Ukrainos elektros pastočių ir dujotiekių remontui Lietuva skyrė įrangos už beveik 100 tukst. Eur.

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/ukra... 2022-10-29 00:12:00, skaitė 214, komentavo 4

Ukrainos elektros pastočių ir dujotiekių remontui Lietuva skyrė įrangos už beveik 100 tukst. Eur.

Rusijai tikslingai naikinant Ukrainos energetikos infrastruktūrą, „EPSO-G“ grupės bendrovės „Litgrid“ ir „Amber Grid“ pažeistų elektros pastočių ir dujotiekių remontui skyrė įrangos už beveik 100 tukst. Eur. Pagalba Ukrainos elektros ir dujų operatoriams bus perduota per nevyriausybinę organizaciją „Blue/Yellow“.

„EPSO-G“ yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės AB „Litgrid“, AB „Amber Grid“, UAB „Baltpool“,  UAB „Tetas“, UAB „Energy cells“ bei netiesiogiai kontroliuojama UAB „GET Baltic“.

Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Sulaukusi Ukrainos pagalbos prašymo, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ skyrė įrangos už 74 800 eurų: 110–330 kV pirminius įrenginius, srovės ir kombinuotus transformatorius, izoliatorius, srovės transformatorius ir skyriklius, 330/110 kV autotransformatorių. Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kolegoms iš Ukrainos siunčia paramos už 18 000 eurų. Įranga Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatoriui padės atstatyti pažeistus dujotiekius.

Parama Ukrainos energetikos infrastruktūros įmonėms surinkta ir vežama padedant LR ambasadai Ukrainoje, Energetikos ir Susisiekimo ministerijoms. Dalis šios įrangos šiandien jau yra pasiekusi Ukrainą, ji leis ukrainiečiams grąžinti elektros tiekimą miestams.

„Rusijai sąmoningai naikinant Ukrainos energetikos infrastruktūrą, sulaukėme mūsų kolegų iš Ukrainos elektros perdavimo operatoriaus „Ukrenergo“ pagalbos prašymo. Iškart įvertinome, kokius turime įrangos rezervus ir ką galime perduoti mūsų kolegoms. Dalis įrangos jau yra Ukrainoje ir ji leis atstatyti Ukrainos aukštos įtampos skirstyklas. Mes puikiai suprantame, kad gerai veikianti energetikos infrastruktūra ukrainiečiams yra labai svarbi. Ji padeda kovoti fronte, vystyti ekonomiką, apšviesti ir sušildyti namus. Todėl padedam ir padėsim kuo tik galime savo kolegoms ukrainiečiams, kad jie laimėtų šį karą“,  – sako „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis.

Kaip pabrėžia „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius, pagalba buvo parinkta atsižvelgiant į ukrainiečių nurodytas reikalingiausias priemones.

„Nuo karo pradžios žinome, su kokiais iššūkiais susiduria Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatoriaus žmonės, kuriems tenka nepaisant pavojaus remontuoti artilerijos išdaužytus dujotiekius. Dujų nuotėkiai karo akivaizdoje kelia dvigubą grėsmę – dujų tiekimo nutrūkimo ir dujotiekio sprogimo. Todėl greitas vamzdynų remontas yra itin svarbus. Atsižvelgdami į ukrainiečių poreikį, kariaujantiems kolegoms siunčiame aštuonis STOPKIT vamzdynų remontų komplektus. Būtent tokia medžiaga yra labiausiai tinkanti greitam pažeistų dujotiekių „užlopymui“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius N. Biknius.

Nuo spalio vidurio Maskvos pradėtas intensyvus Ukrainos bombardavimas padarė didelės žalos elektros ir dujų perdavimo infrastruktūrai. Dėl to miestams laikinai trūko dujų, elektros, gyventojai buvo raginami vartoti mažiau.

Atstatyti apgadintą Ukrainos energetikos infrastruktūrą padeda ne tik Lietuva, tačiau ir kitos Europos Sąjungos šalys bei tarptautiniai partneriai.

Apie „Litgrid“:

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.

Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Apie „Amber Grid“:

„Amber Grid“, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius, eksploatuoja 2285 km ilgio aukšto slėgio dujotiekių tinklą visoje Lietuvoje, valdo 68 dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei 2 dujų kompresorių stotis. „Amber Grid“ sistema sujungta su keturių valstybių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos SGD terminalu. Gerai išvystyta Lietuvos dujų perdavimo sistema tarnauja kaip regioninis dujų perdavimo šiaurės kryptimi, link Latvijos ir pietų kryptimi, link Lenkijos, koridorius. „Amber Grid“ įgyvendino strateginį energetikos projektą GIPL, kuris sujungė Lenkijos ir Lietuvos, taip pat Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjunga.

Šiuo metu bendrovė įgyvendina kitą strateginį Energetikos projektą ELLI, skirtą padidinti dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos. Siekiant dujų sektoriaus dekarbonizacijos tikslų, bendrovė aktyviai veikia kurdama sąlygas Lietuvos dujų perdavimo sistemą pritaikyti žaliųjų dujų, įskaitant vandenilį, transportavimui. „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių antrinį sąrašą. Kontrolinį akcijų paketą valdo įmonių grupė „EPSO-G“.