Dar ne karas: kam tikrina Rusijos Vakarų ir Pietų karinių apygardų kovinę parengtį

Autorius: Aleksandras Chrolenko Šaltinis: https://sputniknews.lt/2022013... 2022-01-31 16:55:00, skaitė 282, komentavo 16

Dar ne karas: kam tikrina Rusijos Vakarų ir Pietų karinių apygardų kovinę parengtį

Iš karto dviejų Rusijos karinių apygardų — Vakarų ir Pietų — kovinės parengties tikrinimą lemia Rusijos gynybos ministerijos planai ir sudėtinga karinė-politinė padėtis Europoje

Aukšto lygio specialusis karių pasirengimas ir kovinė parengtis formuojami poligonuose, žygiuose ir skrydžiuose, tai yra Rusijos ir jos sąjungininkų gynybinio pajėgumo, saugumo ir suvereniteto pagrindas.

RF ginkluotųjų pajėgų Vakarų ir Pietų karinių apygardų junginiai ir daliniai sausio 25 dieną buvo pakelti pagal aliarmą, išvyko į susitelkimo zonas, į karinius poligonus ir pagal planą vykdo kovinio rengimo užduotis. Dalyvauja daugiau nei 7000 karių ir šimtai ginkluotės vienetų, karinės ir specialiosios technikos iš dviejų apygardų. Pagal vieną operatyvinės situacijos koncepciją veikia kariuomenės, oro pajėgų ir oro gynybos formacijų taktinės grupės, Baltijos ir Juodosios jūrų laivynų ir Kaspijos flotilės laivų grupės. Tuo pat metu Rusijos pajėgos ir priemonės nekelia grėsmės saugumui kaimyninėms Baltijos šalims, Pietų Kaukazui ir Ukrainai.

Erdvėje nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros pajudėjo 1-oji tankų armija ir 58-oji kariuomenė. Lauke dislokuotos operatyvinės-taktinės sistemos "Iskander-M" ir savaeigės artilerijos įrenginiai "Akacija“. Tikrinamas Vakarų karinės apygardos ir Pietų karinės apygardos karių ir pajėgų pasirengimas vykdyti kovines užduotis po perkėlimo į didelius atstumus. Kryme, Kubane ir Rostovo srityje daugiau nei 60 naikintuvų ir bombonešių Su-27SM, Su-30SM2, Su-34 praktikuoja raketų atakas maksimaliu atstumu nuo taikinių.

Į susitelkimo zonas išvyko ir vykdo suplanuotas užduotis Rusijos taikos palaikymo padaliniai Padniestrėje (Vakarų karinės apygardos struktūros dalis).

Baltijos, Juodojoje ir Kaspijos jūrose veikia dviejų laivynų ir vienos flotilės laivų grupės. Pratybų Baltijos jūroje metu mažieji raketiniai laivai "Mytišči", "Odincovo" ir "Zelenij Dol" vykdė šaudymus į taikinius, imituojančius priešo oro atakos priemones.

Anksčiau Rusijos gynybos ministerija pranešė apie Rusijos karinio jūrų laivyno manevrų serijos pradžią įvairiose pasaulio vietose, kuriose dalyvaus daugiau nei 140 laivų, per 10 tūkstančių karių. Tęsiamas aktyvus pasiruošimas bendroms Rusijos ir Baltarusijos pratyboms "Sąjunginis ryžtas — 2022", kurios vyks vasario 10-20 dienomis Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Atsižvelgdamas į sudėtingą operatyvinę situaciją Ukrainos kryptimi, Baltarusijos Valstybės sienos komitetas sutelkė rezervines pajėgas ir priemones valstybės sienai apsaugoti.

Priešpieša ties raudona linija

Vakarų ir Pietų karinių apygardų kovinės parengties tikrinimas truks iki sausio 29 d., tačiau dviejų pažangių apygardų nuolatinės parengties padaliniai nuolat yra "suspaustos spyruoklės" būsenoje, keičiasi tik poligonų pozicijos ir metų laikai. Tokios yra šiuolaikinės Rytų ir Vakarų konfrontacijos realijos.

