Reformatorius Nausėda: dabar yra labai palankus metas Vakarų Balkanų šalims vykdyti reformas

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/reformato... 2022-12-07 17:52:00, skaitė 199, komentavo 1

Reformatorius Nausėda: dabar yra labai palankus metas Vakarų Balkanų šalims vykdyti reformas

Kaip ir visus kitus svarbius susitikimus, G. Nausėda atskrido kariniame lėktuve įtaisytoje specialioje kapsulėje.

Gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda dalyvavo Albanijos sostinėje Tiranoje vykusiame Europos Sąjungos (ES) ir Vakarų Balkanų šalių viršūnių susitikime.

Daugiausia dėmesio susitikime skirta ES ir Vakarų Balkanų šalių politinio ir ekonominio bendradarbiavimo stiprinimui, atsparumo ir saugumo Rusijos sukelto karo Ukrainoje kontekste didinimui.

Kalbėdamas ES ir Vakarų Balkanų šalių susitikime G. Nausėda teigė, kad Rusijos vykdomo karo Ukrainoje kontekste šalims bendramintėms yra svarbu būti vieningoms ir bendradarbiauti ieškant sprendimų Rusijos karo neigiamiems padariniams įveikti.

„Ypatingą dėmesį reikėtų skirti integruotos, atsinaujinančiais energetikos šaltiniais paremtos regiono rinkos sukūrimui, nes tai yra atsparumo Rusijos energetiniam šantažui garantas, bei energijos kainų augimo suvaldymui“, - susirinkusiems pasakė valstybės lyderis.

Jis akcentavo, kad Lietuva pasisako už bendradarbiavimo tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių stiprinimą ir palaiko šalių aspirančių nuopelnais bei jų reformų įgyvendinimu grįstą ES plėtrą.

„Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje kontekste iš savo partnerių Vakarų Balkanuose tikimės solidarumo su ES pozicija Ukrainos ir paramos jai atžvilgiu, Kremliaus agresijos pasmerkimo ir prisijungimo prie ES sankcijų Rusijai politikos įgyvendinimo. Mūsų vertybės, veiksmai ir pozicijos užsienio politikos klausimais turi sutapti, priešingu atveju bus sudėtinga kalbėti apie tolesnę eurointegraciją“, - tarė vyras.

G. Nausėda pabrėžė, kad ES šalies kandidatės statuso suteikimas Ukrainai ir Moldovai davė teigiamą impulsą ES plėtros procesui.

„Dabar yra labai palankus metas Vakarų Balkanų šalims vykdyti reformas ir stumtis į priekį narystės ES klausimu“, - atskleidė politkas