Pamenate krikščionį jaunuolį iš Maltos, kalbėjusį spalio 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje mitinge?

Autorius: Algimantas Rusteika Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2023-02-01 17:08:00, skaitė 403, komentavo 2

Pamenate krikščionį jaunuolį iš Maltos, kalbėjusį spalio 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje mitinge?

Pamenate krikščionį jaunuolį iš Maltos, kalbėjusį Lietuvos šeimų sąjūdžio 2022 m. spalio 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje surengtame protesto mitinge su šūkiu „Apginkime Lietuvos Respublikos Konstituciją“? Ir kiek buvo nepatenkintų, kodėl jis kalbėjo ir dainavo? Sakiusių mums - kam mums to reikia?

Ir mažai kas pasistengė suprasti, kad tai ne šiaip jaunas žmogus iš Maltos. Matthew Grechas yra žmogus iš mūsų ateities, nes tai, ką jis kalbėjo, ateina ir į Lietuvą. Savo Tėvynėje jam jau gresia kalėjimas už savo pažiūras ir viešą homoseksualumo atsisakymą.

Policija M. Grechui, „Core Issues Trust“ ir „X-Outloud“ patikėtiniui, pareiškė kaltinimus po to, kai 33 metų vyras praėjusių metų balandį interviu laisvo žodžio politikos besilaikančiai žiniasklaidos priemonei „PMnews Malta“ pasidalijo savo patirtimi. Dviem laidos vedėjams taip pat pateikti kaltinimai baudžiamosiose bylose.

Vasario 3 d. Matthew Grechas (Metju Grekas) bus teisiamas Valetos magistratų teisme ir pagal Maltos įstatymus gali būti nubaustas penkiais mėnesiais kalėjimo ir 5 tūkst. eurų bauda. Manoma, kad tai bus pirmoji tokio pobūdžio byla, kuri turės įtakos teismų praktikai ne tik Maltos Respublikoje.
„Kiekvienas, kuriam rūpi žodžio laisvė, turėtų sunerimti dėl to, kas vyksta su manimi“ - sakė žiniasklaidai Matthew - "jei tai vyksta su manimi Maltoje, užtikrinu jus, kad netrukus tai įvyks Jungtinėje Karalystėje ir kitose pasaulio šalyse.“

Lietuvos šeimų sąjūdis kreipėsi į Maltos Respublikos Prezidentą tokiu laišku:

Lietuvos šeimų sąjūdis
2023 m. sausio 30 d.

Maltos Respublikos Prezidentui
Jo Ekscelencijai George William Vella

Gerbiamas Prezidente,

mums tapo žinoma, kad krikščioniškos labdaros darbuotojui, kuris atsitraukė nuo homoseksualumo, pateikus savo liudijimą radijo laidoje, Maltos Respublikos teisėsauga grasina jam galimu kalėjimu ir didele bauda.

Matthew Grechui, „Core Issues Trust“ ir „X-Outloud“ patikėtiniui, pareikšti kaltinimai po to, kai jis praėjusių metų balandį interviu laisvo žodžio politikos besilaikančiai žiniasklaidos priemonei „PMnews Malta“ pasidalijo savo patirtimi. Matthew Grechas bus teisiamas Valetos magistratų teisme, jam grasinama penkiais mėnesiais kalėjimo ir 5 tūkst. eurų bauda.

Tokio pobūdžio veiksmais neabejotinai siekiama apriboti veiklą laisvo žodžio grupių ir krikščionių organizacijų, siekiančių apsaugoti buvusių gėjų ir lesbiečių teises viešinti savo istorijas ir gyventi laisvai be priekabiavimo iš LGBT grupių. Kai kurios iš pastarųjų netgi tvirtina, kad krikščioniškas mokymas apie santuoką ir diskusijos apie LGBT gyvenimo būdą turi būti traktuojamos kaip baudžiamieji nusikaltimai.

Akivaizdu, kad tai yra persekiojimas už savo pažiūras ir teisę laisvai reikšti savo krikščionišką tikėjimą, kas iš esmės pažeidžia piliečių lygiateisiškumo principą, žodžio ir sąžinės laisves, įtvirtintas Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje.

Prašome Jus imtis visų įmanomų priemonių, kad šis persekiojimas būtų nedelsiant nutrauktas.

Pagarbiai -

Raimondas Grinevičius
Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas