ES Zoder-komanda

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-04-10 21:42:00, skaitė 318, komentavo 30

ES Zoder-komanda

Ar iš tiesų taip yra ar tik taip pasirodė, kad skubaus jevro-desanto išmetimo Kijeve pagrindinis tikslas buvo – įpilti kuo daugiau benzino ir kaip reikiant pakurstyti karo ugnį?

Patenkintas vyriausiojo JevroMIDako (Borelis: MID-МИД-URM; мудак, rus. - neverčiamas būdvardis ) šyptelėjimas apžiūrint lavonus Bučioje byloja apie bet ką, tik ne apie užuojautą ar bent jau susirūpinimą, laiku ir derantį vietoje dėl kare žuvusių civilių likimo. Madam Jevrokomisarė (Jevro-PIŠas) išvis elgiasi kaip inspektorius, kuris tikrina, kaip buvo atlikta užduotis, ir duoda tolimesnius nurodymus.

Kokios dar „jevro-vertybės“? Kokios pretenzijos naciams ir žudikams? Meskite į šalį savo rožinius snarglius ir pagaliau atmerkite akis: į rusišką žemę vėl įsibrovė europietiški užpuolikai, kurie ilgus metus troško keršto. Dabar jie tikisi įvykdyti šį taip trokštamą kerštą kruvinomis ukro-nacistų rankomis.

Veltui aštuonerius metus jiems buvo šaukiama apie Odesos profesinių sąjungų namus, apie nužudytus Donbaso vaikus, apie genocidą! Galiausiai atviru tekstu buvo pasakyta, kad jiems juokinga to klausytis (Šolcas: genocidas Donbase - tai juokinga). Jie jau net nebeslepia savo pasitenkinimo dėl to, kad dabar nebereikia patiems teptis savo išpuoselėtų rankelių, už juos visą nešvarų darbą atlieka ukro-nacistinė klika, ir jie dabar gali tik duoti nurodymus ir tikrinti jų įvykdymą.

O Okrainos nacistai prisiėmė liūdnai pagarsėjusį, bet gerai jiems žinomą vaidmenį – zonderkomandos vaidmenį, tik ne SS, kaip tai buvo Didžiojo Tėvynės karo metu, bet kaip ES zonderkomandos, kaip dabar faktiškai matyti. 

Zonderkomandoms vokiškieji fašistai pavesdavo pačias purviniausias ir gėdingiausias misijas. Ypatingai TSRS išgarsėjo SS zonderkomanda, kuriai vadovavo Dirlevangeris (vok. SS-Sonderkommando Dirlewanger), vykdžiusi išskirtinai baudžiamąsias ir kontrpartizanines funkcijas. Šios zonderkomandos „kovotojams“ buvo inkriminuota begalės mušimų, prievartavimų, plėšimų, diskriminacinių veiksmų, korupcijos skandalų ir kitokių nusikaltimų, jie kėlė pasibjaurėjimą net kitų dalinių esesininkais.

36-oji SS savanoriškoji pėstininkų divizija, vadovaujama Dirlevangerio, savo kruviną kelią pradėjo Lenkijoje, kur buvo gauta daugybė skundų dėl jos „kovotojų“ žiaurumo.

 

eYQZvx37v0Hv2ImKLwW-D3xK6zCMUpnwX9wUoV6Wudona363CGvrbnM-GazaWPsRqjnqOFiR8McEZN_ghOiWBwPqWyiXKFsa5XqY6rhSXV09_6fKaWtagXmrOSxfyWbIHMp16lSc

 

Tačiau, nepaisant visų skundų ir tyrimų, Dirlevangerio karjera klostėsi sėkmingai ir jis buvo nuolat paaukštinamas. SS vadovybė užmerkdavo akis į visus „specialiosios komandos“ ir jos vado daromus baisumus, nes jie atlikdavo jiems paskirtas 

funkcijas ir pavestas užduotis.

Pagrindinės šios zonderkomandos užduotys buvo susidorojimai ir įbauginimas.

