Padėties įvertinimas be propogandonų pezalų

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-09-18 13:37:00, skaitė 502, komentavo 11

Padėties įvertinimas be propogandonų pezalų

Dažnai yra klausiama, kodėl tai kas vyksta Okrainoje yra Rusijoje vadinama specialia karine operacija o ne karu?  Iš tiesų tai pats klausimas yra suformuotas neteisingai. Jei suformuluoti teisingai, jis turėtų skambėti taip - Kodėl Rusija pradėjo specialią karinę operaciją o ne karą?

Sun Tzy, savo karo teorijoje ("Karo menas") yra išdėstytos tam tikros taisyklės - sugriauk priešo užmačias. Sekantis punktas- sugriauk priešo sąjungas. 

Sugriauk užmačias. Kas yra užmačios ir kas yra priešas Rusijai? Nelabai galima tiksliai įvardinti priešą, kaip tokiame žaidime, kada vienas nusisukęs stovi, o jam iš užpakalio duoda pendelį, tas atsisuka - o visi stovi ištiesta ir atkišę nykščius aukštyn. Taip ir  dabar, stovi 50 šalių atkišę nykščius - ir tipo mes čia nė prie ko. 

Tai va Rusijai ir reikia išsiaiškinti kas yra iš tiesų priešas, o likusieji tai priešo sąjungininkai. O pergalė yra pasiekiama prieš priešą, tai yra kol jus nenugalėsite priešo, tai pas jus nebus jokios pergalės.

Štai kodėl yra tikslinga sugrįžti į 2013 metus ir įvertinti įvykius, kurie įvyko tais metais Okrainoje.

2013 metais Okraina buvo labai gera, dinamiškai besivystanti šalis. Ji nenorėjo į jokį JevroSojūzą ir Eurazijos sąjungą. Kodėl? O todėl, kad iš Rusijos ir Kazachstano gaudavo pigius energijos resursus, o iš Europos ji gaudavo rinką ir pigius kreditus. Nuostabi pozicija, beveik dėl nieko nereikia stengtis. 

Taigi, kas atsitiko? 

Janukovyčius atskrdo į Vilnių, o Merkel, laikydama jį už sagos, pasakė jam, kad jis turi pasirašyti asociacijos su JevroSojūzų sutartį. Janukovyčius pasakė „Ne“. O jam pasakė, - na ko gi jūs taip, mes taip iš jūsų tikėjomės. Kas pasakė? Vokietijos kancleris pasakė. 

Kodėl Vokietijai to reikėjo? 

Vokietija turi visiškai aišku ir suprantamą interesą. Vokietija visada, ir visą jos gyvavimą per pastaruosius kelis šimtus metų

užsiėmė vienu paprastų reikalu - augino savo įtaką, ekonomiką ir valdžią. Ir kada visų šitų šimtmečių eigoje nusiritama iki kracho, 

ji vėl daro tą patį.

Ką gavo Vokietija? Arba kas nutiko toliau, kada Janukovičių privertė pasirašyti susitarimą su opozicija dėl politinės krizės sureguliavimo Okrainoje ir netgi Merkel buvo garantas to popieriaus, kurį jis pasirašė. O jau kitą dieną visi tuo popierium nusišluostė savo subines ir surengė perversmą. Bet vėl gi, perversmas yra netinkamas žodis. Tai ne perversmas, tai okupacija. JevroSojūzas okupavo Okrainą, pasistatydami ten marionetinę valdžią.    

Tai kas vyksta toliau, jau vyksta ne Okrainos interesų naudai. 

Nes Okrainos interesas buvo - melžti iš dviejų karvių. Taigi, prezidentu pastatomas Porošenka.  Beje, Okrainoje yra taikoma ta pati trijų lyderių schema kaip ir Rusijoje. Tada Rusijoje irgi valkiojo tris lyderius - Nemcovas, Kasjanovas, ir Kasparovas. Trys, atseit, 

lyderiai, vienas iš kurių garsus visame pasaulyje sportininkas.  Ir Okrainoje yra trys garsūs lyderiai, vienas iš kurių pasaulinis sportininkas, (Kijevo meras Kličko su atidaužytomis smegenimis).

Viena ir ta pati metodičkė.

Taip šalis buvo okupuota, toks teisingas žodis. Bet štai dalis šalies pradėjo priešintis šiai okupacijai - Luganskas ir Doneckas.

Na o kas nutinka vėliau, devinioliktaisiais, dvidešimtaisiais, dvidešimt pirmaisiais metais. Pradeda burtis koalicija. Vokietija pradeda burti koaliciją prieš Rusiją. Tame ir yra tikroji Vokietijos esmė - drang nach osten. Tokia ji buvo šimtmečių eigoje. Vokietija gauna žmogiškuosius išteklius, gamtos išteklius, naudingų iškasenų turtus, maisto išteklius ir rinką. Tai natūralus jos noras plėstis.

