Kaip veikia Jevropeiska demokratija

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-07-14 03:48:00, skaitė 553, komentavo 13

Kaip veikia Jevropeiska demokratija

Liverna dešra  Olafas Šolcas pradėjo maištauti ir sulaikė ginkluotės siuntimą į Banderstaną. Ir prieto užspaudė desėtką milijardų jevrikų „pagalbos Okrainai“ – kada jam dašuto, kad JevroSojūzas visą šią pagalbą sukurpė taip, kad už ją turėtų sumokėtų tik viena Vokietija. Ten yra labai gudri machinacija su jevrobondais, obligacijomis, – juos išduodamos Okrainai, o Vokietija padaroma garantu.

Tai kaip gi jie sugalvojo, pakoroti išdaviką:

Jie dideliuose rūmuose suorganizavo kažkokį tai pagėrimą saviems. Susirinko 1000 žmonių.

Kažkokias bobas apgirdė narkotinių mėšlu ir išdulkino. Aštuonias bobas.

Ir prasidėjo šūdo pilstymas... Iš kiekvieno čainiko klykia, kad "nelaimingas ponias" nugirdė ir išprievartavo, ir kad dešra Šolcas ten dalyvavo. O kad ten, be jo, buvo dar 999 partijos nariai, jie kukliai nutylėjo. Apie tai, kas konkrečiai nugirdė tas bobas, ir kas ir kaip ir kur jas dulkino – tyla. Ir tai, ką Šolcas  darė tuo metu, taip pat tyli.

Šiuo metu dėl šito pasidulkinimo inicijuojami parlamentiniai ir kiti tyrimai. Ir jie tą šūdą tirs, pilstys tol, su džiaugsmu pranešdami apie tarpinius rezultatus, kol Šolcas supras savo "klaidą" ir nepradės viešai atgailauti.

Kaip sakoma:– Bet kartėlis tai lieka. 

Taip buvęs „pasaulinis hegemonas“ dasimuša savo vasalų paklusnumo. Kažkam tai kambarinę pakiša padulkinti (TVF vadui Stroskano), kažkam tai Moniką-čiulpikę į Ovalinį kabinetą atsiunčia (Klintonui), o dar kažkas bus tiesiog šiaip sau - iš lubų nupaišius - apkaltintas, kaip Paleckis ar mokytoja Astra, Celofanas.