Kaip viešoji nuomonė mums užčiaupia burną ir ką su tuo galima padaryti

Autorius: minfo.lt Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2022-06-06 20:51:00, skaitė 226, komentavo 0

Kaip viešoji nuomonė mums užčiaupia burną ir ką su tuo galima padaryti

Dažnai žmonės gali pastebėti, kad sako dalykus, kurių nenorėjo pasakyti, vengdami sakyti savo tikrąją nuomonę aštriais klausimais ar net slėpdami savo tikrąsias pažiūras.

Socialiniuose moksluose yra specialus terminas - "tylos spiralė", kuris paaiškina vieną iš galimų tokio elgesio priežasčių. Jį XX a. septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje įvedė garsi vokiečių politologijos, sociologijos ir masinės komunikacijos tyrinėtoja Elisabeth Noel-Neumann.

Remiantis šia teorija, kuo mažesnis tikėtinas idėjos rezonansas, tuo silpniau ji rezonuoja. Todėl natūralu, kad šis požiūris netaps visuotinai priimtinas, o buvę jo šalininkai anksčiau ar vėliau viešai pareikš kitokią nuomonę. Ir atvirkščiai, net ir mažai paplitusi idėja gali tapti visuotine, jei žmonės iš pradžių įtiki, kad ji yra populiari.

Teorijos aprašyme, norint ją vizualiai pavaizduoti, naudojama analogija su spirale. Spiralės gale yra žmonės, kurie viešai nereiškia savo nuomonės, nes bijo izoliacijos. Kuo labiau asmens nuomonė nesutampa su visuotinai priimta, tuo žemiau jis yra spiralėje.

Taip formuojama viešoji nuomonė moralės ir etikos srityse, ir tai daugiausia susiję su ginčytinais klausimais. Pavyzdžiui, abortų leistinumas arba totalaus piliečių sekimo teisėtumas.

Kodėl žmonės gali bijoti pareikšti savo nuomonę

Dėl baimės būti atstumtam. Bijome prarasti artimųjų palankumą dėl skirtingų nuomonių, tapti nepopuliarūs visuomenėje ar tam tikroje socialinėje grupėje. Kai kurie žmonės tikisi patyčių, tiesioginių grasinimų ir socialinės atskirties.

Norėdami išvengti susitapatinimo su mažuma, žmonės bet kokią nuomonę preliminariai vertina pagal populiarumą. Taigi tokia analizė grindžiama ne statistiniais duomenimis ar apklausų rezultatais, o abstrakčiais samprotavimais, kuriuos "visi žino" arba "visi dalijasi". Tai reiškia, kad žmonės, remdamiesi bendravimu su artimaisiais, nuomonių lyderių pasisakymais ir žiniasklaidos publikacijomis bei TV laidomis, kai kurias idėjas gali priskirti visai visuomenei.

Čia ypač svarbų vaidmenį atlieka žiniasklaida. Ji skleidžia tam tikrus požiūrius ir apeina kitus. Atitinkamai dėl jų idėjos tampa populiarios arba nepopuliarios. Kartu kiekviena svetainė ar kanalas turi auditoriją, kuri tikisi tam tikro turinio. Žiniasklaida prisitaiko prie skaitytojų ar žiūrovų.

 Kuo pavojinga tylos spiralė?

Tai kenkia ne tik atskiriems asmenims, bet ir visai visuomenei.

Žmonės pradeda keisti savo elgesį, neatsižvelgdami į savo įsitikinimus

Tai vienas iš pagrindinių tylos spiralės padarinių. Žmonės nustoja viešai reikšti savo tikrąją nuomonę ginčytinais klausimais. Pavyzdžiui, ima nekalbėti apie politiką su giminaičiais, draugais ar kolegomis.

