Selektyvi valdžios cenzūra. Švilpukai garui išleisti?

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2022-05-29 21:47:00, skaitė 585, komentavo 15

Selektyvi valdžios cenzūra. Švilpukai garui išleisti?

Stebiu Lietuvos informacinį lauką, jo palaukes, ir man kyla daug prastų minčių. Kaip taip nutinka, kad viena dalis opozicinės žiniasklaidos yra negailestingai blokuojama, o kita – nepatiria šios blokados? Antai, Aurimo Drižiaus portalas http://laisvaslaikrastis.lt iki šiol blokuojamas, o Audriaus Nako http://ekspertai.eu – ne!Imu dar du panašaus turinio portalus: http://20min.lt (http://ldiena.lt) ir http://bukimevieningi.lt. Pirmąjį, valdžia negailestingai blokuoja, o pastarąjį, jo kolegos, neliečia! Kodėl?

Gal tie "nelečiamieji" yra valdžios švilpukai valdžios paskirti garui išleisti?

Labiausiai man krito į akis destruktyvi Vaido Lekstučio veikla. Mano nuomone, jis yra tipiškas Sorošo berniukas, kurio pagrindinė idėja – Lietuvos skaldymas į smulkesnius regionus. Ne pirmi metai jis blaškosi po Lietuvą nėščias žemaitišku separatizmu, mojuodamas „žemaičio pasu“.

Pernai jis įsiminė provokaciniu interviu su mokytoja Astra Asrtrauskaite savo skandalingame furgonėlyje, vėliau tapusiame kenkimo dr.Zigmo Vaišvilos ir jo kolegų iniciatyvai dėl referendumo įstatymo simboliu.

https://www.laisvaslaikrastis.lt/audrius-butkevicius-vaidui-lekstuciui-gal-ir-noreciau-lekstuti-nusauti-taciau-del-to-kad-jis-rinktu-parasus-galiu-jam-ir-i-sikna-pabuciuoti/

2021 lapkričio 4 d. Aurimas Drižius portale „Laisvas laikraštis“ apie Vaido Lekstučio ardomąją veiklą rašė:

“Praeitą savaitgalį įvykusiame referendumo organizatorių susirinkime signataras Audrius Butkevičius maždaug taip pasakė Vaidui Lekstučiui, kuris ėmė burbėti, kas tas Audrius Butkevičius ir ką jis čia veikia : „Gal ir norėčiau Vaidą Lekstutį nušauti, tačiau dėl bendro intereso – kad jis rinktų žmonių parašus referendume, galiu jam ir į užpakalį pabučiuoti“. Kaip žinia, referendumo iniciatyvinė grupė, kurioje yra Zigmas Vaišvila, Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis, renka žmonių parašus referendumui, kad užtektų 100 tūkst. žmonių referendumui surengti. Tada Lekstutis visiems paskelbė, kad Audrius Butkevičius nori jį nušauti, ir kad Lekstutis traukiasi iš parašų rinkimo, o surinktus žmonių parašus sudegins kaip Pilėnų karžygys. Šią istoriją LL papasakojęs Zigmas Vaišvila stebėjosi, kodėl V.Lekstutis taip elgiasi. „Visi žino, kad A. Butkevičius kalba aštriai, tačiau matyt, kad Lekstučiui nepatiko Audriaus Butkevičiaus referendumo pristatymas LRT, – sakė Z.Vaišvila. (…) Z.Vaišvila mano, kad tas Lekstučio poelgis susijęs su kitomis priežastimis – pasirodo, kad jam ne itin sekėsi rinkti žmonių parašus.

Tai tik mano pastebėjimai, mėginimas suprasti, kodėl vieni portalai blokuojami, o kiti – ne.

"Būkime vieningi" nuotraukos

LDiena.lt Jaučiu pareigą pakomentuoti.

Dėl Vaišvilos-Černiauskienės-Jakilaičio-Butkevičiaus referendumo sako nuomonę jau ne kartą viešinau video įrašais. Mano nuomone, šitie asmenys specialiai yra nukreipiami į visuomenines iniciatyvas, tam kad jas perimti, diskredituoti ir sugriauti iš vidaus. Todėl referendumas buvo pasmerktas nuo jo iniciatyvinės grupės sudėties paskelbimo momento. O Vaidas rinkdamas parašus po visą Lietuvą (įsivaizduokite, koks absurdas, kai iš Žemaitijos žmogus turi trenktis į kitą Lietuvos pašalį, kad norintys poasirašyti turėtų tokią galimybę!), pats tapo to beviltiško reikalo įkaitu.

Dėl puslapių blokavimų ir kitų represijų. LDiena.lt (su visais klonais) nuolatos susilaukia bandymų sutrikdyti serverio veiklą, bandymų įsilaužti ir sunaikinti turinį, įvairiausių skundų, prokurvadūros ir mentūros represijų. Tiesiog, skaitytojai sužino apie labai mažą visos šitos kenkėjiškos veiklos dalį. Lygiai taip pat ir Vaidas nepublikuoja visko, kas vyksta BūkimeVieningi.lt "užkulisiuose". Taip yra daroma dėl poros priežasčių – kad puolančioji pusė nežinotų, kas jiems pavyko, kas ne ir kur jie galėtų "patobulėti". Tačiau LDiena.lt skiriasi nuo visų kitų "alternatyvistų" ir oficiozų – tai vienintelis portalas, kuriame kiekvienas žmogus pats savarankiškai be jokios cenzūros ir "redaktoriavimo" gali skelbti savo straipsnius. Taipogi, tai vienintelis portalas, kuriame komentratoriams suteikta visiška laisvė – naikinami tik spamas, reklama ir elementarios šiukšlės. Atitinkamai ir Landsberg chuntos gynėjai LDienai skiria daugiau dėmesio – paskirti net etatiniai spameriai, bandantys imituoti "liaudies nuomonę". Žinoma ir priemonės blokavimui naudojamos apeinant įstatymus, pagal savitarpio susitarimus – pavyzdžiui, mobiliųjų kompanijos gauna slaptus prašymus "prigesinti" vieną ar kitą LDienos domeną ir panašiai.

Su Specialios Karinės Operacijos pradžia Landsberg chunta išvis nusispjovė į bet kokius įstatymų formalumus, o vietinių ir užsienio kapitalistų valdomos "lietuviškos" IT bendrovės, apsitriedė tiesiogine to žodžio prasme ir priėjo net iki domenų naikinimo. Bet reikia suprasti, kad mes gyvename ir veikiame karo prieš Lietuvių Tautą sąlygomis, kai valdžią LTSR užgrobusi beveislių atėjūnų gauja, manipuliuodama apkvailintomis masėmis, įvykdė valstybės perversmą ir gavo leidimą iš savo globalių šeimininkų  "atlaisvinti" Lietuvos teritoriją nuo aborigenų. Tam, kad palaisniui ją apgyvendinti svetimtaučiais ir sukurtų neofašistinę valstybę, kurioje  įgyvendintų savo "šventųjų raštų" užduotį: beveisliai atėjūnai taptų visagaliais valdovais, o visi kiti – aborigenų likutis permaišytas su naujakuriais, būtų jų dvikojais vergais – untermenšais, gyvenančiais tik tam, kad tarnautų "išrinktajai" iubermenšų "tautai".

Taip kad siūlau visiems atidžiai pažvelgti, kieno plaukuotos rankos nuolatos kišasi ir nuolatos pjudo lietuvius, žemaičius, rusus tarpusavyje, kad šeimininkautų MŪSŲ ŽEMĖJE.