Lapkričio 7 d. – 105-osios Spalio revoliucijos metinės

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-11-08 22:31:00, skaitė 145, komentavo 10

Lapkričio 7 d. – 105-osios Spalio revoliucijos metinės

Tai buvo Revoliucija. Revoliucija, pakeitusi ir Rusiją, ir likusį pasaulį, suteikusi pasauliui geopolitinę alternatyvą.

Pasaulis tapo daugiapoliu. Tradiciniame politikos moksle, be Pirmojo pasaulio šalių, atsirado ir Antrojo bei Trečiojo pasaulio šalys. Ir tai buvo labai nemalonu vadinamojo Pirmojo pasaulio šalims.

Tarybų Sąjungoje ši šventė buvo švenčiama kaip viena pagrindinių valstybinių švenčių – demonstracijos Raudonojoje aikštėje ir miestų gatvėse.

Gimę TSRS prisimena tas emocingas lapkričio demonstracijas su tėvais ar klasės draugais. Jausmingos ir didingos buvo demonstracijos. Prisiminus šias demonstracijas dar ir dabar šiurpuliukai per kūną eina…

Kad ir kaip būtų bandoma sumenkinti Spalio revoliucijos reikšmę ir jos pasekmes, jos yra per didelės ir reikšmingos, kad pasisektų: beveik visi mūsų šalyje ir pasaulyje vykstantys socialinio politinio pobūdžio reiškiniai ir įvykiai yra tiesioginis ar netiesioginis Spalio revoliucijos produktas.

Ir jokia dekomunizacija to nepakeis. Pagal savo įtaką pasaulio istorijai tik Didžiąją Prancūzijos revoliuciją galima palyginti su Didžiosios Spalio revoliucijos įvykiais. Ir net tada tik iš dalies.

Mūsų šaliai revoliucija tapo tuo epochiniu įvykiu, kuris Rusiją/TSRS pakėlė į naują socialinio-istorinio išsivystymo lygmenį, padarė šalį pasauline galia, suformavo patrauklų geopolitinį projektą, įrodantį, kad mūsų šalis yra pajėgi pasiekti didžiausių laimėjimų.

Šis procesas neapsiėjo be kraujo ir ekscesų ant žemės, bet istorija tikrai nėra kruvinesnė nei britų, prancūzų ar amerikiečių, o rusiškas mesianizmas neabejotinai labiau nesuinteresuotas nei amerikietiškas „universalių vertybių“ sodinimas iš Pax America.

Rusijos Federacijoje, 1996–2004 metais, ši šventė buvo paskelbta Susitaikymo ir santarvės diena. Nors tais metais jis tokiu netapo. O nuo 2005 metų ši diena nustojo būti valstybine švente.

Bet atsirado Tautos vienybės diena, švenčiama lapkričio 4-ąją. Kurio prasmę iki galo supratome tik dabar, kai savanorių būriai perėjo į kovos su neonacizmu ir Amerikos kolonializmu frontą.

Neatsitiktinai tiek daug šalių beldžiasi į BRICS ir ŠOS duris.

Tačiau svarbiausia apie šią datą – lapkričio 7 d., tai, kad Rusijoje nustota be atodairos keikti Tarybų Sąjungą ir viską, kas su ja susiję, matydami praeityje tik juodus ir negražius dalykus.

Deje, ko nepasakyčiau apie litukriją….