Artėjant Vasario 16-osios LANDSBERG NUŠVILPIMUI chuntos smogikai ir propagandistai pasileido nuo grandinės

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: https://youtu.be/00zN0A5-35c... 2022-02-09 19:38:00, skaitė 859, komentavo 16

Artėjant Vasario 16-osios LANDSBERG NUŠVILPIMUI chuntos smogikai ir propagandistai pasileido nuo grandinės

Organizuotų vagių ir banditų gauja, užgrobusi valdžią Lietuvoje, iš paskutiniųjų laikosi įsikibusi savo žiurkių nagučiais į šventąjį LOVĮ.

Galutinai praradę autoritetą visuomenės akyse ir išbarstę paskutinius pasitikėjimo trupinius, chuntistai perėjo prie atvirų represijų ir masinių gąsdinimų. Jų isterija suprantama – kas tai per chunta, jeigu jos dučę-fiurerį gatvėje atvirai nušvilpia susirinkusi "šunauja, runkeliai ir buduliai"?

Teisinių valdžios organų statuso atsisakiusios prokuratūra ir policija, savo veiksmais patvirtino, kad atstovauja organizuotam politiniam-finansiniam kriminalui – prieš artėjantį Vasario 16–ąją Landsberg nušvilpimą pasiuntė baudikų su antpečiais ir uniformomis būrius nutildyti "bušavojančią" Lietuvos Liaudį.

Vasario 8-ąją taip vadinamas apeliacinis "teismas" susidoroja su visuomenininku Antanu Kandrotu, pasiųsdamas jį už grotų, vasario 9-osios rytą uniformuoti smogikai įsilaužia į "perversmininkės" mokytojos Astros Astrauskaitės namus, o tuo metu visa, chuntą aptarnaujanti propagandos mašina, net pasičepsėdama žviegia iš malonumo ir reikalauja "daryti tvarką": "Policija perspėja: kas bandys trukdyti Vasario 16-osios minėjimą, gaus baudų".

Bet jau per vėlu – kaip rašė Maironis: "Nebeužtvenksi upės bėgimo, Norint sau eitų ji pamažu; Nebsulaikysi naujo kilimo, Nors jį pasveikint tau ir baisu."

BAIGIASI BETAUČIŲ IŠGAMŲ DIKTATŪRA LIETUVOJE! IR TIK NUO MŪSŲ PRIKLAUSO, KAIP GREITAI LANDSBERG SU VISAIS SAVO KLAPČIUKAIS SPRUKS IŠ LIETUVOS, ĮSIKANDĘ Į AMERIKONIŠKO LĖKTUVO PADANGĄ!

https://youtu.be/00zN0A5-35c

O mūsų netrukus laukia dar viena LIETUVOS šventė – Vasario 16-osios LANDSBERG NUŠVILPIMAS!