E. Švenčionienė. Sausio 13-oji: Nepadarykime naujos klaidos

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2022/01/12/e-... 2022-01-12 17:51:00, skaitė 389, komentavo 2

E. Švenčionienė. Sausio 13-oji: Nepadarykime naujos klaidos

Galingieji vėl dalinasi pasaulį, pasinaudodami pigia, nemąstančia patrankų mėsa.

Taip, taip, pigia patrankų mėsa, nes jiems žmogus tik statistinis vienetas, įrankis tikslui siekti. Kazachstanas, Ukraina… Spalvotosios revoliucijos…

Mes valdoma masė, galvoti tingim, be to galvoti jau darosi pavojinga.

O galvoti ir daryti išvadas reikia!

Visų pastarųjų įvykių fone, Sausio 13-toji įgauna kitą vertinimą.

Tai buvo tas pats spalvotosios revoliucijos scenarijus, kurio varomoji jėga-pakiliai nusiteikusi tauta, norinti pilno valstybės savarankiškumo.

Mumis pasinaudojo, iš mūsų atėmė visišką laisvę ir turtą, liko tik teisė dirbti kapitalizmui, kaupiant pridėtinę vertę privatiems asmenims, paliekant valstybę nuošalėje.

Valstybė tapusi UAB, pamažu keičia funkcijas, visi tampame paslaugų pirkėjai, deja su itin skirtingomis finansų galimybėmis.

Kapitalistas stengsis rasti tūkstantį būdų padidinti savo pajamas eilinių, patiklių žmonių sąskaita.

Prisimenant investicinius čekius, tai buvo vienas iš būdų legaliai apšvarint tautą.

O tada mes tikėjom, nes buvom taip išauklėti, meluoti ir apgaudinėti buvo negarbė, tėvai mums tai įdiegė nuo mažumos,kaip ir daug kitų bendražmogiškų vertybių.

Nesudėtinga buvo apiplėšti, apvogti patiklius piliečius, juk niekas nesitikėjo, kad taip negarbingai pasielgti gali savi, savi- ne kažkokie okupantai.

Šiandien ruošiamės minėti dvi sausio tryliktas, viena bus minima seime, sočių ir laimingų gaujos, kur jie apsidovanos vieni kitus už nuopelnus, kas daugiau nuskurdino tautą.

Kiti, jau prie Seimo, bandys ištaisyti tos istorinės dienos klaidas, kai buvo patikėta ne tais, kai atvirom širdimis tikėjome, kad lietuvis, lietuviui brolis, bičiulis…

Pasaulis vėl dalinasi įtakos zonomis, ilgai pagalvokime, pasverkime visus už ir prieš priimdami sprendimus.

Tebus tai kiekvieno Jūsų sprendimas, nenupirktas, neįpirštas svetimos nuomonės.

Tebus tai sprendimas už ateitį, už mūsų tautos, mūsų vaikų gyvenimą.