Sausio 26 dieną JAV valstybės sekretorius Entonis Blinkenas aptarė su britų kolege Liz Truss "Rusijos agresiją prie jos sienų". Dieną anksčiau Atlanto tarybos transliuotame renginyje buvo paskelbta, kad Rusijos kariai, "apie 127 tūkst.", įsiveržs į Ukrainą, kai bus baigtos bendros pratybos su Baltarusijos Respublika, tai yra vasario 20 d.

Vašingtonas jau ne pirmą mėnesį skleidžia dezinformaciją apie Rusijos puolimo prieš Ukrainą rengimą, yra net Rusijos agresijos iš Padniestrės pusės "variantas". Nors žinoma, kad nemotyvuoti kariniai įsiveržimai į skirtingas pasaulio šalis yra Pentagono ir NATO specializacija (prisimename Afganistaną, Jugoslaviją, Iraką, Libiją, Siriją), Aljanso karinis buvimas Rytų Europoje auga, ir agresyvus Kijevo režimas taip pat yra JAV geopolitinių eksperimentų produktas.

Rusija laiko nepriimtinais provokuojančius amerikiečių ginklų tiekimus Ukrainai ir nuolatinį JAV karinio jūrų laivyno laivų buvimą prie Rusijos krantų. Maskva smerkia amerikiečių rusofobijos kultivavimą, Vašingtono dvigubus standartus tarptautiniuose santykiuose. Rusijos Federacija yra pasirengusi rimtai pertvarkai santykiuose su kolektyviniais Vakarais — abipusio saugumo sutarčių pagrindu ar kitu būdu, ne pagal JAV "taisykles".

Vašingtonas ir Briuselis dar nepasirengę eiti į kompromisą dialoge su Maskva. JAV ir NATO į taikius Rusijos pasiūlymus reaguoja nekonstruktyviai, ir tuo atima iš savo piliečių saugumą. Pentagonas iš Šiaurės Amerikos į Europą ketina perkelti papildomų karių — įvairių šaltinių duomenimis, nuo aštuonių iki penkiasdešimties tūkstančių karių. Danija į Baltijos jūrą siunčia fregatą, o į Lietuvą — keturis naikintuvus F-16. Nyderlandai Bulgarijoje dislokuoja du naikintuvus F-35. Ispanija ir Prancūzija svarsto galimybę išplėsti savo karinį buvimą Rumunijoje.

Visgi amerikiečiai negalės ignoruoti taikaus Maskvos "ultimatumo" ir ilgai vilkti derybų dėl saugumo. Šiaurės Atlanto "šokis su kardais" kelia grėsmę, pirmiausia, atlikėjams.

Kaip branduolinė supervalstybė, Rusija yra kariškai nepažeidžiama ir technologiškai pasirengusi bet kokiam "partnerių" atsakui. Tikriausiai, vasarį Maskva pradės įgyvendinti "planą B", tai yra kitomis politinėmis ir karinėmis-techninėmis priemonėmis priversti amerikiečius ir jų sąjungininkus į taiką.

Apie tai šiomis dienomis dar kartą priminė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Žinoma, tai ne Trečias pasaulinis karas, ne primityvi invazija į Ukrainą, ir vis dėlto Kremliaus veiksmai Baltuosius rūmus įspraus į tam tikras rėmas. Geru ar blogu, amerikiečiai turės daruti rimtas nuolaidas.

Vašingtonas neturi veiksmingų įrankių paveikti Maskvos politiką ir strategiją, "hegemonas" turės matuoti poreikius ir galimybes, prisitaikyti prie atšiaurių daugiapolio pasaulio sąlygų. Londonas jau gavo pranešimą, kad Rusijos karinis jūrų laivynas vasarį vykdys raketų apšaudymą ir bombardavimą — už 250 km nuo Didžiosios Britanijos krantų.

Pasaulinės saugumo sistemos laukia radikalūs pokyčiai, kurių pagrindai — NATO plėtros atsisakymas, Aljanso karinio bendradarbiavimo su posovietinėmis šalimis nutraukimas, užsienio kariuomenės ir ginkluotės išvedimas iš Rytų Europos valstybių. Ir Rusijos karinio jūrų laivyno Pasaulio vandenyne bei dviejų karinių apygardų vakarinėje Rusijos Federacijos dalyje didelio masto (aukštųjų technologijų) kovinės parengties renginiai įtikinamai įrodo, kad "partneriai" neturi patogios alternatyvos.

Autoriaus nuomonė gali sutapti su redakcijos pozicija