Kiek Lietuvoje patriotų?

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/02/kiek... 2016-02-12 19:39:58, skaitė 1359, komentavo 0

Kiek Lietuvoje patriotų?

Prasidėjęs parašų rinkimas siekiant atšaukti daug triukšmo sukėlusias „Užsieniečių teisinės padėties“ įstatymo, Nr IX-2206, pataisas (Nr XII-2080), skubos tvarka priimtas 2015 lapkričio 26 dieną išryškino daug Lietuvos dėmių, kaip tikrojo, taip ir tariamo patriotizmo atžvilgiu.

Prisimenant šio parašų rinkimo priešistorę, – jį pradėjo asociacijos „Nacionalinis interesas“ atstovai, pirmieji įžvelgę tikrąsias priverstinės masinės imigracijos grėsmes, ir pirmieji ėmęsi veiksmų siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į tai. Jie paskelbė internete peticiją, kuri sulaukė nemažo palaikymo, ypač turint omenyje, kad neturėjo jokių žiniasklaidos resursų palaikymo – tema buvo ignoruojama viešojoje erdvėje.

Nežiūrint į tai, peticija internete surinko apie 24 000 palaikančiųjų parašų, bei keletą tūkstančių popierinių, į ką buvo atkreiptas visuomenės dėmesys ir klausimas iškart tapo aktualus. O jam tapus aktualiam buvo prisimintos ir taip vadinamo „Pabėgėlių įstatymo“, oficialiai pavadinto „Užsieniečių teisinės padėties“ įstatymu, pataisos, skubos tvarka Seimo priimtos praėjusių metų lapkričio 26 dieną.

Ir panagrinėjus šias pataisas išryškėja daug „linksmų dalykų“, kai pradedi sau užduoti juokingus klausimus – kas gi jas priėmė (gal Lietuvos priešai ar putino agentai?) ir kuo rėmėsi balsuodami „Už“ šių pataisų priėmimą.

Keletą jų galima net pacituoti – šaltinis ekspertai.eu:

Seimas nusprendė, kad nelegalai gali sakyti netiesą ir įteisino visų nelegalų priėmimą, kurie tik pareikš tokį norą:

Seimas nusprendė, kad nelegalai gali sakyti netiesą ir įteisino visų nelegalų priėmimą, kurie tik pareikš tokį norą:

Seimas nutarė, kad didesnė laisvė be leidimo keliauti, kur nori, suteikiama net pabėgėlių priėmimo centrų pažeidėjams:

Seimas nutarė, kad Jungtinėms Tautoms pateikti informaciją apie nelegalus įsipareigojame tik gavę nelegalų sutikimą:

Seimas nusprendė, kad nelegalams atvykti į Lietuvą daugiau nebedraudžiama: nori nelegalas, neteisėtai atvyksta į Lietuvą, nori – neteisėtai išvyksta:

Dėl Seimo motyvacijos, pastaruoju metu mažai kam kyla klausimų – jau tapo norma, kad Seimas priimdamas savo sprendimus spjauna į visuomenę, taip sakant, „nuo aukšto bokšto“, atsižvelgdamas vien į savo partinius bei verslo klaninius interesus.

Ir šioje vietoje aktyvūs visuomenės piliečiai nusprendė, jog gana, atėjo laikas stabdytis šiuos Seimo krečiamus cirkus, kuriuos jis pats visai rimtai vadina „Seimo darbu“. Arba bent jau vieną iš jų.

„Nacionalinio intereso“ asociacijos pavyzdys pasirodė vienintelis adekvatus esamomis politinėmis sąlygomis, todėl buvo nuspręsta jį išplėtoti.

Ir po Birželio 3-osios parašų rinkimo skėčiu-iniciatyva, siekiant atšaukti „Užsieniečių teisinės padėties“ įstatymo pataisas, susirinko tie, kam nebuvo vis tiek, kaip rytoj Lietuvoje gyvens jų ir kitų visuomenės šeimų vaikai. Kokia kalba jie kalbės, į kurį dievą tikės ir kokių įstatymų laikysis – šariato ar pasaulietinių. Tie žmonės po iniciatyvos gal ir neliks net draugais, gal išsivaikščios toliau siekti savo asmeninių ar organizacijų planų įgyvendinimo, tačiau bus padarę bendrą visiems darbą, ir tai bus puiki patirtis ateičiai, parodant, kad siauro tikslo siekiui visai nebūtina rinkti ideologinius vienminčius.

Tų žmonių kviesti net nereikėjo – jiems užteko nuovokos iš pusės žodžio suvokti grėsmes, kylančias iš nekontroliuojamo masinės imigracijos proceso, ir jie patys pasisiūlė prisidėti visu kuo tik gali, kad sustabdyti šią beprotybę bent jau Lietuvos ribose, bandant įtakoti Seimą, to paties Seimo jiems suteiktomis įstatymų numatytomis priemonėmis.