Po fašistinės Vokietijos TSRS užpuolimo SS zonderkomanda buvo išsiųsta į Baltarusiją. Ryšium su smarkiai išaugusiomis „darbo“ apimtimis ji ėmė, be vokiečių kriminalinių nusikaltėlių verbavimo, aktyviai pasipildyti kolaborantais: baltarusiais, rusais, ukrainiečiais. Būtent šioje zonderkomandoje tarnavo banderovcai, kurie sudegino Chatynę, o iš viso Baltarusijoje kartu su gyventojais jie sudegino ne mažiau 180 kaimų.

Nuo šios SS zonderkomandos  žuvo ne mažiau 60 tūkstančių žmonių, kurių dauguma buvo taikūs gyventojai. Raudonoji armija padarė galą šio dalinio egzistavimui. Divizija buvo sutriuškinta, o jos apgailėtini likučiai pasidavė amerikonams. Derlivangeris atsidūrė lenkų saugomame kalėjime. Vieną naktį jį išvedė į koridorių ir tiesiog šautuvo buožėmis sudaužė jam galvą.

Tačiau europietiški „civilizatoriai“ nepamiršo tokių „ypatingų komandų“ su nežmoniškomis užduotimis kūrimo patirties ir vėl  ją pritaikė Okrainoje.

Tiesą sakant, visa šita nacistinė-banderinė klika, užgrobusi valdžią šioje kažkada broliškoje šalyje, faktiškai yra atgaivinta „Zonderkomanda“ su tomis pačiomis užduotimis: represijos ir susidorojimai su neįtinkančiais bei įbauginimas visų, kurių dar kol kas nepavyko „prigriebti“ (analogija Lietuvoje: Paleckis, "Celofanas", rugpjūčio 10 mitingo dalyviai, seno vieno sąjūdiečio voliojimas Gedimino prospekte pasirodymui sulėkus 11 varanokų su mentais ir t.t.).

Šių bauginimų adresatai pirmiausia yra Rusija, o taip pat Europos šalys, kurios nepakankamai greitai ir iki galo vykdo Vašingtono "obkomo" nurodymus.

Okrainos liaudis šiai zonderkomandai, kaip ir jos šeimininkams, yra tik "darbinė medžiaga", kuri buvo panaudota, yra naudojama ir kuria bus naudojamasi  įbauginimui.

Ką pareiškė pagrindinis JevroMIDas (Borelis; MID-МИД-URM; мудак) grįžęs iš savo inspekcinės kelionės? Ogi tai, kad JevroSojūzas ir toliau ginkluos Okrainą tam, kad ji nepralaimėtų.

Ar pastebėjote pagrindinę siunčiamą žinią? Ginklai Okrainai turėtų būti duodami ne taikių gyventojų, kuriuos neva nužudė "kruvinas rusiškasi Mordoras", gynybai (jie puikiai žino, kad taip nėra), o tam, kad Okraina „nepralaimėtų“. Kiek vėliau jis apskritai sutiko, kad „situacija su Okrainą turi būti sprendžiama karinėmis priemonėmis“. Todėl jis Rusijoje ir vadinamas MIDaku, o ne diplomatu, nes gali tik meluoti ir gąsdinti. Tokie žodžiai kaip „susitarimų laikymasis“, „siekti kompromisų“ ir „tarptautinė teisė“ nepatenka nei į dabartinių Jevrokomisarų, nei į visų kolektyvinių vakaroidų sąvokų aparatą.

Na o dabartinės banderinės  „ES Zonderkomandos“ likimas turėtų būti toks pat, kaip ir jų pirmtakų iš SS– visiškas sutriuškinimas ir tribunolas. Beprotiškos JevrooMIDako užuominos į „karines priemones“ gali visai pagrįstai nuvesti ir jį ant tribunolo suolo.

 

vuxdmVb9XVqBJukb7MB15CbQUm6dvHchToKYjsJ6_fEE-oN_z1Sp59qYWowdNKkCtjGlETeslpAI9z8NnHovv6kRekVVY8_kvRQvYv7WcHIAJxLFRj5FlTPJID_nQTVn3EPZIX1H

 

Tokius fotoalbumus su tribunolais ir jų nuosprendžių vykdymu būtinai reikia siųsti Jevrokomisijai. Tegul žino kas jų laukia.