Europos Sąjunga – už Rusijos suskaldymą?

Autorius: Tiesos keliu Šaltinis: https://youtu.be/XSEgGuraRVY... 2023-02-01 01:57:00, skaitė 376, komentavo 10

Europos Sąjunga – už Rusijos suskaldymą?

Europarlamente Lenkijos atstovė Anna Fotyga atvirai išreiškė požiūrį, kad Rusijos Federaciją reikia suskaldyti mažutėmis teritorijomis. Atseit, tuo būdu bus išlaisvintos rusų "pavergtos" tautos bei neutralizuota "grėsmė" likusiam pasauliui. Kitaip tariant, Europos parlamento deputatė atvirai paragino sunaikinti Rusiją, kaip valstybę...

Iš esmės tai - karo kurstymas. Bet kokia yra kitų ES šalių pozicija? Ir kokie interesai stovi už to stovi? Štai tai čia ir aptariame.

Įvadas 00:00
Ką pasakė europarlamentarė? 01:40
Tikslas - sunaikinti Rusiją 03:48
Lenkijos vieta JAV plane 08:25
Rusijos "dekolonizatoriai" 10:38
Išvados 13:34

Šaltiniai:
1. A. Fotygos straipsnis apie Rusijos išardymą: https://www.euractiv.com/section/poli...
2. "Rusijos dekolonizavimas": https://www.csce.gov/international–im...
3. "Laisvųjų tautų forumo" tinklalapis: https://freenationsrf.org/
4. "Laisvųjų tautų forumo" koordinacinė taryba: https://freenationsrf.org/index.php?r...