Vaiko eutanazija be tėvų pritarimo - Kanadoje

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.nationalreview.com... 2022-11-22 09:27:00, skaitė 232, komentavo 1

Vaiko eutanazija be tėvų pritarimo - Kanadoje

Visada sakau, kad jei norite sužinoti, kas gali būti blogai sveikatos priežiūroje (ir visuomenėje) artimiausiais metais, turėtumėte skaityti etikos straipsnius profesiniuose žurnaluose.

Pavyzdys: Dabar Kanadoje įteisinus mirtiną eutanaziją 18 metų ir vyresniems pacientams, kurių mirtis yra "numatoma" (neaiškus apribojimas, kuris ilgainiui tikrai bus panaikintas), uolūs bioetikos specialistai aprašo siūlomą protokolą, kuris reglamentuos vaikų eutanaziją, kai teisinė valdžia bus išplėsta ir įtrauks nepilnamečius (kaip tai padaryta Nyderlanduose ir Belgijoje). Iš Oksforde leidžiamo žurnalo "Journal of Medical Ethics" publikacijos "Medically Assisted Dying in a Paediatric Hospital":

Visais kitais atžvilgiais [išskyrus tai, kas inicijuoja diskusiją dėl eutanazijos] mūsų darbo grupė šiuo metu nusprendė MAID praktiškai ir etiškai vertinti kaip lygiavertę kitoms medicininėms praktikoms, kuriomis nutraukiamas gyvenimas. Toks MAID teorinis apibrėžimas pateisinamas tuo, kad šioms praktikoms būdingas bendras tikslas - palengvinti nepakeliamas kančias ir palengvinti paciento mirtį jo paties sąlygomis... ir atspindi mūsų rūpestį, kad MAID konceptualizavimas neužkrautų papildomos naštos pacientui ir nesuvaržytų teisių ir laisvių, į kurias pacientai paprastai turi teisę.

Nepamirškite, kad čia kalbama apie tai, ar gydytojams turėtų būti leista žudyti vaikus. Galima būtų manyti, kad - mažų mažiausiai - tokiems nužudymams turėtų būti reikalingas tėvų leidimas. Bet ne. Jei vaikas laikomas pakankamai subrendusiu priimti sprendimus, tėvai gali būti neįtraukiami į diskusijas dėl mirties. Iš tiesų, autoriai numato scenarijus, kai gydytojai net nepraneša tėvams, kad ketinama nužudyti jų vaiką! (Mano kursyvas.)

Tačiau jei veiksnus [teisiškai nepilnametis] pacientas aiškiai nurodo, kad nenori, jog jo šeimos nariai dalyvautų priimant sprendimus, nors sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai gali paraginti pacientą persigalvoti ir įtraukti savo šeimą, galiausiai reikia paisyti veiksnių pacientų pageidavimų dėl konfidencialumo. Jei MAID praktiškai ir etiškai laikome lygiaverčiu kitiems medicininiams sprendimams, kurie lemia gyvybės pabaigą, tuomet konfidencialumas dėl MAID turėtų būti tvarkomas taip pat.

Ar galite įsivaizduoti, kad aplankytumėte savo sergantį vaiką ir sužinotumėte, kad ligoninės gydytojai jį nužudė, nes jis pats prašė mirti ir norėjo, kad apie tai nesužinotumėte? Pyktis ir kančia būtų neįsivaizduojami. Ir, žinoma, turime panaikinti bet kokią stigmą, paverčiant vaikų eutanaziją dar viena nuobodžia medicinine procedūra:

Siekdami apsaugoti darbuotojus nuo galimo smurto ir socialinio priekabiavimo, neskelbsime savanoriškai MAID teikti sutikusių The Hospital for Sick Children sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų vardų ir pavardžių, taip pat neatskleisime viso darbo grupę sudariusių asmenų sąrašo.

Tačiau mes, kaip institucija, viešai aptarsime MAID teikimą, siekdami normalizuoti šią procedūrą ir sumažinti socialinę stigmą visiems dalyviams. Teisinga ir tinkama, kad ši pareiga tektų gerai aprūpintai institucijai, o ne gulėtų ant atskirų pacientų ir paslaugų teikėjų pečių.

Straipsnis ilgas, jame pateikiamos eutanazijos protokolų schemos. Tačiau esmė ta, kad ruošiamasi keisti įstatymą, kad Kanados gydytojai galėtų žudyti nepilnamečius, ir, matyt, gydytojai jau pasisiūlė savanoriškai žudyti.

Siaubinga. Nemoralu. Ir parašyta tokia bešališka ir sterilia proza, kad skaitant straipsnį stingsta kraujas.