Algimantas Rusteika: Sakot, nieko nepadarėm?

Autorius: Algimantas Rusteika Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2022-08-17 17:57:00, skaitė 257, komentavo 2

Algimantas Rusteika: Sakot, nieko nepadarėm?

Sakot, nieko nepadarėm? Eina antri metai po Maršo, ir praktiškai nieko iš suplanuotų visuomenei kategoriškai nepriimtinų, antikonstitucinių, prigimtinę šeimą ir tradicijas griaunančių įstatymų bukalaurai nepriėmė. Nors turi visą valdžią ir balsų pakanka - štai todėl taip ir siunta, štai todėl jų užsiundyti ir taškosi išskyromis sarginiai pseudožurnalistai.

Tačiau yra vienas niuansas, į kurį laikas atkreipti visuomenės dėmesį, nes bukalaurai ir jų kišeninė propagandaisklaida tą sąmoningai nutyli. Laikas suprast, kur jų melo šuva pakastas.

Pastebėjot, kaip jie stumte stumia "partnerystes", o dėl Stambulo konvencijos ir "neapykantos kalbos" nuo šio pavasario apsiramino. Ai, mums tai "tipo prasme", kaip sako mamutėlis, nebesvarbu. Trečias asmuo bukalaurų valstybėje, Čmil net prikišo mums - reikalaujate nesvarstyti Stambulo konvencijos, bet juk mes jos ir nesvarstom!

Nejaugi manot, kad jie to atsisakė, kad tai nebesvarbu jiems? Tai pagalvokit dar bent porą kartų. Nes tas jiems ypatingai svarbu, tai galutinis jų tikslas, dėl to babkės mokamos. Tiesiog dabar slaptai nuo žmonių, niekur neskelbiant atrastas būdas, kaip Konstitucijos pažeidimus įteisinti be mūsų ir be "nepriklausomos ir laisvos" Lietuvos teritorijos administratorių.

Prie Vladimiro Iljičiaus juk irgi TSRS valdė ne ministrai, o komisarai. Net vyriausybė tada taip ir vadinosi - "Komisarų Taryba". Dabartinės EURS (Europos Socialistinių Respublikų Sąjungos) ministrai irgi vadinasi komisarais. Juokinga būna stebėti, kaip mūsų propagandasklaida juos vadina ne komisarais, o "komisijos nariais", nors visa Europa ir pati ES vartoja seną gerą žodį - "komisarai".

Mes net turime ten savą komisarą - tokį tūlą Sinkevičiuką nekalto, intelekto nesudarkyto šešiolikmečio veidu malančio "Pravdos" vedamųjų stiliaus brudą. Jis smulkiai pasakys, kokias milijardines nesąmones reiks daryti dėl "žaliosios ekonomikos", bet nepasakys, ką nubalsavo pats asmeniškai prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją.

O nubalsavo šaikos nariai, iš anksto susitarę ir bendrai veikdami, štai ką. Priėmė Liaudies Komisarų Tarybos, droviai vadinamos "Komisija", direktyvos projektą, kurią teiks tvirtinti vadinamajam ES Parlamentui. Pagal ES sutartį, kurią pasirašėm už Dosia skalbimo miltelių pakelį ir butelį pigiausio alaus, valstybių - ES narių - baudžiamieji įstatymai turi būti suvienodinti vienbalsiai. Tuo tarpu direktyva priimta pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o tai reiškia, kad valstybės narės veto teisės nebeturi.

Pagal šią komisarų "direktyvą" Stambulo konvencija bus įtraukta į privalomą ES teisę ir viskas. Ir užsikniskit su savo konstitucijomis ir nepriklausomybėmis. Ir visos ES valstybės bus priverstos pritaikyti savo įstatymus prie lyčių požiūriu pagrįstos kovos su smurtu vizijos. 

Geriausiai į tai atsakė Bulgarijos Konstitucinis Teismas - jei įteisinamos 72 "socialinės lytys", tai ir pati Stambulo konvencija, kuri "kovoja su smurtu prieš moteris", tampa loginiu nonsensu, nes šioje lyčių mišrainėje tampa nebeįmanoma atskirti, kas yra vyras, o kas yra moteris.

Direktyva nustato, kad “reikia imtis veiksmų tiek Stambulo konvenciją ratifikavusiose, tiek jos neratifikavusiose valstybėse narėse“. Įvedama totali visuomenės nuomonių cenzūra, prisidengiant "neapykantos kalba", kuri yra teisinė suktybė cenzūruoti bet kokią kritiką ir nėra tiksliai apibrėžta jokiame privalomame tarptautinės teisės akte. Galite juoktis, galite verkti dėl tokio idiotizmo, tačiau Europos komisarai savo dokumentuose remiasi... feisbuko statistika ir “bendrijos standartais", kur "neapykantos kalba" laikomas net nepritarimas mažumų gyvenimo būdui.

Direktyvoje netgi teigiama, kad apie šališkus motyvus galima spręsti iš bendro kalbos turinio ar konteksto. T.y., galima bus mus nubausti net ne už tai, kas pasakyta, o už tai, kas nepasakyta, bet ką galima suprasti iš konteksto. Už vadinamąją "Ezopo kalbą", už ką net tarybiniai įstatymai nedrįso bausti ir cenzūra pasitenkindavo tik publikacijos draudimais. Ir bus galima bausti - kas svarbiausia! - ir už politines pažiūras, kurias juk laisvai galėsi pritempti iki "šališkumo" ir priešininko "įsižeidimų".

Taigi, ponai (o gal vėl jau draugai?), sugrįžome į senąją, gerąją TSRS, kurią isterijos traukulių tampomi "kovotojai su rusais" ir ordinų "už nuopelnus Lietuvai" brancovskajoms dalintojos veidmainiškai smerkia. Ir mes juk ten turime demokratinį sinkevičiukų ir maldeikienių balsą - valio, draugai!

Žinau - dabar bemat išlįs koks nors sofos "kovotojas", nepaaukosiantis nei cento už bendrą reikalą ir nepajudinsiantis nei per milimetrą savo storos, tingios subinės. Ir ims aiškinti, kad nepasakau ką daryti, kad viskas pasikeistų, jam nepaaukojant nei cento ir nei per milimetrą nepakrutinant savo storos, tingios subinės.

Pirma - tai reikia paaukoti savo brangiausias dvi minutes laiko, nueiti į šią nuorodą, pasiskaityti išsamiau ir pasirašyti peticiją, kurią pasirašo daugelio Europos valstybių piliečiai.

Antra - pakelti savo storą, tingią subinę ir nueiti į rinkimus, kad tie 20 % debilų dar kartą su jūsų tyliu pritarimu tingint bent pabalsuoti prieš tai, ko nenorit, nebeišrinktų mums visiems bukalaurų. Na, nebent jums tai labai patinka, tai tada galit dabar ir toliau smagiai inkšti, o ir po to dar kelis metus galėsit cypauti, kaip "mes nieko negalim".