Vidas Rachlevičius: LIETUVIŠKAS ŠARIATAS ARBA IRANAS PRIE BALTIJOS

Autorius: Vidas Rachlevičius Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-03-30 00:47:00, skaitė 449, komentavo 9

Vidas Rachlevičius: LIETUVIŠKAS ŠARIATAS ARBA IRANAS PRIE BALTIJOS

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė užsiima mobingu, o žmonių kalba – cenzūra, ir ėmėsi persekioti Vilniaus universiteto dėstytoją doc. dr. Jolantą Mažylę bei nurodinėti, kokiose televizijose ir laidose ji gali ar negali dalyvauti.

Jei Lietuva būtų Europa, tai Vilniaus universitetas, kuris, regis, turi kažkokią autonomiją, net nebūtų pradėjęs klausyti tų kalbų, o iškart būtų kultūringai pasiuntęs LRT generalinę direktorę rusų laivo kryptimi. Iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomo visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė vien už tokį bandymą būtų išlėkusi iš darbo tą pačią dieną. Maža to, gindami žodžio laisvę, savo Alma mater autonomiją ir dėstytojos teisę laisvai reikšti savo mintis bei sekdami, pavyzdžiui, Prancūzijos pavyzdžiu, studentai būtų išėję į gatves, išdaužę dešimtis vitrinų, Vilniaus centre liepsnotų apversti automobiliai, kauktų sirenos ir sklaidytųsi ašarinių dujų debesys. Studentai tai būtų padarę vien dėl to, kad daugiau niekada jokiems jokios valdžios tarnams nekiltų net menkiausia mintis riboti esmines žmogaus teises bei laisves. Ir niekas net nedrįstų prasižioti, kad jie yra penktoji kolona ar Rusijos agentai.

Tačiau Komunikacijos fakulteto studentai, būsimieji žurnalistai bei viešųjų ryšių specialistai, įtariu, kažkieno pakurstyti, sukurpė kreipimąsi, reikalaudami „ištirti Jolantos Mažylės dėstomų dalykų kokybę“. Kitaip tariant, pareikalavo rasti priežastį atleisti dėstytoją. Tai yra importas iš Rytų ir apmaudu, kad jis nepatenka į sankcijų sąrašą.