis šiuo VSD aprašu yra žeminamas, persekiojamas, žlugdomas mano šeimos narys. Lygiai prieš metus, karo dūmų priedangoje buvo duotas fas! pradėti persekioti ir mane.

Visą praeitą balandį tūlas “aktorius” Balys I. kėlė “valstybinio mąsto” klausimą apie Ingridos Ragelskienės pažiūras ir tinkamumą atlikti savo darbines pareigas. Pajutę visišką laisvę, netramdomi jaunieji chunveibinai arba “prisukami komjaunuolai” 2022 metų eigoje nuolat pakurstydavo heito ir kenselinimo/atšaukimo "kultūros" bangą, klausdami, kodėl už netinkamas, “antivalstybines” vyro pažiūras iki šiol yra nenubausta jo žmona?

Štai “progresyvusis režisierius” Naubertas J. maloniai gavo profesinę teatralų platformą menufaktura.lt išsivemti tema “Kritika kritikai”. Čia, manosios kritikos traumuotas režisierius, leido sau automatiškai mane, moterį, paversti kažkokio vyro, turinčio radikalias pažiūras, pratęsimu, santuokiniu priedu, kitaip tariant “višta”, nesugebančia turėti savo asmeninės nuomonės, politinės bei visuomeninės pozicijos ir vertybių sistemos.

Naubertas tiesiog konstatavo: kritikės vyras minimas VSD apraše (2016 metais!), todėl ir ji yra pakaltinama. Ta proga šiemet jau antrą Auksinių scenos kryžių nominaciją užsitarnavęs režisierius savo rašinį pabaigė grėsmingai; “Kalbu apie viešą paslaptį bei šimtus pasakojimų, liudijančių apie šio asmens galimą prorusišką poziciją. Šiuo metu, kai bet kuris sukrebždėjimas tokiu požiūriu atneša aiškias pasekmes, mūsų bendruomenė pasirenka apie tai nekalbėti. Neverta dėmesio?”

Atsakymas “prisukamiems komjaunuoliams” akivaizdus - taip, mūsų bendruomenė, visuomenė nelinkusi kalbėti su “vatnikais” ir nesiruošia jiems suteikti jokios viešos teisės į savigyną! Juos ir jų artimuosius tiesiog kenselina ir išstumia į sociumo paribį.

Tokių piliečių atžvilgiu imamasi visokeriopo persekiojimo - jie yra nuolatinis žiniasklaidos, progresyvių influenserių pasityčiojimo, heito, bulinimo taikinys.

Žinoma, kad "vatnikus" stengiamasi nutildyti pasitelkiant ir valdžios galios struktūras. Ir galiausiai - visada atsiranda pavieniai aktyvistai, pereinantys prie fizinio susidorojimo su “vata”.

Kadangi mano šeimos narys yra nuolatiniame tokių veikėjų kaip: Karolis Žukauskas, Algis Ramanauskas, Skirmantas Malinauskas, Indrė Makaraitytė, Rita Miliūtė, Oleg Šurajev bei LRT ir kitų medijų kanalų persekiojimo taikiklyje, galiausiai vieną naktį po langais ima ir užsiliepsnoja mano šeimos mašina. Antrą kartą! O juk nuo pirmos tokio pobūdžio baudžiamosios akcijos praėjo tik pusantrų metų.

Tą kartą apie visiškai suniokotą, sudegintą mūsų pirmą mašiną iki šiol jokių žinių nepateikė mus ginanti ir sauganti Lietuvos policija

Šį kartą nebegaliu tylėti ir palikti policijai tyliai “numarinti incidentą”. Metus gyvenau baimėje ir ribiniame strese. Po šios nakties atsidūriau dar ir finansinėje duobėje. Bandymas sunaikinti mano gyvenimą, verčia mane gintis visais įmanomais būdais ir ieškoti maksimaliai profesionalios teisininkų pagalbos. Tam labai reikalinga Jūsų parama - dalinuosi savo sąskaitos rekvizitais: Ingrida Ragelskienė, LT074010042400336357 (Luminor Bank AS).

Būsiu iš visos širdies dėkinga už bet kokią Jūsų pagalbą!