„Bumerang“, „Penicilin“ ir kiti: karinės operacijos metu Rusija ant bandero-fašistų kailio testuoja naujas ginkluotės rūšis

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2023-03-17 19:22:00, skaitė 453, komentavo 5

„Bumerang“, „Penicilin“ ir kiti: karinės operacijos metu Rusija ant bandero-fašistų kailio testuoja naujas ginkluotės rūšis

Rusijos ginkluotųjų pajėgų vadovybė nusprendė žymiai padidinti kontrartilerinių kompleksų 1Б75"Penicilin" skaičių specialiosios operacijos vykdymo  teritorijoje. Dabar čia jų bus dvigubai daugiau nei anksčiau.

Apie tai pranešė Rusijos Federacijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba.

Ši žinia fronte buvo sutikta labai gerai, nes šios naujausios garsinės-terminės žvalgybos sistemos realiomis kovinėmis sąlygomis demonstravo didelį efektyvumą, padedant sunaikinti priešininko artileriją.

Tokios kontrbaterinės kovos priemonės priemonės pademonstravo savo pranašumą prieš Okrainos kariškių turimus AN/TPQ-36 radiolokacinius radarus, nes jų veikimas pagrįstas visiškai kitokiais principais. Jų praktiškai neįmanoma aptikti naudojant radioelektroninės kovos priemones, nes jie nenaudoja radijo bangų. 

Kompleksas 1Б75 “Penicilin” priima ir apdoroja šūvių (sprogimų) akustines ir šilumines bangas bei pateikia informaciją apie sviedinių sprogimo vietą, pataikymo tikslumą, taip pat praneša apie priešo pabūklų buvimo vietą. Jis vykdo priešo artilerijos dalių, minosvaidžių, MLRS šaudymo pozicijų ir priešo priešlėktuvinių bei taktinių raketų paleidimo pozicijų paiešką iki 25 kilometrų spinduliu, ir tuo pat metu koreguoja savos artilerijos šaudymą. Vieno taikinio koordinačių gavimo laikas neviršija penkių sekundžių. Be to, „Penicilinas“ iš anksto nustato vietas, kur krinta priešo sviediniai.

Specialios karinės operacijos metu Rusijos kariuomenė testuoja šį ir kitus naujus ginkluotės tipus. Specialiosios operacijos dalyviai sėkmingai praktikoje įvaldo „Bumerang“, „Penicilin“ ir kitų rūšių techniką, apie kurios egzistavimą iki pastaruojo meto net nebuvo girdėti.

Jau minėtasis „Bumerang“ - tai nedidelis smogiamasis kopterio tipo dronas-kamikadzė. Jį sėkmingai priešakinėse linijose išbandė oro desanto padaliniai ir dabar jis naudojamas visose spc. operacijos srityse.

Taip pat didelės žalos priešui padaro ir naujos rūšies didelio tikslumo sprogmenys - bombos, minos, artileriniai sviediniai, PTURS-ai ir pan., kurie pirmą kartą buvo pateikti kariuomenei specialios operacijos metu ir jau buvo sėkmingai išbandyti.