Agnė Širinskienė: Smalsumas mane nugalėjo

Autorius: Agnė Širinskienė Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2023-01-20 03:23:00, skaitė 283, komentavo 9

Agnė Širinskienė: Smalsumas mane nugalėjo

Smalsumas mane nugalėjo, tad šįryt kreipiausi į Vytautas Magnus University (Vytauto Didžiojo universitetas) (VDU) etikos sargus, klausdama, ar jiems toks jų teisės fakulteto dekano profesoriaus Dainiaus Žalimo elgesys yra priimtinas ir atitinka VDU etikos kodekse deklaruojamus principus bei normas.

VDU skelbia akademinės laisvės ir atsakomybės, etiškų asmeninių santykių principus, deklaruoja, kad jų bendruomenė gerbia įsitikinimų ir žodžio laisvę, pripažįsta kritinio mąstymo tradiciją ir atviro diskutuotinų klausimų svarstymo atmosferą. Dar VDU oficialiai savo etikos kodekse sako, kad gerbia žmogaus orumą.

Ir ką turime? Teisės fakulteto dekanas, kuris savo studentams turėtų būti sektinu etikos pavyzdžiu, tyčiojasi iš oponentų pavardžių! Dar daugiau, čia pat menkina pilietinės visuomenės atstovus, nevyriausybines organizacijas ir tą darydamas jaučiasi nugalėtoju. VDU yra mano pirmoji Alma Mater. Prisimenu šį universitetą kaip visokias pažiūras vienijančią ir atvirą bendruomenę, kurioje savo vietą rasdavo ir laisvamanis filosofas, ir katalikų teologijos studentas, kur puikiai kartu dirbo skirtingų pasaulėžiūrų, politinių įsitikinimų profesoriai, kur buvo varžomasi mokslo kokybe. Toks buvo šis universitetas, kai jis atsikūrė Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Norėčiau tokiu šį universitetą prisiminti ir toliau. Bet kas turėjo jame įvykti, kad jau ne varžymasis mokslo ir diskusijų kokybe yra svarbu, o oponento įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose, kuomet TEISĖS fakulteto DEKANAS „jaučiasi laimingas (-a)“ organizuodamas patyčias?

Apie buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko orumą, savo atsakomybės prieš visuomenę suvokimą jau neklausiu. Paklausiu tik kolegų teisininkų, kurie, neabejoju, kad šį postą skaitys. O Jūs kuris nors įsivaizduojate, kad šitaip galėtų pasielgtų kuris kitas buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas, tapęs teisės fakulteto dekanu? Pavyzdžiui, prof. E. Jarašiūnas ar prof. J. Žilys, taip pat buvęs ir Konstitucinio Teismo pirmininku?

O apie likusį D. Žalimo posto turinį, kur jau jis pereina prie labiau į profesoriaus panašios leksikos, tikrai mielai padiskutuosiu ateityje. Šiuo kartu tik galiu pasakyti, kad „jaučiuosi laimingas (-a)“ dėl to, kad VDU teisės fakulteto dekanas bent jau neturi kažkokio išankstinio intereso aplinkosaugos bylose, kurias spręsdamas EŽTT taip pat dažnai taiko jo minimą 8 konvencijos straipsnį (teisė į privatų ir šeimos gyvenimą), nes jau būtų spėjęs paskubomis su visais trenksmais mums išaiškinti, kad teismas nustatė, esą tarp pareiškėjo, kuris skundžiasi Hitrou oro uosto keliamu triukšmu, ir Hitrou oro uosto užsimezgė šeimos teisiniai santykiai. Nors kas ten žino šiais laikais....gal kada ir apie tai jo paskyroje paskaitysim.

325511562_753220569558551_3810443427518491620_n.jpg