Kitas prisitaikymo prie visuomenės nuomonės pavyzdys - 1965 m. rinkimai Vokietijoje. Dvi pagrindinės pretendentės - Krikščionių demokratų partija ir Socialdemokratų partija - ketino surinkti maždaug tiek pat balsų - po 45 %. Tačiau artėjant rinkimams Vokietijos visuomenėje ėmė stiprėti mintis, kad laimės pirmoji. Jie aktyviau vykdė rinkiminę kampaniją ir dominavo žiniasklaidoje. Galiausiai dauguma abejojančių rinkėjų stojo į krikščionių demokratų pusę. Ši partija nugalėjo socialistus 48 proc. balsų persvara prieš 39 proc. Vertinant šiuos įvykius, pirmą kartą ir buvo pasiūlyta tylos spiralės sąvoka - kito būdo paaiškinti staigaus nuomonių pasikeitimo reiškinį tyrėjai neturėjo.

Dialogas išnyksta

Daugumos nariai pradeda manyti, kad visi arba beveik visi pritaria jų požiūriui. Todėl jie drąsiau ir aktyviau ją reiškia. Tie, kurie yra mažuma, priešingai, mano, kad niekas nepalaiko jų nuomonės. Dėl to jie užima santūresnę poziciją arba apskritai tyli. Diskusija nutraukiama. Vyrauja vienas požiūris, o mažuma, net jei ji turi daug šalininkų, sutinka su tokia padėtimi. Tai gali sukelti nepasitenkinimą arba neramumus ateityje.

Susidaro klaidingas sutarimo jausmas

Tylos spiralė tiesiogiai susijusi su mūsų suvokimu. Todėl, kad ir kaip keistai tai skambėtų, aktyvi mažuma gali primesti savo nuomonę tyliajai daugumai. Svarbus vaidmuo čia tenka žiniasklaidai, taip pat kalbėtojų pasitikėjimui savimi ir atkaklumui. Jei pastarųjų yra visur, mažiau populiarus požiūris bus suvokiamas kaip populiariausias. O tikroji dauguma turės baimę būti mažuma. Todėl žmonės bus priversti slėpti savo pažiūras ir paklusti aktyvistų grupei. O visuomenėje susiformuos klaidingas sutarimo su visais kitais jausmas: niekas nesiginčija su mažiau populiaria pozicija.

Kaip susidoroti su tylos spirale?

Štai keletas pagrindinių būdų.

Nebijokite laikytis savo nuomonės

Pasak Noel-Neumann, tylos spiralė įmanoma ne tik tada, kai populiarus požiūris girdimas kiekviename kampe. Kitas svarbus komponentas - atvirų varžovų trūkumas.

Žinoma, nereikia tapti drąsių idėjų avangardu ir prieštarauti visai visiems. Tačiau turite teisę laikytis savo pozicijos ir ją viešai reikšti. Svarbiausia, kad nepažeidinėtumėte įstatymų ir gerbtumėte kitų žmonių teisę turėti kitokią nuomonę.

Raskite bendraminčių

Jei jūsų šeimos ir draugų rate nėra bendraminčių, pabandykite susirasti sąjungininkų kitur. Jiems padedant, nustosite bijoti atstūmimo. Taip pat sužinosite, kad nesate vieni, kurių nuomonė tokia pati.

Ieškant gali padėti internetas, kuriame tikrai rasite panašių pažiūrų žmonių. Išnagrinėkite socialinius tinklus, teminius forumus, komentarus po straipsniais. Tik turėkite omenyje, kad tylos spiralė egzistuoja ir pasauliniame žiniatinklyje.

Mąstykite kritiškai

Filtruokite informaciją ir ją patikrinkite. Netikėkite viskuo, ką sako ir rašo žiniasklaida. Žurnalistams taip pat taikoma tylos spiralė. Pasistenkite pažinti priešingą požiūrį, net jei jis jus atstumia. Kritiškai vertinkite teiginius, kurie pateikiami kaip bendros tiesos. Juk pastarieji gali būti visai ne visuotinai priimtini.

Būkite savimi

Sakykite ne tai, ką norite, kad žmonės iš jūsų išgirstų, o tai, ką manote. Tai vienintelis būdas būti savimi.