Ir čia, kas įdomu, pasirodė, jog supratingų žmonių Lietuvoje tikrai pakankamai daug, tačiau formalioms ir neformalioms organizacijoms bei partijoms vadovauja lyg tyčia tie, kurie niekaip negali to pavojaus suvokti, arba, suvokti suvokia, tačiau, jiems mat nepakeliui su minimos iniciatyvos organizatoriais dėl ideologinių, politinių ar net grynai asmeninių priežasčių.

O didžiausiais Lietuvos patriotais save skelbiančios partijos, tarp jų ir Tautininkų sąjunga, tiesiog ignoruoja iniciatyvinės grupės kvietimą jungtis bendram konkrečiam darbui vardan Lietuvos ateities (pačios atskirai irgi nieko nedaro), o ne dėl kažkokių asmeninių motyvų.

Tautininkai net įsigudrino pareikšti savo tinklapyje, jog, nežiūrint į tai, kad jie patys tikrieji patriotai, ir visas iniciatyvas remia, bei yra įrašę jas savo programose, tačiau prie šios konkrečios iniciatyvos, siekiančios išsaugoti lietuviškumą šalyje, jie nesijungs, mat, anot TS (Tautininkų Sąjungos), iniciatyvos organizatoriai, Ukrainos, Europos ir Pasaulio klausimais, palaiko Rusijos poziciją. Tiesa, ten (savo pareiškime) kažkodėl visiškai nemini Lietuvos klausimo. Ukraina ir Europa ten kažkodėl pirmoje vietoje.

Ir šią įvardintą (pasak jų) problemą spręsti siūlo, Lietuvos piliečiams jungiantis į patriotines partijas (tokias kaip TS) ir rinkimuose masiškai balsuoti už tautines vertybes ginančius ir nacionaliniams interesams atstovaujančius politinio proceso dalyvius.

Šioje vietoje galima lyg ir būtų dėti tašką, juk seniai žinoma patarlė, jog medį iš vaisių pažinsi, o žmogų iš darbų, tačiau pabaigai vis tiek nuostaba neleidžia užbaigti straipsnio tokia nata…

Negi iš tikro Lietuvoje šiandien išliko tik tiek žmonių adekvačiai suvokiančių pavojų valstybei, ir pasiryžusių vardan jos, atmetus visus ideologinius, politinius ir pozicinius skirtumus, susitelkti bent jau šiam siauram, vienkartiniam tikslui, sumažinant tą pavojų kiek įmanoma?

Šiandien po B3 idėjos-iniciatyvos skėčiu (B3 nėra organizacija, tik idėjų erdvė) susibūrė šios organizacijos, kaip formalios taip ir ne:

Nacionalinis interesas (asociacija)

Mūsų gretos (neformalus sambūris)

Rytojaus Lietuva (asociacija)

Pensininkų partija

Liaudies partija

Ir žinoma, atskiri visuomenėje jau žinomi ir nežinomi žmonės, kuriems iš tiesų ir tenka didžiausia parašų rinkimo našta, ir kuriuos iš tiesų galima vadinti tikraisiais Lietuvos patriotais, nesitikinčiais kažkokių laurų už savo sudėtingą bei sunkų darbą, tačiau suvokiančiais savo atsakomybę už savo visuomenės žmones, jų vaikus, jų visų ateitį.

Čia nepaminėta daugelis žiniasklaidos leidinių, nušviečiančių šį parašų rinkimo procesą ir priežastis, dėl ko jis buvo pradėtas. Tačiau tuos leidinius daugelis žinote patys – jie irgi dirba šio proceso labui ir ačiū jiems už tai – be jų uždustų bet kokia iniciatyva, nes didžiosios MIP ima kalbėti apie tokius dalykus tik tada, kai to nebeįmanoma nuslėpti. Šiandien, kaip tik šis atvejis – nuslėpti nebeįmanoma.

Smagu šioje situacijoje tik viena – eilinį kartą krenta didžiųjų „patriotų“ kaukės, atidengdamos tikruosius jų veidus, parodydamos tuščius be minties žvilgsnius, bei tokius pat beprasmius jų šūkius.

Todėl dar kartą kviečiami visi, – atmeskite savo asmenines ambicijas, skaldančias ideologijas ir klaidingas nuostatas, jog gerų darbų valstybei negalima daryti kartu su tais, kurie jums nepatinka – ambicijos trukdo suvokti, kad jūs ateityje būsite vertinami ne pagal savo programines nuostatas ir ideologijas, o pagal realiai atliktus darbus, ir šiandienis darbas tėra tik didžiulio darbo pradžia atkuriant ir išlaisvinant valstybę. Pradėkite jį garbingai, atlikdami tai kas būtina – ir jūs realiai tapsite tos būsimos valstybės vertingi piliečiai.