Zokniai, protesto prieš karą piketas!

Autorius: Pilietis Šaltinis: https://youtu.be/QFDATSSJBXE... 2023-02-02 22:03:00, skaitė 738, komentavo 28

Zokniai, protesto prieš karą piketas!

2014 metais valstybinį perversmą Ukrainoje įvykdė, finansavo, rėmė Ukrainos nacionalistus jėga užgrobti valdžią būtent JAV ir NATO valstybės - Lenkija, Vokietija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Lietuva ir kitos, kurios, grubiai pažeisdamos JTO Tautų Chartijoje įtvirtintus nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus, destabilizavo padėtį regione, įstūmė Ukrainą į nesibaigiantį jau 9 metai pilietinį karą. Lietuvos marionetinė konservatorių liberalų valdžia nuolat demonstruoja savo vasalinę ištikimybę JAV militaristinės ekspansijos į Rytus planams, ragina JAV didinti savo karines pajėgas prie Rusijos sienos, deda daug pastangų, kad Lietuvoje būtų, grubiai pažeidžiant Lietuvos Konstitucijos 137 str. įtvirtintą draudžiančią nuostatą, nuolat dislokuota JAV kariuomenė, įnirtingai propaguoja tautinės neapykantos ir karo su Rusija idėjas, tiekia ginklus Ukrainos kariuomenei, žudančiai taikius rusakalbius gyventojus Rytų Ukrainoje.

Lietuvos konservatorių liberalų vyriausybė sąmoningai eskaluoja karinį konfliktą, siekdama užsitarnauti sau JAV, JK, NATO palankumą. Tokia itin neatsakinga Lietuvos bei kitų Pabaltijo respublikų valdančių režimų agresyvi užsienio politika tik dar labiau blogina situaciją, kelia vis didesnę grėsmę taikai ir saugumui Pabaltijo regione, kelia realų pavojų savo Pabaltijo šalių gyventojams.

Lietuvos sąmoningi piliečiai, tikroji opozicija, primena Lietuvos proamerikietiškai vyriausybei, kad Vašingtonas 1990 metais prisiėmė įsipareigojimus Tarybų Sąjungai ir pažadėjo, jog agresyvus Šiaurės Atlanto aljansas nesiplės "į rytus nei per colį nuo Berlyno sienos" (citata, Džeimsas Beikeris, tuometinis JAV Valstybės sekretorius) todėl, kad nebūtų eskaluojamas karinis konfliktas regione ir nebūtų keliama grėsmė taikai Žemėje. Po to, kai TSRS geranoriškai ir vienašališkai išvedė savo kariuomenę iš Vokietijos, Vakarai aktyviai ėmėsi Vidurio ir Rytų Europos šalių militaristinio įsisavinimo politikos. Į NATO prieš vietinių gyventojų valią buvo įtrauktos, grubiai pažeidžiant šių šalių Konstitucijose įtvirtintas nuostatas, sutinkamai su kuriomis šiose šalyse yra draudžiama steigti užsienio šalių karines bazes, Latvija, Lietuva, Estija, Slovakija, Slovėnija, Čekija, Lenkija, Vengrija, Rumunija ir Bulgarija, tuo grubiai pažeidžiant 1997 metų Rusijos-NATO susitarimą dėl NATO atsisakymo plėstis į Rytus. Tiek žodinius, tiek rašytinius susitarimus JAV, tikroji NATO organizacijos savininkė ir vienvaldė šeimininkė, sulaužė ir vienašališkai denonsavo visas globalinio saugumo architektūrą Žemėje palaikančias sutartis. Šiuo metu JAV-NATO karinis aljansas įgyvendina planus toliau plėstis į Rytus, siekia okupuoti Ukrainą, Moldovą, Gruziją.

Rusijos Federacijos apsupimas NATO bazėmis destabilizuoja padėtį regione, grubiai pažeidžia pamatinius JTO Tautų Chartijos principus, labai didina karinio globalinio branduolinio konflikto, kuris gali sunaikinti žmoniją ir tapti paskutiniu Žemės civilizacijos istorijoje, grėsmę. Tuo pačiu metu NATO aljanso intervenciniai kariniai daliniai Baltijos šalyse, Baltijos jūroje ir oro erdvėje elgiasi atvirai provokuojančiai, įžūliai, kaip šios erdvės šeimininkai, kurie nesiskaito su vietinių žmonių interesais ir siekiu gyventi taikiai ir saugiai.

Lietuva nėra JAV marionetė ar tuo labiau JAV kolonija. Dėl noro įtikti Vakarams Lietuvos valdžia nutraukė abipusiai naudingus santykius ne tik su Baltarusija, Rusijos Federacija ir Kinija, bet ir su savo tauta, stumia ją į karą, kaip tai padarė su savo tauta Kijevo režimas. Tai ir kiti neapgalvoti konservatorių liberalų klikos veiksmai lėmė nelegalios migracijos krizę, milžiniškus nuostolius, ekonomines problemas importo ir eksporto srityje, taip pat staigų komunalinių paslaugų ir maisto kainų šuolį, sukėlė didelę grėsmę taikai ir saugumui regione.

Lietuvos marionetinė vyriausybė sąmoningai eskaluoja situaciją, siekdama gauti JAV pritarimą, taip pat sustiprinti/padidinti NATO grupuotę šalies viduje. Visa tai pavojingai blogina saugumo situaciją. Rusijos Federacijos apsupimas NATO bazėmis, Vakarų informacinis karas prieš JTO Saugumo Tarybos narę Rusiją ir beprecedentis jos demonizavimas tik dar labiau priartina III Pasaulinio karo grėsmę planetoje. Provokuojantys Lietuvos valdžios ir kitų marionetinių režimų veiksmai gali detonuoti karo veiksmus tarp Rusijos Federacijos ir NATO! Ir tai nei kiek nepadidina Lietuvos/Pabaltijo saugumo. Priešingai – yra tiesioginis kelias į globalinį karą, keliančio egzistencinio pavojaus visai žmonijai grėsmę.

LIETUVI, JEIGU LEISI JAV-NATO KARO NUSIKALTĖLIAMS, JŲ NUSIKALSTAMAME KARE PRIEŠ RUSIJĄ UŽ VISO PASAULIO PAVERGIMĄ, SUDEGINTI SAVO TĖVYNĘ, KITOS LIETUVOS TU JAU NEBETURĖSI NIEKADA!!!

STOP KARO SU RUSIJA PROPAGANDAI!

DIPLOMACY NOT WAR!

USA-NATO! HANDS OFF UKRAINE!

NE JAV/NATO NEOKOLONIALIZMUI, IMPERIALIZMUI, MILITARIZMUI, VISŲ TAUTŲ GENOCIDUI!

STOP US/NATO WAR CRIMES ARROUND THE WORLD!

NATO MUST BE DISBANDED!

YANKEE, GO HOME!

PEACE – YES! NO WORLD NUCLEAR WAR III!

JAV/NATO – LAUK IŠ LIETUVOS!Rodyti mažiau