Galima pasižiūrėti kaip keturioliktais metais Putinas atvyksta į Austriją ir susitinka su Austrijos prekybos ir pramonės rūmų verslininkais. Ten vienas užsilipa ant tribūnos ir pasako, kad anksčiau Okraina buvo Austrijos. Na Putinas tai paverčia į pokštą. O tai visai ne pokštas. O jie tai laiko savo žemėmis, ir ilgus šimtmečius. Tai ir yra tas kelias kuriuo jie visada eina.

Tai štai, jie pradeda burti šią koaliciją. Koaliciją iš lenkų pirmiausia, iš buvusios Austro-vengrijos, britonų ir pindosų.

Tam, kad suprasti kas vyksta tikrųjų,  reikia suprasti kiekvienos iš šios koalicijos šalies interesus. 

Kokie yra Lenkijos interesai? Žemių restitucija, kurios randasi Okrainos teritorijoje, ir nekilnojamasis turtas. Tai reiškia, kai tik Okraina įstos į JevroSojūzą, ji turės pasirašyti restituciją, tai yra lenkijos aristokratija atgaus savo žemes, savo nekilnojamojo turtą.  Buvusi aristokratija, na iš tiesų ji ne buvusi, bet tiesiog pasidalinusi - Austro-Vengrijos, Slovakijos. Tai irgi jų žemės, jie taip pat nori gauti savo gabalą.

Sekantis interesas yra D. Britanijos interesas. O kame yra ju interesas? Britonų interesas visada yra vienas ir tas pats. Jau šimtus metų jis yra toks pat ir nesikeičia. Kaip pasakė Čerčilis - Britanija gali turėti įvairių sąjungininkų, bet mūsų interesai yra vieni ir tie patys - davesti Vokietiją iki kracho būsenos. Todėl jei Vokietija lenda į karą ar į kažkokį kipišą - vadinasi jai reikia tame padėti. Tegul lenda, ir pakurstyti kiek tik galima 

Ir pagaliau pindosų interesai. USA interesai yra tame, kad kuo daugiau ten, Europoje, bus šūdo, tuo daugiau mes ten tieksime ginkluotės. Pratestuosime ginklus, pratestuosime savo kariškius, pavarysime į ten maisto, pavarysim energo-resursų, ne dykai, žinoma. 

Viskas, jau susirinko visi.Koks buvo projektas? 

O projektas buvo toks, kad Okraina staiga užpuola Krymą ir visos šalys ją palaiko taip kaip palaiko dabar. Plius dar, taip vadinamo, Iljos Ponomariovo pasipriešinimo organizavimas Rusijoje su baltai-žydra vėliava ir jau paruoštu planas padalinti Rusiją į gabalus.

Planas buvo paruoštas dar 2018 ar 2019 metais Maskvoje, Tolerancijos institute. Čia nuoroda. Šitie žmonės labai mėgsta prisidengti "žydų klausimu".

Gal patys žydai ir nesižavi tokiomis idėjomis, kurios aptariami tame jų tolerancijos centre pravedamose konferencijose. Konferenciją kurią vedė Gozmanas, sakoma, kad Rusija negali išlaikyti erdvės kuria ji dabar užima ir jai reikia atsitraukti, o jiems dabar šioje konferencijoje reikia nuspręsti kiek atsitraukti - iki Volgos ar iki Uralo. Štai toks buvo planas.

Kodėl buvo pradėta speciali karinė operacija, o ne karas? 

Todėl, kad reikėjo sugriauti planus nepradedant karo, nes karui jau buvo viskas paruošta.

Rusija pradėjo specialią karinę operaciją ir tai sugriovė visus jų planus. 

Toliau, pagal Sun Czy, reikia griauti sąjungas.

Rusija rado vieną skausmingą tašką.  Jai padėjo. Šis skausmingas taškas yra tarp Vatikano ir lenkų. Kada sakoma Vatikanas, reikia turėti omeny jog tai aristokratija, Europos aristokratija, būtent buvusios Austro-Vengrijos aristokratija.Kada sakoma Vatikanas, žmonės, mažai supranta, kas tai yra Vatikanas. O Vatikanas  - tai yra geriausia pasaulyje žvalgyba. Mosadas - net šalia nestovėjo Vatikano žvalgybos. Vatikanas yra galingiausia žvalgyba pasaulyje.

Kodėl sakoma - valstybė Vatikanas, o todėl, kad ji turi jėgos struktūrą. Todėl kad yra mokesčiai. Paklausit kokie dar mokesčiai, juk mažas kaip špyga. Mažas, o renka mokesčius nuo visos Pietų Amerikos, dešimtinę renka.

Ir įdeda pinigus per visas tas struktūras kurios žinomos, bankai visokie ir pan. O ten paprasčiausiai Vatikano pinigai sukasi.

Taigi, Vatikanas pas save Italijoje sukūrė žmogaus orumo institutą, Dignitatis Humanae Institute (DHI), esantį Kolegarde, kuris ėmė ruošti politikus Europai. Tame tarpe jis paruošė ir chocholišką "Azov", ir ne tik ruošė bet, dar ir finansavo. 

