Kaliningrado blokada: kam reikia, kad Lietuva taptų karo zona?

Autorius: Kristoferis Voiška Šaltinis: https://youtu.be/hD01FWZ6gW8... 2022-06-23 06:15:00, skaitė 382, komentavo 4

Kaliningrado blokada: kam reikia, kad Lietuva taptų karo zona?

Jau kone savaitė, kaip per vadinamąjį "Suvalkų koridorių" blokuojamas plieno tranzitas į Kaliningradą.

Tuo būdu, realiai pažeidžiant Rusijos Federacijos, kaip valstybės, suverenias teises. Mat, tarptautinėje teisėje priimta nuostata, kad joks valstybės susisiekimo su savo esklavais ribojimas - negalimas. Tuo tarpu, šiuo atveju būtent tai ir yra daroma. Tiesa, Landsbergių režimo teigimu - ne Lietuvos, o ES sprendimu. Mat, ribojamas tik ES sankcionuojamų produktų tranzitas.

Šiame kontekste, kaip nekeista, mūsiškiai "gražuoliai" kartoja, kad jokios Kaliningrado blokados nėra (nes ir keleivinis, ir kt. produktų tranzitas, atseit, neribojamas).

Bet tuo jie teparodo, kad nemėgsta dalykų vadinti tikraisiais vardais. Nes tai, kas vyksta, iš esmės ir yra ne kas kita, kaip Kaliningrado blokada.

Rusai tai suvokia. Ir vargu, ar ilgainiui jie tai toleruos. Tad Lietuva, o tiksliau - "mūsiškiai" valdantieji, faktiškai provokuoja Rusiją imtis griežtų priemonių. Tuo būdu, jie grasina paversti Lietuvą karo zona. Amerikos karo prieš Rusiją zona.

Ir žvelgiant iš jų šeimininkų, JAV-NATO-ES imperijos, interesų taško - jie viską daro teisingai. Net labai. Tuo tarpu, tiek Lietuvos ir lietuvių tautos gyvybinių reikalų, tiek paprasčiausios žmogiškos moralės požiūriu - jie vykdo nusikaltimą.

Kuo ir kiek tai atsieis pačiai lietuvių tautai - atviras klausimas. Tačiau, nežiūrint esamosios situacijos, visgi leisiu sau tikėtis, kad už šį nusikaltimą vieną dieną jiems teks atsakyti.

Prieš istoriją - tai jau tikrai. O gal dar net prieš savo amžininkus. (Kaip sakoma: pagyvensim - pamatysim)...