Todėl kada jūs matote kadrus, kada prezidentas Zelenskis atvyksta į pozicijas ir priešais jį stovi Azovo vadas, ir štai tas vadas jį  pasiunčia, norisi paklausti kodėl jis siunčia? O siunčia todėl, nes

kas toks Zelenskis jam yra? Tu man nemoki ir tu man

neįsakinėji. Kodėl aš išvis turėčiau tavęs klausytis, kas tu toks iš vis esi, kažkoks buvęs klounas.

Kodėl jie, azovcai, taip ilgai sėdėjo Mariupolyje?

Na todėl, nes jie gaudavo pinigų tada už kiekvieną dieną - kuo ilgiau sėdi - tuo daugiau pinigų gauni. Taigi, kada mes sakome Vatikanas, tai reiškia aristokratija, kuri veikia per Vatikano institucijas.

Nesantaikos taškas su lenkais, o lenkai kaip žinoma taip pat savo teritorijoje ruošė smogikus, taip pat treniravo stovyklose, taip pat ir finansavo, atsirado dėl Lvovo miesto.

Nes ir vienas pasakė, kad tai mano, ir kiti pasakė - ne, tai mūsų. Vienas sako pas mane ir dokumentai yra,  kiti irgi pasakė ne,  mes taip pat dokumentus turime. Ir kada Rusija ant to skausmingo taško spustelėjo, spustelėjo taip, kad tada popiežius labai pasiprašė atvykti į Maskvą, tiesiog po savaitės.

Tačiau Maskvoje jie jo nepriėmė ir jis išvyko į Kazachstaną. Na jūs ten pasikalbėkite su Vladimiru Vladimirovičium. Mes esame pasiruošę viską padaryti viską, kad tik Lvovo neatiduotų lenkams.

Tai ir yra sąjungų griovimas. 

Sekanti sąjunga tai JevroSojūzas. Kada Porošenko pasirašė asociaciją su JevroSojūzu, bundestage stačiomis  plojo. Tai buvo jų triumfas, pergalė. 

Na o šiai dienai jie jau suprato, kad ekonomiškai šito karo jie nepatraukia. Suprato ir tai, kad apskritai vyksta jų ekonomikos žlugimas. Tai, kad biurgeriai šąla - tai mat juos velniai, jie visada šalo. Tačiau ekonomika negali veikti, jei pasaulis globalus, rinka globali. Jeigu ta pačią detalę galima pagaminti Kinijoje pigiau, vadinasi ją gamins Kinijoje pigiau. O gaminama ji iš dujų, o dujos ateina iš Rusijos.

Štai atvažiuoja Makronas, atvažiuoja Šolcas, atvažiuoja net Dragi į Kijevą ir susitaria, kad reikia eiti į derybas. Tačiau čia atskrenda toks susivėlęs Boria ir viską per vieną dieną sugriauna.

Dar toks pat kartas prieš tai buvo tada, kada buvo susitarta Stambule. Jau beveik viskas buvo sutarta, tačiau vėl atskrido Boria ir vėl viską sugriovė. Tai buvo pirmas kartas. Tai yra, jis du sužlugdė sandorį. Visi du kartus susitarė tarpusavyje ir du kartus Boria viską sužlugdė. Todėl jie pridėjo neįtikėtinas pastangas, kad Borisas dabar būtų nuimtas. 

Tas reiškia, kad šitos dvi sąjungos yra sunaikintos, Britanija ir JevroSojūzas. Jie suprato, kad Britanija žaidžia prieš juos.

Kas bus toliau?

Na, pasibaigus specialiai karinei operacijai bus karas. Karas gali būti šaltas, gali būti karštas, gali būti prekybinis. Karas gali nevykti Okrainos teritorijoje, tačiau jis gali, pavyzdžiui, persikelti į Atlanto vandenyno teritoriją.  Staiga pradės sproginėti dujų pervežėjai. Kažkas netyčia užsirūkė cigaretę ir štai - bum. Tai yra, karas jūroje gali kilti visiškai realiai. Ne su kariniais laivais, o va būtent su dujų vežikais. Tarp kitko tai labai ekologiška. Jei susprogdinti tanklaivį - bus naftos dėmė, tada ją reikia dar išvalyti.  O nuo dujų nieko nebus, ramiai sau sprogs ir eis į dugną. Štai kodėl tas ilgam.

Kada baigsis karas? Karas baigiasi tada, kada yra susitariama apie būsimą pasaulio tvarką po karo. Ir kol nebus susėsta už stalo tartis dėl pasaulio ateities - tol nieko nesigaus.

Būsima pasaulio tvarka gal bus tokia, kokią pasiūlys Rusija, 

o gal Rusija pasiūlys kartu su Kinija, Iranu, ir Turkija. Štai jie buvo susitikę ant dienų. Jei jos pasiūlys savo pasaulio sanklodą ir Atlantinės šalys priims šią tvarką - tada karas ir pasibaigs.